Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #411 [Kulturní, sportovní aj. akce].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Hasiči pořádali akci, kterou nazvali T/triáda. Má se toto slovo psát s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: T/triáda
Odpověď: Záleží na tom, zda je o oficiální název akce, pak je namístě psát velké písmeno, nebo neoficiální, pak je namístě malé.
Zvažované varianty:
Triáda triáda
Poslední užití: 4.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Korektorka podobu 1. Ženské světové hry opravila na 1. ženské světové hry, ale pro jistotu mně doporučila, abych si způsob psaní ověřila v jazykové poradně. Vycházela jsem z dobových pramenů, z nichž vyplývalo, že oficiální název byl Ženské olympijské hry. Bez číslovky volím tuto podobu. Šlo o hry pořádané na protest proti tomu, že na olympijských hrách bylo malé zastoupení žen. Uskutečnily se 4×.
Klíčové slovo: 1. ženské světové hry
Odpověď: Vzhledem k tomu, že se tyto hry konaly opakovaně, považujeme ze současného hlediska spojení ženské světové hry za zastřešující, souhrnný název, a proto doporučujeme psát malé písmeno. Za vlastní jména považujeme pouze pojmenování I. ženské světové hry, II. ženské světové hry atd. (První/Druhé ženské světové hry).
Zvažované varianty:
1. ženské světové hry 1. Ženské světové hry
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se ve spojení olympijské hry v Londýně píše výraz olympijský?
Klíčové slovo: olympijské hry v Londýně
Odpověď: Abychom název této sportovní akce považovali za vlastní jméno a psali ho na začátku s velkým písmenem, musí obsahovat přídavné jméno letní/zimní a buď letopočet, nebo řadovou číslovku, např. Letní olympijské hry 2012, popř. Letní olympijské hry Londýn 2012, XXX. letní olympijské hry (Třicáté letní olympijské hry). Uvedené spojení tuto podmínku nesplňuje, nejde o vlastní jméno, a proto je náležitá podoba olympijské hry v Londýně.
Poslední užití: 22.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jak se píše, pokud jde o velká písmena, spojení Dvanáctý všesokolský slet?
Klíčové slovo: Dvanáctý všesokolský slet
Odpověď: Číslovka vede k tomu, chápat celé spojení jako vlastní jméno. Podle obecných zásad se u víceslovných názvů, pokud některé z dalších jmen není vlastním, píše velké písmeno jen u prvního výrazu. Náležitá je proto podoba Dvanáctý všesokolský slet.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u výrazu letní ve spojení Letní olympijské hry v Tokiu 2021?
Klíčové slovo: Letní olympijské hry v Tokiu 2021
Odpověď: Tím, že je u názvu této sportovní akce uvedeno místo i letopočet, považujeme ho za vlastní jméno, a proto doporučujeme psát u slova letní velké písmeno.
Poslední užití: 27.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova československý ve spojení československé spartakiády?
Klíčové slovo: československé spartakiády
Odpověď: Názvy sportovních akcí, pokud jsou užity v množném čísle, se vždy chápou jako obecné pojmenování a píšou se s malým písmenem. Náležitá podoba je proto československé spartakiády, stejně tak píšeme všesokolské slety atp. Velké písmeno by bylo namístě např. ve spojení Československá spartakiáda 1980.
Poslední užití: 10.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova akademický ve spojení akademické mistrovství světa?
Klíčové slovo: akademické mistrovství světa
Odpověď: Náležitá podoba je s malým písmenem. Jde o opakovanou akci, velké písmeno by se proto psalo, pokud by byl za tento název připojen název sportovního odvětví a letopočet, např. Akademické mistrovství světa v orientačním běhu 2018.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova český ve spojení české akademické hry?
Klíčové slovo: české akademické hry
Odpověď: Náležitá podoba je s malým písmenem. Jde o opakovanou akci, velké písmeno by se proto psalo, pokud by byl za tento název připojen letopočet, např. České akademické hry 2019.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Předpokládám, když se píšou letní olympijské hry, jak jste mi vysvětlili, že náležitá podoba je i letní nebo zimní univerziáda.
Klíčové slovo: letní nebo zimní univerziáda
Odpověď: Ano. Velké písmeno by se psalo tehdy, pokud by byl užit oficiální název, např. Letní univerziáda 2019, Letní univerziáda Neapol, Zimní univerziáda 2019, Zimní univerziáda Krasnodarsk.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Kulturní, sportovní aj. akce
Konkrétní dotaz: Předpokládám, když se píšou letní olympijské hry, jak jste mi vysvětlili, že náležitá podoba je i letní nebo zimní deaflympiáda.
Klíčové slovo: letní nebo zimní deaflympiáda
Odpověď: Ano. Velké písmeno by se psalo tehdy, pokud by byl užit oficiální název, např. Letní deaflympijské hry / deaflympiáda 2013, Letní deaflympijské hry / deaflympiáda Sofie, Zimní deaflympijské hry /deaflympiáda 2011, Zimní deaflympijské hry / deaflympiáda Vysoké Tatry.
Poslední užití: 6.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.