Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #445 [Y = obecné jméno – zdrobňování].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#5941
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – zdrobňování
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má zdrobnělina od slova video?
Klíčové slovo: videjko
Odpověď: Zdrobnělinu od slova video lze utvořit, nepůjde ovšem o součást spisovné slovní zásoby, což znamená, že způsob jejího tvoření a zápisu nepodléhá žádným (kodifikačním) doporučením, uživatelé češtiny nesdílí znalost o normě jejího tvoření a zápisu a v úzu se mohou objevovat nejrůznější podoby (ve více variantách zápisu). Kdybychom měli jednu z nich doporučit, šlo by nejspíš o podobu videjko.
Poslední užití: 24.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3355
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – zdrobňování
Konkrétní dotaz: Zdrobnělina od slova traktor je traktůrek, nebo traktorek?
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny uvádějí jako zdrobnělinu od slova traktor jak variantu traktůrek, tak traktorek.
Zvažované varianty:
traktůrek traktorek
Poslední užití: 17.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo traktor

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1414
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – zdrobňování
Konkrétní dotaz: Je slovo fenka zdrobnělina od slova fena, resp. je vztah fena – fenka vztahem základní varianty a zdrobněliny?
Klíčové slovo: fenka
Odpověď: Ano, slovo fenka je zdrobnělina od slova fena.
Poslední užití: 7.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo fena

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?