Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #444 [Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/24
Stav:
#12566
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Existuje přechýlená podoba mimka (k mim)? Lze ji používat?
Klíčové slovo: mimka
Odpověď: Ano, přechýlená podoba slova mim je mimka. Jde o jedinou možnost, jak v souladu se slovotvornými zásadami češtiny vytvořit přechýlenou podobu slova mim. Výkladové slovníky podobu mimka sice neuvádějí, je však zachycena v Internetové jazykové příručce a doklady v databázi Českého národního korpusu syn v8 svědčí o tom, že se reálně používá (podoba mimka je zde doložena 78×). Slovo mimka je tedy zcela v pořádku a je možné ho v případě potřeby kdykoliv bezpečně používat.
Zvažované varianty:
mimka
Poslední užití: 23.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo mimka
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka [lemma="mimka"] v syn v9

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11372
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Je správně vítězka, nebo vítězkyně?
Klíčové slovo: vítězka
Odpověď: Přechýlená podoba slova vítěz je vítězka. (Podoba *vítězkyně by předpokládala neexistující podobu ten *vítězce.)
Zvažované varianty:
vítězka vítězkyně
Poslední užití: 5.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo vítězka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11205
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Jak se označí samice orangutana?
Klíčové slovo: orangutanka, orangutanice
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny výraz pro samici orangutana neuvádějí. V úzu se podle databáze ČNK syn v8 vyskytují podoby orangutanka (177x) a orangutanice (30x). Je-li tedy už nutno označit samici orangutana přechýlenou podobou slova orangutan, doporučujeme jednu z uvedených podob. Jelikož se běžně slovo orangutan nepřechyluje, je možné, že na některé uživatele češtiny budou zmíněné podoby působit překvapivě, nezvykle (možná až rušivě).
Poslední užití: 6.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky orangutanka a orangutanice

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10527
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Když je někdo zpocený, tak se zpotil, ale když je někdo zbrocený, tak se co – zbrotil? Existuje sloveso zbrotit (se)?
Klíčové slovo: zbrotit
Odpověď: Ano, výkladové slovníky uvádějí podobu zbrotiti (PSJČ, SSJČ). Starší PSJČ z let 1935–1957 ji ještě uvádí bez příznaku, mladší SSJČ z let 1960–1971 už ji považuje za knižní. Dnes jde o sloveso velmi exkluzivní, vyšlé z užívání, i vzdělaným uživatelům češtiny nejspíš zhusta neznámé (podle SSČ znamená ‚potřísněný, postříkaný‘). Není tedy divu, že jste při jeho doplnění do rovnice zpocený – zpotit se = zbrocený – ? zaváhala.
Poslední užití: 9.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zbrotiti
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zbrotiti

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10486
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Je slovo životopiskyně ústrojně vytvořené? Je vhodné ho používat? (Slyšela a viděla jsem ho v televizi a velice mě zarazilo.)
Klíčové slovo: životopiskyně
Odpověď: Slovo životopiskyně je náležitě, v souladu se slovotvornými zásadami češtiny vytvořená přechýlená podoba slova životopisec. Je-li třeba označit životopisce ženu, je zcela namístě tuto přechýlenou podobu použít, bez ohledu na to, že ji nezachycují výkladové slovníky (s výjimkou Internetové jazykové příručky) a že se ani nevyskytuje příliš často (v databázi Českého národního korpusu syn v8 má 16 výskytů). To je i důvod, proč může být slovo zarážející – dosud nebylo třeba ho tvořit, nesetkáváme se s ním příliš často. Chceme-li ovšem dát najevo, že daný životopisec je žena (což je žádoucí), není jiná možnost než použít slovo životopiskyně.
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka životopiskyně
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo životopisec

