Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #443 [Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/30
Stav:
#12372
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Existuje slovo pokladnice ve smyslu paní pokladní?
Klíčové slovo: pokladnice
Odpověď: Ano, slovo pokladnice uvádějí výkladové slovníky, nikoliv však ve významu ‚paní za pokladnou‘, ale jako ženský protějšek slova pokladník, tedy ve významu ‚žena, která spravuje finance (přijímá a vydává peníze ap.)‘, např. pokladnice spolku. Přechýlená podoba pokladnice se kvůli homonymii se slovem pokladnice ve významu ‚schránka pro ukládání cenností‘ užívá zřídka, obvykle se volí nepřechýlená podoba, popř. označení (ta) pokladní, její užití tím však rozhodně není vyloučeno.
Zvažované varianty:
pokladnice
Poslední užití: 11.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla pokladník, pokladnice

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12364
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Existuje k prokurista přechýlená podoba prokuristka? Nebo jak se slovo prokurista přechýlí?
Klíčové slovo: prokuristka
Odpověď: Přechýlená podoba slova prokurista je prokuristka. Tuto podobu uvádějí výkladové slovníky (od Příručního slovníku jazyka českého z let 1935–1957 přes Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny až po Nový akademický slovník cizích slov z r. 2005 – a také Internetová jazyková příručka). Slovotvorně je zcela v pořádku, vzniká tím nejzákladnějším slovotvorným postupem pro přechylování, přidáním přípony -k/a k základu prokurist-. Zároveň se daná podoba poměrně běžně užívá – v databázi Českého národního korpusu syn v9 má 796 výskytů (pro srovnání: nepřechýlená podoba prokurista tu má 5339 výskytů). Přechýlenou podobu prokuristka lze tedy bez problémů používat – a nejen to: je to žádoucí.
Zvažované varianty:
prokuristka
Poslední užití: 28.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo prokuristka
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo prokurista
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo prokurista
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo prokuristka
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Přechylování obecných jmen, 3 Přechylování názvů pracovních pozic, funkcí a titulů (předsedkyně, hejtmanka, chirurgyně/chiruržka, mistrová, radová, docentka apod.)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka [lemma="prokurista|prokuristka"] v syn v9

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11915
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak označovat ženu ve funkci rady? Lze použít označení radová?
Klíčové slovo: radová
Odpověď: Obecně platí, že zastává-li nějakou funkci žena, je její název/označení žádoucí uvést v přechýleném tvaru. Přechýlená podoba slova rada je radová. PSJČ z let 1935–1957 u slova radová uvádí jen význam ‚manželka rady‘, ale už SSJČ z let 1960–1971 u něj uvádí i význam ‚titul ženy v hodnosti nebo funkci rady‘ (srov. též podoby mistrová, správcová, krejčová). Užití slova radová v tomto významu (jakkoliv pro některé, zejm. starší uživatele češtiny je primárním významem této podoby význam ‚manželka rady‘, který jim tak nejspíš „naskočí“ jako první) je dnes zcela běžné. Doporučujeme jednoznačně použít podobu radová.
Zvažované varianty:
radová
Poslední užití: 18.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radová
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada, m. živ.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9236
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak se přechýlí slovo voják? Je přechýlená podoba vojačka, nebo vojákyně? Nebo se může pro ženu v dané funkci použít nepřechýlená podoba voják?
Klíčové slovo: vojákyně, vojačka
Odpověď: Zastává-li dané povolání žena, je namístě použít pro ni přechýlenou podobu. Přechýlená podoba slova voják je buď vojákyně, nebo vojačka. Podoba vojačka je podle SSČ hovorová (tj. tvoří nižší stylovou vrstvu v rámci spisovnosti). Podle databáze ČNK syn v8 je však podoba vojačka víc než 2krát častější, kontexty, v nichž se vyskytuje, navíc ukazují na to, že se používá neutrálně. Použít lze tedy bez problémů obě podoby – jak vojákyně, tak vojačka.
Zvažované varianty:
vojákyně vojačka voják
Poslední užití: 6.9.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla vojačka a vojákyně
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo voják
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky vojačka a vojákyně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9231
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak vypadá přechýlená podoba slova voják?
Klíčové slovo: vojákyně, vojačka
Odpověď: Přechýlená podoba slova voják je buď vojákyně, nebo vojačka. Podoba vojačka je podle SSČ hovorová (tj. tvoří nižší stylovou vrstvu v rámci spisovnosti). Podle databáze ČNK syn v8 je však podoba vojačka víc než 2krát častější, kontexty, v nichž se vyskytuje, navíc ukazují na to, že se používá neutrálně. Použít lze tedy bez problémů obě podoby – jak vojákyně, tak vojačka.
Poslední užití: 13.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: hesla vojákyně a vojačka
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo voják
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky vojákyně a vojačka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8969
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak označit ženu, která zastává funkci obchodního rady?
Klíčové slovo: radová
Odpověď: Ženu ve funkci (obchodního) rady je zcela na místě označit jako obchodní radovou. Zastává-li nějakou funkci žena, je žádoucí používat pro její označení přechýlenou podobu, která má v případě funkce rady v současné češtině podobu (obchodní) radová. Tato podoba je slovotvorně zcela v pořádku, starší význam ‚manželka rady‘ jejímu užití není na překážku, jelikož jeho známost lze předpokládat už jen u nejstarších generací.
Zvažované varianty:
radová rada
Poslední užití: 17.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8719
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak by se měla označit žena vykonávající práci sládka. Je to sládek, nebo skládková? Je podoba sládková v pořádku?
Klíčové slovo: sládková
Odpověď: Ženu vykonávající pozici sládka doporučujeme označit přechýlenou podobou sládková. Tato podoba je zcela v pořádku – pro uživatele současné češtiny bude znamenat ‚ženu pracující jako sládek‘, nikoliv už ‚maželku sládka‘.
Zvažované varianty:
sládek sládková
Poslední užití: 6.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sládková

