Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #391 [Malířská díla].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Dotaz: Malířská díla
Konkrétní dotaz: V IJP je uvedena podoba Mistr vyšebrodského oltáře. Národní galerie i jiné zdroje však uvádějí podobu Mistr Vyšebrodského oltáře. Píšu zprávu o návštěvě Anežského kláštera, který spadá pod Národní galerii, a váhám, zda mám psát Mistr vyšebrodského oltáře, nebo Mistr Vyšebrodského oltáře, tedy se mám řídit jazykovými příručkami, nebo publikací Národní galerie.
Klíčové slovo: vyšebrodský oltář
Odpověď: Doporučujeme Vám řídit se platnou kodifikací, tj. psát Mistr vyšebrodského oltáře. Spojení vyšebrodský oltář považujeme za obecné, nikoli za vlastní jméno uměleckého díla. Toto spojení jen signalizuje, kde se daný oltář nachází.
Zvažované varianty:
Mistr vyšebrodského oltáře mistr vyšebrodského oltáře
Poslední užití: 22.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo oltář

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Malířská díla
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova madona ve spojení „jeho nejbližším stylovým protějškem je Madona z Olomouce“?
Klíčové slovo: Madona z Olomouce
Odpověď: Jak jsme zjistili, jde o oficiální název sochařského díla z 15. st., uloženého v Moravské galerii v Brně, a proto doporučujeme psát Madona z Olomouce.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Malířská díla
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova madona ve větě „Kostel ve Starém Svojanově byl obohacen sochou madony“?
Klíčové slovo: socha madony
Odpověď: Jde pouze o druh uměleckého díla, nikoli o vlastní jméno, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Malířská díla
Konkrétní dotaz: Ve slově moai = sochy na Velikonočním ostrově bych psala malé písmeno, ale nemám si to kde ověřit.
Klíčové slovo: moai
Odpověď: Souhlasíme s Vámi, doporučili bychom písmeno malé; moai označuje pouze typ sochy, nejde o vlastní jméno.
Poslední užití: 11.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?