Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #389 [Literární díla].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-7/7
Dotaz: Literární díla
Konkrétní dotaz: V odpovědi čtenářce chci napsat „podle p/Pravidel českého pravopisu se...“ a nejsem si jista, zda slovo pravidla psát s velkým, nebo malým písmenem.
Klíčové slovo: p/Pravidla českého pravopisu
Odpověď: V daném kontextu je možný obojí způsob psaní. Pokud zvolíme velké písmeno, signalizujeme tím, že jde o název knihy, pokud malé, že jde o pravidla, zásady, kterými se český pravopis řídí.
Zvažované varianty:
Pravidla českého pravopisu pravidla českého pravopisu
Poslední užití: 30.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla Dokumenty, sekce 2 Umělecká a odborná díla, učebnice, noviny, časopisy, stálé rubriky, pořady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Literární díla
Konkrétní dotaz: Ve spojení Kniha čarozvěstí, což je název fiktivní publikace, se píšou u obou slov velká písmena?
Klíčové slovo: Kniha čarozvěstí
Odpověď: Ne. Podstatné jméno čarozvěst je obecné podstatné jméno, a proto je namístě podoba Kniha čarozvěstí.
Poslední užití: 21.11.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 2 Umělecká a odborná díla, učebnice, noviny, časopisy, stálé rubriky, pořady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Literární díla
Konkrétní dotaz: Jaká písmena napsat ve spojení OHLAS(Y) PÍSNÍ RUSKÝCH A PÍSNÍ ČESKÝCH?
Odpověď: Protože existuje jednak název Ohlas písní ruských, jednak Ohlas písní českých, nedoporučujeme sdružit oba názvy do jednoho. Pokud bychom totiž napsali Ohlas(y) písní českých a písní ruských, neznalý čtenář by mohl nabýt dojmu, že jde o název jediný. Při pravopisu ohlas(y) Písní českých a Písní ruských by zase mohlo dojít k domněnce, že oficiální názvy jsou Písně české a Písně ruské.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Literární díla
Konkrétní dotaz: Jaká písmena napsat ve spojení rukopisy Královédvorský a Zelenohorský?
Klíčové slovo: rukopisy Královédvorský a Zelenohorský
Odpověď: Pokud nechceme celé názvy opakovat a zvolíme plurálovou formu, doporučujeme podobu rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Podobně bychom psali např. republiky Česká a Slovenská.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Literární díla
Konkrétní dotaz: Je mi jasné, že se píše Bible kralická i Kralická bible. Předpokládám, že to platí i pro případ Rukopis královédvorský a Královédvorský rukopis.
Klíčové slovo: rukopisy
Odpověď: Ano. Jde o oficiální názvy literárních děl. Bez ohledu na pořadí jednotlivých výrazů je velké písmeno vždy u prvního slova.
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 2 Umělecká a odborná díla, učebnice, noviny, časopisy, stálé rubriky, pořady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Literární díla
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména hloupý v názvu pohádky O hloupém Honzovi? Platí zde stejné pravidlo jako pro psaní předložkových názvů ulic?
Klíčové slovo: O hloupém Honzovi
Odpověď: Pravidlo o psaní velkého písmene v prvním slově po předložce platí jen pro zápis názvů veřejných prostranství. V názvu uvedené pohádky se bude psát slovo hloupý s malým písmenem.
Poslední užití: 27.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 2 Umělecká a odborná díla, učebnice, noviny, časopisy, stálé rubriky, pořady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Literární díla
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u předložky o ve spojení pohádka o/O Červené karkulce?
Klíčové slovo: pohádka o/O Červené karkulce
Odpověď: Velké písmeno se bude psát tehdy, pokud je oficiální název pohádky „O Červené karkulce“ a ten bude mít pisatel také na mysli, malé písmeno tehdy, pokud oficiální název zní jinak, např. jen „Červená karkulka“, nebo pisatel jen chce naznačit, o kom pohádka je. Rozlišit oba významy je však obtížné, a proto bez širšího kontextu je nutné přijmout oba způsoby psaní. Psaní jak s velkým, tak s malým písmenem lze najít i v Českém národním korpusu.
Zvažované varianty:
o Červené karkulce O Červené karkulce
Poslední užití: 4.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?