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8442
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak přechýlit slovo prodejce? Je možné užívat podobu prodejkyně?
Klíčové slovo: prodejkyně
Odpověď: Přechýlená podoba slova prodejce je prodejkyně. Tištěné výkladové slovníky sice slovo prodejkyně neuvádějí, nicméně běžně se používá (databáze ČNK syn v8 obsahuje 1131 výskytů) a je vytvořeno v souladu se slovotvornými zásadami češtiny (srov. např. soudce > soudkyně, důchodce > důchodkyně aj.), není tedy žádný důvod se mu vyhýbat – podoba prodejkyně je bezpochyby správná.
Zvažované varianty:
prodejkyně
Poslední užití: 23.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo prodejkyně
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka prodejkyně

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8139
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Jak označit ženu vykonávající práci lesníka? Jaká je přechýlená podoba slova lesník?
Klíčové slovo: lesnice
Odpověď: Jako přechýlenou podobu slova lesník bychom doporučovali podobu lesnice. Tato podoba je systémově nejsilnější, existuje k ní řada analogických dvojic (tajemník > tajemnice, důstojník > důstojnice, úředník > úřednice aj.). Existence slova lesnice s významem ‚hudební nástroj‘ tomu není na překážku – obdobná víceznačnost je v jazyce, a to přímo i v obdobných případech přechylování, poměrně běžná, srov. např. generálka ‚žena v hodnosti generála‘ vs. generálka ‚generální zkouška‘ či ‚oprava‘. Na překážku tomu nejsou ani neanalogické dvojice typu právník > právnička – jazyk se prostě nechová zcela přímočaře a pravidelně.
Poslední užití: 14.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8115
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – přechylování: časté konkrétní případy/typy, pracovní pozice/funkce
Konkrétní dotaz: Je správně vrchní ministerská radkyně, nebo vrchní ministerský rada, zastává-li danou funkci žena?
Klíčové slovo: radová
Odpověď: Obecně platí, že zastává-li nějakou funkci žena, je její název/označení žádoucí uvést v přechýleném tvaru. Přechýlená podoba slova rada je radová. PSJČ z let 1935–1957 u slova radová uvádí jen význam ‚manželka‘ rady, ale už SSJČ z let 1960–1971 u něj uvádí i význam ‚titul ženy v hodnosti nebo funkci rady‘. Užití slova radová v tomto významu (jakkoliv pro některé, zejm. starší uživatele češtiny je primárním významem této podoby význam ‚manželka rady‘ – „naskočí“ jim jako první) je dnes zcela běžné. Doporučujeme jednoznačně použít podobu vrchní ministerská radová.
Zvažované varianty:
radkyně rada
Poslední užití: 2.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo radová
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo rada

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.