Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #464 [Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: příjmení, které má před koncovou souhláskou pohybné -e-, -o- nebo -a-].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#7773
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: příjmení, které má před koncovou souhláskou pohybné -e-, -o- nebo -a-
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přechýlené ženské příjmení utvořené od příjmení slovanského původu Adamek, jehož nositelkou však není česká státní příslušnice?
Klíčové slovo: Adameková, Adamková
Odpověď: Přechýlená podoba příjmení Adamek, jehož nositelkou není česká státní příslušnice, může být jak Adameková, tak Adamková. Tzv. pohybné ‑e‑ lze ponechat u jmen, jejichž nositel je cizinec, i když původ jména může být český, resp. slovanský.
Zvažované varianty:
Adameková Adamková
Poslední užití: 4.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku,bod 1.1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑ (typ Štěpánek, Machek, Vepřek, Pavel, Chmel, Karol, Dubak, Winter, Wolker), písm. a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková), bod 1 Jména, která mají před koncovou souhláskou pohybné ‑e‑, ‑o‑ či ‑a‑

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5942
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: příjmení, které má před koncovou souhláskou pohybné -e-, -o- nebo -a-
Konkrétní dotaz: Lze příjmení Tomek přechýlit jako Tomeková? Lze tuto podobu zapsat do matriky (když má nevěsta slovenskou státní příslušnost a vdává se v České republice za českého státního příslušníka)?
Klíčové slovo: Tomková, Tomeková
Odpověď: Pro vypouštění či nevypouštění tzv. pohybného „e“, které se nachází mj. i v příjmení Tom-e-k, při přechylování příjmení platí stejné zásady jako při jejich skloňování. Skloňujeme-li tedy Tomek, bez Tomka atd. s vypouštěním tzv. pohybného „e“, měli bychom ho vypustit i při přechylování – správná podoba ženského příjmení by tedy měla být Tomková. Tento závěr je však čistě jazykový, zda je možné zapsat do matričních dokladů příjmení i v podobě Tomeková, může s definitivní platností říct pouze matrika.
Zvažované varianty:
Tomková Tomeková
Poslední užití: 31.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1948
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: příjmení, které má před koncovou souhláskou pohybné -e-, -o- nebo -a-
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přechýlená podoba od příjmení Výrostek – měla by znít Výrosteková?
Klíčové slovo: Výrostková
Odpověď: Ne, přechýlená podoba od příjmení Výrostek by měla znít Výrostková. Tzv. pohybné se zachovává, či vypouští podle stejných zásad jako při skloňování daných příjmení. U příjmení zakončených na -ek (tj. i Výrostek) v nepřímých pádech pohybné e vypouštíme. Mluvnice připouštějí výjimku tam, kde by vypuštěním samohlásky mohla vzniknout obtížně vyslovitelná souhlásková skupina, což není případ příjmení Výrostek (Výrostka atp. je snadno vyslovitelné). (Pohybné e lze rovněž ponechat u jmen jiného než českého původu, případně těch, jejichž nositel je cizinec, i když původ jména může být český, resp. slovanský.)
Zvažované varianty:
Výrosteková
Poslední užití: 13.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková), bod 1, a Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku, bod 1.1, písmeno a)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1156
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = vlastní jméno – přechylování: příjmení, podstatné jméno zakončené ve výslovnosti na souhlásku: příjmení, které má před koncovou souhláskou pohybné -e-, -o- nebo -a-
Konkrétní dotaz: Jaká je přechýlená podoba od příjmení Petřek? Petřeková, nebo Petřková?
Klíčové slovo: Petřeková, Petřková
Odpověď: Od příjmení Petřek lze utvořit dvě přechýlené podoby – Petřeková i Petřková.
Zvažované varianty:
Petřeková Petřková
Poslední užití: 7.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková), bod 1

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?