Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #408 [Křesťanské svátky, období].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Píšou se ve spojení v/Veselé vánoce obě písmena velká?
Klíčové slovo: v/Veselé Vánoce
Odpověď: Pokud dané spojení stojí na začátku věty, píše se u slova veselý velké písmeno (např. „Veselé Vánoce přejí Novákovi.“). Uprostřed věty je však namístě písmeno malé (např. „Přeji veselé Vánoce.“)
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky; sekce 2 Významné dny a svátky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Jaká písmena se píše u výrazu slavnost a tvaru všech ve spojení slavnost Všech svatých?
Klíčové slovo: slavnost Všech svatých
Odpověď: Doporučujeme psát název tohoto křesťanského svátku v souladu s příručkou Jak zacházet s náboženskými názvy. Ta uvádí podobu slavnost Všech svatých.
Poslední užití: 15.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Jak zacházet s náboženskými výrazy. 2004. (platí od 2004)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo slavnost

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Má se psát svatý týden, nebo Svatý týden? Publikace se ve způsobu psaní rozcházejí.
Klíčové slovo: s/Svatý týden
Odpověď: Podle SSJČ se má ve významu ,předvelikonoční týden´ psát svatý týden, příručka Jak zacházet s náboženskými názvy doporučuje písmeno velké. V úzu, jak dokládá ČNK, se objevují obě podoby. Domníváme se, že je nutno obojí způsob psaní přijmout. V náboženských textech patrně autoři budou upřednostňovat velké písmeno. Ve významu ,předmaturitní volno´ je namístě pouze malé písmeno.
Zvažované varianty:
svatý týden Svatý týden
Poslední užití: 27.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svatý
Jazykový zdroj: Jak zacházet s náboženskými výrazy. 2004. (platí od 2004)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svatý

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Je správně psát slovo advent s malým písmenem?
Klíčové slovo: advent
Odpověď: Ano. Tento výraz je obecné pojmenování označující dobu čtyř týdnů před Vánoci, předvánoční období, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 26.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky, sekce 2 Významné dny a svátky, sekce

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Píše se slovo Vánoce s velkým písmenem, nebo je už možno ho psát i s písmenem malým?
Klíčové slovo: Vánoce
Odpověď: Toto slovo se mělo psát až do r. 1993 s malým písmenem. Od r. 1993, kdy byly provedeny dílčí pravopisné změny, se píše s velkým písmenem. Malé písmeno lze připustit, pokud tento název užíváme v nenáboženském či jinověreckém pojetí.
Poslední užití: 9.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky Významné dějinné události a období, sekce 2 Významné dny a svátky
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.1.1 Křesťanské svátky a sváteční dny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Na základě vaší odpovědi týkající se psaní slova Vánoce bude tedy i ve spojení přeji vám hezké Velikonoce u slova Velikonoce velké písmeno.
Klíčové slovo: Velikonoce
Odpověď: Ano. V tomto kontextu doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 13.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky Významné dějinné události a období, sekce 2 Významné dny a svátky
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.1.1 Křesťanské svátky a sváteční dny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Křesťanské svátky, období
Konkrétní dotaz: Dělám chybu, když jako starší člověk píšu slovo Vánoce s malým písmenem?
Klíčové slovo: Vánoce
Odpověď: Podle PČP z r. 1993 se toto slovo píše s velkým písmenem. Malé písmeno lze připustit, pokud tento název užíváme v nenáboženském či jinověreckém pojetí.
Poslední užití: 13.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 96
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky Významné dějinné události a období, sekce 2 Významné dny a svátky
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 14.3.1.1 Křesťanské svátky a sváteční dny

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?