Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #410 [Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-12/12
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo svátek ve spojení Svátek matek?
Klíčové slovo: Svátek matek
Odpověď: SSJČ uvádí podobu Svátek matek. Jde o svátek, který se u nás po r. 1948 neslavil, nahradil ho Mezinárodní den žen. K jeho návratu došlo až po roce 1989 a dnes je znám spíše jako Den matek. I přesto, že se používá spojení Den matek, přikláníme se k tomu, psát i Svátek matek. Tato podoba v ČNK převládá.
Poslední užití: 20.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svátek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova den ve spojení Den svatého Patrika?
Klíčové slovo: Den svatého Patrika
Odpověď: Protože jde o oficiální název státního svátku v Irsku, doporučujeme psát u slova den velkém písmeno.
Poslední užití: 9.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Na novinkách.cz autor tvrdí, že se píše První svátek vánoční. Je to pravda?
Klíčové slovo: první svátek vánoční
Odpověď: Protože nejde o oficiální název, tím je Boží hod vánoční, je náležitá podoba první svátek vánoční.
Poslední užití: 11.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení nový rok 2017 slovo nový s velkým písmenem? V novinách jsem četla, že pokud spojení nový rok označuje celý rok následující, ale je za ním umístěn letopočet, tak se slovo nový píše s velkým písmenem.
Klíčové slovo: nový rok 2017
Odpověď: Pokud nemáme na mysli 1. leden 2017, kdy je namístě psát u slova nový velké písmeno, je třeba psát písmeno malé, a to i přesto, že je za spojením nový rok připojen letopočet.
Poslední užití: 14.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení veselé Vánoce a šťastný nový rok u slova nový velké písmeno? Vím, že spojení Nový rok označuje 1. leden, ale přijde mi divné, aby se v uvedeném spojení psaly Vánoce s velkým písmenem, ale nový rok s malým.
Klíčové slovo: nový rok
Odpověď: Pokud opravdu nechceme přát pouze šťastný první leden, měli bychom volit u slova nový malé písmeno, a to bez ohledu na to, že ve slově Vánoce se píše velké písmeno.
Poslední užití: 21.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Píše se ve větě „Přeji vám hezký den žen“ slov den s velkým písmenem?
Klíčové slovo: den žen
Odpověď: Oficiální název je Mezinárodní den žen, a proto by se spojení den žen mělo psát s malým písmenem.
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení mezinárodní + den + jméno v 2. pádě (dětí, matek, seniorů atd.), s velkým písmenem slovo mezinárodní, nebo slovo den?
Klíčové slovo: mezinárodní
Odpověď: Záleží na tom, jak zní oficiální název významných dnů. Někdy je výraz mezinárodní součástí názvu (Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den žen, Mezinárodní den seniorů...), někdy ne (Den matek, Den rodin...).
Poslední užití: 13.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Odpověď: -- odpověď je prázdná --
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Mezinárodní den studenstva u slova mezinárodní malé písmeno?
Klíčové slovo: Mezinárodní den studenstva
Odpověď: Jde o oficiální název významného dne, a proto je namístě psát velké písmeno.
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení státní svátek 17. listopadu u slova státní velké písmeno?
Klíčové slovo: státní svátek 17. listopadu
Odpověď: Spojení státní svátek je obecné pojmenování, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 1.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svátek
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svátek

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova památka ve větě „Lidé si připomínají p/Památku zesnulých“?
Klíčové slovo: p/Památka zesnulých
Odpověď: V dané větě lze chápat spojení památka zesnulých jako obecné označení, jako vzpomínku na zesnulé, pak se bude psát u slova památka malé písmeno, nebo jako název svátku (2. listopadu), a pak se bude psát písmeno velké.
Poslední užití: 2.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Dny (Pondělí velikonoční, zlatá neděle, černý pátek)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova černý ve spojení černé úterý? Toto spojení označuje den v srpnu 1998, kdy v Rusku vypukla finanční krize.
Klíčové slovo: černé úterý
Odpověď: Tento typ názvů se považuje za obecné pojmenování, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 16.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?