Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #380 [Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/30
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení s/Sbírka zákonů slovo sbírka s malým písmenem?
Klíčové slovo: s/Sbírka zákonů
Odpověď: Spojení sbírka zákonů je od původu obecné označení. Bylo však zvoleno i jako název publikace, v níž se zveřejňují české právní předpisy. Pokud máme na mysli tuto publikaci, je pochopitelně namístě velké písmeno. Totéž platí i pro její zkratku, která bývá připojována za číslo zákonů, např. zákon č. 285/2020 Sb.
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sbírka
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sbírka

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píšou zákoníky, např. zákoník práce, občanský zákoník?
Klíčové slovo: zákoníky
Odpověď: Názvy jako zákoník práce, občanský zákoník atp. nejsou oficiální názvy dokumentů. Těmi jsou příslušné zákony, v případě zákoníku práce to je zákon č. 285/2020 Sb., v případě občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. Spojení zákoník práce, občanský zákoník označují pouze předmět příslušného zákona, proto je třeba psát je s malým písmenem (např. podle občanského zákoníku ustavující schůzi řídí svolavatel nebo jím pověřená osoba; podle zákoníku práce musí být dohoda o rozvázání pracovního poměru písemná). Protože jsou tyto zákony často novelizovány, vznikají publikace, které všechny změny uvádějí a vysvětlují. Je pochopitelné, že pokud se publikace jmenuje Zákoník práce nebo Občanský zákoník je v těchto spojeních velké písmeno namístě (např. do knihovny jsme si pořídili knihu Občanský zákoník).
Poslední užití: 21.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má psát u přídavného jména centrální ve spojení centrální evidence obyvatel? Psala bych malé písmeno, ale vídám i písmeno velké.
Klíčové slovo: centrální evidence obyvatel
Odpověď: Tento typ pojmenování pouze označuje druh dokumentu, a proto je třeba ve větné souvislosti psát výraz centrální s malým písmenem.
Zvažované varianty:
centrální evidence obyvatel Centrální evidence obyvatel
Poslední užití: 14.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.1 Rejstříky, registry, průkazy, potvrzení, kupní smlouvy atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve větné souvislosti u slova seznam ve spojení seznam jmen? Jeden kolega tvrdí, že tam má být velké písmeno.
Klíčové slovo: seznam jmen
Odpověď: Názvy formulářů patří mezi druhová pojmenování, označují pouze druh dokumentu. Velké písmeno je namístě v záhlaví, ale ve větné souvislosti se píše malé písmeno.
Poslední užití: 30.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.1 Rejstříky, registry, průkazy, potvrzení, kupní smlouvy atp.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova směrnice ve spojení směrnice č. 2013/55/EU?
Klíčové slovo: směrnice č. 2013/55/EU
Odpověď: Jména dokumentů tohoto typu považujeme za druhová, a proto doporučujeme psát u slova směrnice malé písmeno.
Poslední užití: 26.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Ráda bych se zeptala na správný zápis názvů evropských směrnic – zda je vhodné se řídit pokynem z IJP – malé písmeno, čárka za číslem předpisu, nebo spíš zápisem z oficiálního překladu – velké písmeno bez čárky za číslem předpisu? Konkrétně: směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, nebo Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Když to je v jednom odstavci s českými zákony, tak to v případě použití zápisu z překladu vypadá nekonzistentně, tak nevím, čeho se držet.
Klíčové slovo: směrnice Rady 92/43/EHS
Odpověď: Jména dokumentů tohoto typu považujeme za druhová, a proto doporučujeme psát u slova směrnice malé písmeno.
Zvažované varianty:
směrnice Rady 92/43/EHS Směrnice Rady 92/43/EHS
Poslední užití: 13.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Píše se výraz nařízení ve spojení nařízení Evropského parlamentu s malým písmenem, i když je uvedeno číslo tohoto nařízení?
Klíčové slovo: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
Odpověď: Uvedené spojení, i přesto, že je uvedeno číslo dokumentu, se považuje za obecné pojmenování, a proto je namístě psát slovo nařízení s malým písmenem.
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u podstatného jména ve spojení zákoník práce? V praxi se vyskytuje jak velké, tak malé písmeno.
Klíčové slovo: zákoník práce
Odpověď: Zákoník práce není oficiální název dokumentu, tím je zákon č. 262/2006 Sb., spojení zákoník práce je pouze předmět tohoto zákona, a proto je namístě psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
zákoník práce Zákoník práce
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Píše se výraz nařízení ve spojení nařízení Evropského parlamentu s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: nařízení Evropského parlamentu
Odpověď: Uvedené spojení není vlastním názvem, a proto je namístě psát slovo nařízení s malým písmenem.
Zvažované varianty:
Nařízení Evropského parlamentu nařízení Evropského parlamentu
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Zákony, zákoníky, vyhlášky, směrnice, nařízení
Konkrétní dotaz: Píše se výraz autorský ve spojení autorský zákon s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: autorský zákon
Odpověď: Uvedené spojení není vlastním názvem, a proto je namístě psát školský zákon.
Zvažované varianty:
Autorský zákon autorský zákon
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla, sekce 1.2 Zákony, zákoníky, vyhlášky

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.