Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #376 [Části staveb].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Vím, že se podle IJP mají názvy sálů, až na výjimky, psát s malým písmenem. Na brněnské radnici je však zvykem psát Rytířský sál, Sněmovní sál. Problémem je psaní názvu sál r/Rady. Míní se tím Rada statutárního města Brna. Kolegyně se přiklání k podobě sál Rady, já sál rady.
Klíčové slovo: sál r/Rady
Odpověď: Jak píšete, PČP doporučují psát u názvů sálů malá písmena. Výjimkou jsou názvy sálů na Pražském hradě, které jsou vnímány jako významné kulturní památky. Zároveň však je podle obecného poučení v PČP možné u tohoto typu pojmenování, pokud autor považuje daný jev za významný, volit i velké písmeno. Pokud je na brněnské radnici vžité psát názvy ostatních sálů s velkým písmenem, doporučujeme podobu sál Rady. Pochopitelně podoba sál rady, která je v souladu s PČP, je též náležitá.
Poslední užití: 14.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61, § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky; sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu rytířský ve spojení rytířský sál?
Klíčové slovo: rytířský sál
Odpověď: Podle PČP se mají názvy části staveb, až na několik výjimek (Španělský sál, Vladislavský sál), psát s malým písmenem. Proto doporučujeme podobu rytířský sál.
Poslední užití: 2.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova královský ve spojení k/Královská hrobka, která se nachází v Chrámu sv. Víta.
Klíčové slovo: k/Královská hrobka
Odpověď: Podle PČP se s velkým písmenem mají psát pouze význačné části staveb. Jako příklad jsou uvedeny Vladislavský a Španělský sál na Pražském hradě. Domníváme se, že za celostátně významnou lze považovat i hrobku, v níž jsou uloženy ostatky českých králů, proto lze připustit i podobu s velkým písmenem.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Části staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova korunní ve spojení k/Korunní komora? Jde o část Chrámu sv. Víta, v níž jsou uloženy korunovační klenoty.
Klíčové slovo: k/Korunní komora
Odpověď: Podle PČP se s velkým písmenem mají psát pouze význačné části staveb. Jako příklad jsou uvedeny Vladislavský a Španělský sál na Pražském hradě. Domníváme se, že za celostátně významnou lze považovat i komoru, ve které jsou uloženy české korunovační klenoty, proto lze připustit i podobu s velkým písmenem.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 10.2 Části staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména trofejní ve spojení trofejní sál? Názvy sálů na zámcích a hradech by se podle mého měly psát s malým písmenem, vyjma některých na Pražském hradě (Vladislavský, Španělský).
Klíčové slovo: trofejní sál
Odpověď: Ano, máte pravdu. Náležitá podoba je trofejní sál.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova rytířský ve spojení malý, tzv. rytířský sál?
Klíčové slovo: rytířský sál
Odpověď: Podle PČP se mají psát s velkým písmenem jen významné části staveb. Jako příklad jsou uvedeny Vladislavský sál a Španělský sál (na Pražském hradě). Jako příklad na psaní s malým písmenem je uveden sál Sladkovského. Proto doporučujeme psát u přídavného jména rytířský malé písmeno.
Poslední užití: 11.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky Obecné poučení, sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova rytířský ve spojení rytířský sál?
Klíčové slovo: rytířský sál
Odpověď: Podle PČP se mají psát s velkým písmenem jen významné části staveb. Jako příklad jsou uvedeny Vladislavský sál a Španělský sál (na Pražském hradě). Jako příklad na psaní s malým písmenem je uveden sál Sladkovského. Proto doporučujeme psát u přídavného jména rytířský malé písmeno.
Poslední užití: 11.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky Obecné poučení, sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Části staveb
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova maltézský ve spojení sál zvaný maltézský?
Klíčové slovo: sál zvaný maltézský
Odpověď: Podle PČP se mají psát s velkým písmenem jen významné části staveb. Jako příklad jsou uvedeny Vladislavský sál a Španělský sál (na Pražském hradě). Jako příklad na psaní s malým písmenem je uveden sál Sladkovského. Proto doporučujeme psát u přídavného jména maltézský malé písmeno.
Poslední užití: 11.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky Obecné poučení, sekce 6 Psaní názvů částí jednotlivých staveb

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?