Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #373 [Domy, paláce, pasáže].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/18
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: V Motole je sokolovna, která se přestala používat ke svému původnímu účelu, ale stále je tento objekt tak nazýván. Přestavuje se, měla by to být v budoucnu pobočka Domu dětí a mládeže. Nevím, za mám zvolit velké, nebo malé písmeno.
Klíčové slovo: sokolovna
Odpověď: V tuto chvíli jde stále pouze o obecné, druhové označení objektu, a proto je třeba zvolit malé písmeno.
Zvažované varianty:
Sokolovna sokolovna
Poslední užití: 3.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sokolovna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Jak se píše spojení dům U Dvou slunců?
Klíčové slovo: dům U Dvou slunců
Odpověď: Druh stavby se píše s malým písmenem a pro předložkové spojení platí stejná pravidla jako pro psaní názvů veřejných prostranství: předložka a první slovo po ní se píšou s velkým písmenem, další slovo by se s velkým psalo tehdy, pokud by bylo vlastním jménem. V uvedeném názvu tomu tak není (tvar slunců = sluncí), a proto je náležitá podoba dům U Dvou slunců.
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova svatý ve spojení palác Svatého Jakuba? Jde o přeložený anglický název.
Klíčové slovo: palác Svatého Jakuba
Odpověď: V názvech sakrálních staveb se píše výraz svatý s malým písmenem (např. kostel sv. Jakuba). V oficiálních názvech staveb jiného druhu (světských) se druh stavby píše s malým písmenem a první slovo, které po něm následuje, s velkým. Doporučujeme proto zápis palác Svatého Jakuba.
Poslední užití: 5.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Majitel uvádí název své rezidence v podobě Rezidence Za Městem. Je tato podoba správná?
Klíčové slovo: rezidence Nad Městem
Odpověď: Podle PČP se druh stavby píše s malým písmenem. U tohoto typu pojmenování, stejně jako u názvů veřejných prostranství, se předložka i slovo po ní píšou s velkým písmenem. Náležitá podoba je proto rezidence Nad Městem.
Poslední užití: 30.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: V pracovním listě pro 6. třídu je spojení DŮM PENZION U HADA. Má být penzion Dům U Hada, nebo penzion Dům U hada? Tento úkol je podle mého názoru pro žáky 6. třídy náročný.
Klíčové slovo: dům Penzion u hada
Odpověď: Souhlasíme, že toto je pro žáka obtížný úkol. Je třeba mít určitou věcnou znalost toho, co vlastně pojmenováváme, a vědět, kde oddělit část obecnou od vlastního jména. Z Vašeho dotazu není zřejmé, jaké je dané spojení. Uvádíte, že se jedná o DŮM PENZION U HADA, ale v nabízených řešeních je slovosled jiný: PENZION DŮM U HADA. Pokud by se jednalo o penzion, který se jmenuje DŮM U HADA, což se jeví jako pravděpodobnější možnost, pak by obecné označení bylo slovo penzion s malým počátečním písmenem a začátek vlastního názvu by bylo slovo dům. Celé spojení by se pak psalo penzion Dům u hada. V obráceném pořadí (které se jeví méně pravděpodobné) předpokládáme, že by se jednalo o dům, který se jmenuje Penzion u hada. Pořadí velkých písmen by bylo stejné: dům Penzion u hada.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově palác ve spojení palác Princů? Domnívám se, že by se v souladu s publikací Psaní velkých písmen v češtině, kde je uveden palác Šlechtičen, mělo psát palác Princů.
Klíčové slovo: palác Princů
Odpověď: Ano, máte pravdu. Náležitá podoba je palác Princů.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova vila ve spojení Vila Löw-Beer? Často se objevuje s velkým písmenem.
Klíčové slovo: vila Löw-Beer
Odpověď: Výraz vila označuje jen druh stavby, a proto je namístě malé písmeno.
Zvažované varianty:
vila Löw-Beer Vila Löw-Beer
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Mám rozpor s redakční radou ohledně psaní spojení spolkový dům. Jde konkrétně o dům v Třebíči. Myslím si, že by se mělo psát Spolkový dům, ale redakční rada tvrdí, že spolkový dům. Jak je to správně?
Klíčové slovo: spolkový dům
Odpověď: Spojení spolkový dům je pojmenování obecné. Pokud bylo zvoleno jako oficiální název této stavby, je velké písmeno namístě. Vzhledem k povaze pojmenování však nelze ani psaní s malým písmenem považovat za chybné.
Zvažované varianty:
spolkový dům Spolkový dům
Poslední užití: 5.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že ve spojení dům Seligmanna Bauera se slovo dům píše s malým písmenem.
Klíčové slovo: dům Seligmanna Bauera
Odpověď: Ano. Slovo dům jen naznačuje druh stavby, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 1.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 86
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 5 Psaní názvů domů, paláců, pasáží, vil

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Domy, paláce, pasáže
Konkrétní dotaz: Na historickou budovu chceme dát nápis U Anděla strážce. Máme tři varianty a nevíme, která z nich je správná.
Klíčové slovo: U Anděla strážce
Odpověď: Náležitá podoba je U Anděla strážce. U názvů staveb se první slovo po předložce píše s velkým písmenem a slovo strážce je obecné podstatné jméno.
Zvažované varianty:
U Anděla strážce U anděla strážce U Anděla Strážce
Poslední užití: 17.2.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.