Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #442 [Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/9, položky: 21-30/84
Stav:
#8291
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak se v češtině správně označí mládě vombata (australský vačnatec)? Může to být vombatě, vombaťátko nebo vombátko?
Klíčové slovo: vombatě, mládě vombata
Odpověď: Pro mládě vombata by se podle slovotvorných zásad češtiny mělo utvořit označení vombatě, z toho by pak šlo vytvořit i zdrobnělinu vombaťátko (podoba vombátko slovotvorným zásadám češtiny neodpovídá). Podoba vombatě je však utvořena uměle čistě podle tohoto mechanismu, v úzu se nevyskytuje, a tak reálně hrozí, že by nebyla srozumitelná. Záleží taky na druhu textu. V odborném, oficiálním textu je jistě namístě zvolit opis – mládě vombata. V některých kontextech, např. v hravých, uvolněných textech, zejm. tam, kde lze znalost vombata předpokládat nebo je předem zavedena, je ale možné užít i podobu vombatě a zdrobnělinu vombaťátko (nikoliv však vombátko).
Zvažované varianty:
vombatě vombaťátko vombátko
Poslední užití: 29.11.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka vombatě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8246
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je v pořádku přídavné jméno smečkový (utvořené od slova smečka)?
Klíčové slovo: smečkový
Odpověď: Ano, přídavné jméno smečkový (utvořené od slova smečka) je v souladu se slovotvornými zásadami češtiny. Výkladové slovníky ho sice nezachycují, ale v úzu se vyskytuje zcela běžně, není nutné se mu vyhýbat, jeho užití je zcela neproblematické.
Zvažované varianty:
smečkový
Poslední užití: 11.10.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka smečkový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8231
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je zápis ultra-vysoký se spojovníkem opravdu nesprávný?
Klíčové slovo: ultravysoký
Odpověď: Ano, zápis *ultra-vysoký se spojovníkem je nesprávný. Část ultra- funguje v češtině jako tzv. nepravá předpona (prefixoid), která se píše s následující částí dohromady. Správně je tedy ultravysoký.
Zvažované varianty:
ultra-vysoký
Poslední užití: 1.4.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník afixů užívaných v češtině. Šimandl (ed.). (platí od 2016)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo ultra

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8221
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jakou podobu má přídavné jméno utvořené od slova viking?
Klíčové slovo: vikinský, vikingský
Odpověď: Výkladové slovníky (NASCS, SSJČ) uvádějí pouze podobu vikinský, doklady v databázi ČNK syn v8 však jednoznačně svědčí o tom, že správná (noremní) je vedle toho i podoba vikingský (s "g"). Lze použít obě podoby – správně je jak vikinský, tak vikingský.
Poslední užití: 27.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo vikinský

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8198
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je tvar vyskytnuvší se v pořádku?
Klíčové slovo: vyskytnuvší se
Odpověď: Ano, tvar vyskytnuvší se je správný, jde o tzv. zpřídavnělý přechodník minulý, utvořený náležitě od slovesa vyskytnout se. Tento tvar lze bez problémů používat.
Poslední užití: 20.6.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8186
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je správně utvořeno slovo pianodíly? Je možné ho psát dohromady? A lze ho používat ve spisovných kontextech?
Klíčové slovo: pianodíly
Odpověď: Slovo pianodíly není v zásadním rozporu se slovotvornými zásadami češtiny – část piano může fungovat jako tzv. nepravá předpona (prefixoid), a slovo pianodíly by se tak psalo dohromady, jako jedno slovo. Jeho užití ve spisovných kontextech nicméně nelze doporučit. V databázi ČNK syn v8 nemá jediný výskyt (ať už psáno dohromady, nebo zvlášť), potíž je taky s jeho stylovou platností – hodnotili bychom jej jako součást profesního slangu. Ve spisovných kontextech doporučujeme místo něj použít opis – díly na piano, díly k pianu atp.
Zvažované varianty:
pianodíly piano díly
Poslední užití: 3.7.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Morfematika

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8141
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak vytvořit přídavné jméno od slova počasí? Je v pořádku podoba počasový?
Klíčové slovo: počasový
Odpověď: Podoba počasový je vytvořena v souladu se slovotvornými zásadami češtiny. Je doložena v českých výkladových slovnících (PSJČ, SSJČ), které ji ovšem označují za řídkou (a uvádějí jen doklady s F. X. Šaldy – je tedy otázka, zda se dříve toto slovo, byť třeba řídce, ale všeobecně, používalo, nebo zda jde jen o součát Šaldova idiolektu). V současnosti je výskyt podoby počasový spíš nečetný, databáze ČNK syn v8 uvádí jen 8 jejích výskytů. Považujete-li však danou podobu za potřebnou (a argument, že přídavnému jménu povětrnostní odvozenému od slova povětrnost s významem ‚počasí‘ přisuzují lidé nesprávný, resp. nežádoucí, užší význam ‚týkající se větru‘, je v tomto směru přesvědčivý), není nutné se jejímu použití vyhýbat.
Zvažované varianty:
počasový
Poslední užití: 26.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo počasový
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo počasový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka počasový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7934
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je správně katedrová knihovna, nebo katederní knihovna?
Klíčové slovo: katedrový, katederní
Odpověď: Výkladové slovníky uvádějí pouze přídavné jméno katedrový. Slovo katederní slovníky neuvádějí, užívá se zřídka (databáze ČNK syn v8 obsahuje 217 výskytů slova katedrový, ale jen 3 výskyty slova katederní), ale vzhledem k tomu, že je utvořeno v souladu se slovotvornými pravidly češtiny, bychom jej striktně neodmítali. Jistější je použít slovo katedrový, ale výrazu katederní není nutno se vyhýbat, lze ho použít také.
Zvažované varianty:
katedrový katederní
Poslední užití: 25.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo katedrový
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo katedrový
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávky katederní a katedrový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7902
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Je správně odkalištní (s "t"), nebo odkališťní (s "ť")?
Klíčové slovo: odkalištní
Odpověď: Správně je odkalištní (s "t"). Při tomto typu odvozování přídavných jmen ze jmen podstatných, kde je na konci slova nebo před koncovkou vyslovované [ť], se podle slovotvorných zásad češtiny v odvozeném slově měkkost nezachovává, a vyslovované [ť] se mění v [t] – odtud tedy odkalištní (srov. též paměť > pamětní či hradiště > hradištní).
Zvažované varianty:
odkalištní odkališťní
Poslední užití: 23.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 1. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7881
Užití:
1 1 0
Dotaz: Y = obecné jméno – jiné (nepředvídatelné) příklady
Konkrétní dotaz: Jak se označí ten, kdo provozuje ledolezení? Může to být ledolezec?
Klíčové slovo: ledolezec
Odpověď: Ano, toho, kdo provozuje ledolezení, lze skutečně v češtině označit jako ledolezce. Tato podoba je v souladu se slovotvornými zásadami češtiny, slovníky ji sice nezachycují (evidentně proto, že jde o mladý sport, a tedy teprve nedlouho existující slovo), nicméně v databázi ČNK syn v8 je (spíš řídce – najdeme tu (zatím jen) 8 výskytů) doložena. Užití podoby ledolezec tak podle našeho názoru nic nebrání.
Zvažované varianty:
ledolezec
Poslední užití: 24.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: vyhledávka ledolezec

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.