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10407
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Jak se utvoří dějové přídavné jméno od slovesa distribuovat? Píšou se v něm dvě, nebo jen jedno -u-?
Klíčové slovo: distribuující
Odpověď: Dějové přídavné jméno utvořené od slovesa distribuovat má správnou podobu distribuující, tj. se dvěma -uu-. Tento tvar se tvoří od tvaru přechodníku přítomného, kde má prézentní kmenotvorná přípona – na rozdíl od infinitivní kmenotvorné přípony -ova- (distribu-ova-t) – podobu -uj- (stejně jako vzorové sloveso kupovat, kde je v infinitivu kup-ova-t, ale v prézentních tvarech kup-uj-e, kup-uj-íc-í). Přidá-li se pak k základu distribu- tato prézentní kmenotvorná přípona -uj-, dostanou se – jaksi náhodou – dvě -u- vedle sebe, odtud tedy distribu-uj-ící > distribuující.
Zvažované varianty:
distribuující distribující
Poslední užití: 15.5.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9697
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Jaká je přechýlená podoba slova opatrovanec? Je to opatrovankyně, nebo opatrovanka?
Klíčové slovo: opatrovanka
Odpověď: Podle výkladových slovníků (SSJČ) má slovo opatrovanec přechýlenou podobu opatrovanka. Tato podoba se (sice řídce, ale přece) objevuje i v databázi ČNK syn v 8, a to na rozdíl od podoby opatrovankyně (která v téže databázi nemá jediný výskyt). Přechýlení je žádoucí, výraz opatrovanka je slovotvorně náležitý, srozumitelný, doložený v kodifikaci i v úzu. Doporučujeme tedy právě tuto podobu – opatrovanka.
Zvažované varianty:
opatrovankyně opatrovanka
Poslední užití: 1.8.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo opatrovanec
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky opatrovankyně a opatrovanec

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9693
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Jaká je přechýlená podoba slova opatrovanec? Je to opatrovankyně, nebo opatrovanka?
Klíčové slovo: opatrovanka
Odpověď: Podle výkladových slovníků (SSJČ) má slovo opatrovanec přechýlenou podobu opatrovanka. Tato podoba se (sice řídce, ale přece) objevuje i v databázi ČNK syn v 8, a to na rozdíl od podoby opatrovankyně (která v téže databázi nemá jediný výskyt). Přechýlení je žádoucí, výraz opatrovanka je slovotvorně náležitý, srozumitelný, doložený v kodifikaci i v úzu. Doporučujeme tedy právě tuto podobu – opatrovanka.
Zvažované varianty:
opatrovankyně opatrovanka
Poslední užití: 16.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo opatrovanec
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky opatrovankyně, opatrovanka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9238
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí slovo pojištěnec?
Klíčové slovo: pojištěnka
Odpověď: Přechýlená podoba slova pojištěnec je pojištěnka. Tuto podobu uvádějí výkladové slovníky a běžně se vyskytuje i v úzu.
Poslední užití: 6.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo pojištěnka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: jiné konkrétní případy/typy
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí podstatné jméno stratég? Jak se označí žena stratég? Může to být stratéžka?
Klíčové slovo: stratéžka
Odpověď: V souladu se slovotvornými zásadami češtiny bychom od slova stratég utvořili přechýlenou podobu stratéžka. Tuto systémovou podobu zachycují i výkladové slovníky (SSJČ). Její reálné užívání je (zatím?) spíš řídké, databáze ČNK syn v8 obsahuje pouhých 13 výskytů (oproti 21 471 výskytům nepřechýlené podoby stratég), takže většinu uživatelů češtiny by slovo stratéžka nejspíš překvapovalo, zaráželo či rušilo; nicméně vzniká-li reálná potřeba přechýlenou podobu použít, není nutné se slovu stratéžka vyhýbat. (Bude-li potřeba užívat přechýlenou podobu sílit, slovo stratéžka se časem stane uzuálním a noremním.)
Zvažované varianty:
stratéžka
Poslední užití: 4.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo stratég
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky stratég a stratéžka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.