Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #382 [Mezinárodní smlouvy, dohody, úmluvy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Dotaz: Mezinárodní smlouvy, dohody, úmluvy
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova mnichovský ve spojení mnichovská dohoda?
Klíčové slovo: mnichovská dohoda
Odpověď: Přestože mnohé jiné názvy dohod či smluv, v jejichž názvu je přídavné jméno utvořené od názvu města, v němž byla dohoda podepsána, lze psát jak s malým, tak s velkým písmenem, např. m/Maachstritská smlouva, mnichovská dohoda se v češtině tradičně píše s malým písmenem. Důvodem je bezesporu její obsah (někdy se mluví o mnichovském diktátu) a její negativní důsledky pro naši republiku.
Poslední užití: 18.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.3 Ústavy, smlouvy, dohody, úmluvy, listiny atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Mezinárodní smlouvy, dohody, úmluvy
Konkrétní dotaz: Redigujeme překlad dokumentu Evropské unie a nejsme si jisti, jak psát název jedné charty. Její původní název byl Lipská charta. Tato charta byla v r. 2020 přepracována a před její název je umístěno přídavné jméno obnovený. Jak toto spojení máme psát?
Klíčové slovo: Obnovená Lipská charta
Odpověď: Oficiální název původního dokumentu byl Lipská charta o udržitelných evropských městech (byla přijata v r. 2007). Zkrácený zápis lze chápat jako zástupný, a proto je ve větné souvislosti možný zápis Lipská charta náležitý, chybná by však nebyla ani podoba lipská charta. Z dokumentů, které lze ve vyhledávači Google nalézt (viz např. větu ze stanoviska Evropského výboru regionů: … vítá myšlenku obnovení Lipské charty během německého předsednictví EU v druhé polovině roku 2020), není zcela zřejmé, jak nový dokument zní (bude znít). V případě, že se před celý původní oficiální název, tj. Lipská charta o udržitelných evropských městech, umístí přídavné jméno obnovený a bude jeho součástí, pak doporučujeme podobu Obnovená Lipská charta o udržitelných evropských měst, ve zkrácené podobě Obnovená Lipská charta. Stejně jako u původního dokumentu by však zápis obnovená lipská charta nebylo možné považovat za chybný.
Poslední užití: 20.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla Dokumenty, sekce 1.3 Ústavy, smlouvy, dohody, úmluvy, listiny atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Mezinárodní smlouvy, dohody, úmluvy
Konkrétní dotaz: Ve spojení rýnský garanční pakt se patrně píše malé písmeno.
Klíčové slovo: rýnský garanční pakt
Odpověď: Oficiální název daného dokumentu zní Smlouva o vzájemných zárukách mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií, proto je psaní malého písmena v názvu rýnský garanční pakt náležité (v ČNK převažuje). Tolerovatelné je však i velké písmeno.
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.3 Ústavy, smlouvy, dohody, úmluvy, listiny atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Mezinárodní smlouvy, dohody, úmluvy
Konkrétní dotaz: Jak se píše evropská Charta diverzity? Úzus je velmi rozkolísaný.
Klíčové slovo: evropská Charta diverzity
Odpověď: Oficiální název tohoto dokumentu zní Charta diverzity. Přídavné jméno evropský není součást názvu a slovo diverzita je obecné podstatné jméno, proto je namístě psát velké písmeno jen u výrazu charta.
Zvažované varianty:
Evropská charta diverzity evropská Charta diverzity Evropská Charta Diverzity
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 87
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 94
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla Dokumenty, sekce 1.3 Ústavy, smlouvy, dohody, úmluvy, listiny atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?