Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #412 [Jiné].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „úspěšný start do nového roku“ u přídavného jména nový malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: nový rok
Odpověď: Velké písmeno se píše pouze tehdy, jestliže spojení nový rok označuje 1. leden. V daném spojení je náležitá podoba nový rok.
Zvažované varianty:
nový rok Nový rok
Poslední užití: 14.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; bod 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení přání do nového roku u přídavného jména nový malé písmeno?
Klíčové slovo: nový rok
Odpověď: Ano. Velké písmeno se píše pouze tehdy, jestliže spojení nový rok označuje 1. leden.
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; bod 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše v názvu mikulášská nadílka? Jde o akci pořádanou ve škole.
Klíčové slovo: mikulášská nadílka
Odpověď: Toto pojmenování se chápe jako obecné označení akce, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 5.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo nadílka
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo nadílka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se ostravská operace, nebo Ostravská operace? V praxi se vyskytují obě podoby.
Klíčové slovo: o/Ostravská operace
Odpověď: Názvy válečných operací patří k těm pojmenováním, která lze chápat jako obecná a psát je s malým písmenem, nebo jako vlastní a psát je s písmenem velkým. možné je tedy jak podoba ostravská operace, tak Ostravská operace.
Zvažované varianty:
ostravská operace Ostravská operace
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.1.4 Bojové operace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména ve spojení trianonský mír?
Klíčové slovo: trianonský mír
Odpověď: Toto spojení, označující smlouvu o ukončení války, je chápáno jako obecné označení, a proto doporučujeme psát trianonský mír.
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo mír

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaká písmena se píšou ve spojení operace Irácká svoboda?
Klíčové slovo: operace Irácká svoboda
Odpověď: Slovo operace je obecné pojmenování druhu bojové akce, za vlastní jméno považujeme spojení Irácká svoboda. Doporučujeme proto zápis operace Írácká svoboda.
Poslední užití: 26.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.1.4 Bojové operace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že velikonoční vigilie se píšou s malým písmenem. V knize, kterou rediguji, se objevuje někdy podoba Velikonoční vigilie, někdy velikonoční vigilie. Která podoba je správná?
Klíčové slovo: velikonoční vigilie
Odpověď: Dané spojení nepatří mezi vlastní jména označující významné svátky nebo dny. Jde o obecné pojmenování s významem ,den a večer před velkým svátkem´, a proto je namístě psát velikonoční vigilie.
Zvažované varianty:
Velikonoční vigilie velikonoční vigilie
Poslední užití: 11.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: velikonoční vigilie
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: velikonoční vigilie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se vestfálský mír, nebo Vestfálský mír?
Klíčové slovo: vestfálský mír
Odpověď: Toto spojení, označující smlouvu o ukončení války, je chápáno jako obecné označení, a proto doporučujeme psát vestfálský mír.
Zvažované varianty:
vestfálský mír Vestfálský mír
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo mír

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?