Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #372 [Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/28
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Ve spojení pod „v Nerudově ulici pod Pražským hradem“ se má psát Pražský hrad, nebo pražský Hrad?
Klíčové slovo: Pražský hrad
Odpověď: Oficiální název této významné národní památky zní Pražský hrad, proto je třeba volit tuto podobu.
Zvažované varianty:
Pražský hrad pražský Hrad
Poslední užití: 8.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova hrádek v názvu zříceniny Karlův hrádek? V úzu se vyskytují podoby Kozí hrádek i Kozí Hrádek. Podobu Kozí Hrádek volí ve svých textech památkáři.
Klíčové slovo: Karlův hrádek
Odpověď: Protož jde o název zříceniny, a ne název obce, je namístě, stejně jako např. Kozí hrádek, podoba Karlův hrádek.
Zvažované varianty:
Karlův hrádek Karlův Hrádek
Poslední užití: 30.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova petřínský v názvu p/Petřínská rozhledna?
Klíčové slovo: p/Petřínská rozhledna
Odpověď: Slovník spisovného jazyka českého uvádí podobu petřínská rozhledna. V praxi, jak dokládá ČNK, převažuje písmeno velké (s velkým písmenem je tento název uveden i v soupisu českých rozhleden), a proto je třeba připustit jak podobu petřínská rozhledna, tak Petřínská rozhledna.
Poslední užití: 9.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 4 Psaní názvů hradů, zámků a rozhleden

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova studnice v názvu rozhledny Černá studnice?
Klíčové slovo: Černá studnice
Odpověď: Uvedená rozhledna se nachází na stejnojmenném kopci. Je tedy zřejmé, že je pojmenována podle něj. Protože ve víceslovných názvech pohoří, hor, kopců atp. se velké písmeno píše u dalších výrazů jen tehdy, pokud jsou vlastními jmény, a slovo studnice je jméno obecné, náležitá podoba je Černá studnice.
Poslední užití: 14.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 4 Psaní názvů hradů, zámků a rozhleden

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Když zvolím namísto Pražský hrad obrácený slovosled, mám psát Hrad pražský, nebo hrad Pražský, nebo Hrad Pražský?
Klíčové slovo: Hrad pražský
Odpověď: Psaní velkých písmen při obráceném slovosledu u názvů staveb je problematické. PČP se o způsobu psaní nezmiňují. U zeměpisných jmen zůstává velké písmeno u přídavného jména (Pyrenejský poloostrov – poloostrov Pyrenejský), u názvů státních útvarů, institucí, děl a dní se velké písmeno píše u prvního výrazu (Česká republika – Republika česká, Karlova univerzita – Univerzita Karlova, Kralická bible – Bible kralická, Květná neděle – Neděle květná). Pokud jde o název Pražský hrad, přikláníme se při inverzním slovosledu k podobě Hrad pražský.
Zvažované varianty:
Hrad pražský hrad Pražský Hrad Pražský
Poslední užití: 23.6.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „zděná osmiboká rozhledna, vysoká 17 metrů, nazvaná vyhlídková věž císaře Františka Josefa“ ve slově vyhlídkový velké písmeno?
Klíčové slovo: zděná osmiboká rozhledna, nazvaná vyhlídková věž císaře Františka Josefa
Odpověď: Z hlediska systémového by se spojení vyhlídková věž podobně jako jiné stavby tohoto typu mělo psát s malým písmenem. Situaci komplikuje přídavné jméno nazvaná, jelikož se zdá, že součástí oficiálního názvu je právě i spojení vyhlídková věž. I když to neodpovídá obecným pravidlům, bylo by v tom případě velké písmeno tolerovatelné.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 4 Psaní názvů hradů, zámků a rozhleden

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Prosím o informaci, jestli je správně zámek Zelená hora, nebo zámek Zelená Hora u Nepomuku. V IJP je podoba Zelená Hora, ale u Kunětické hory jako hradu IJP doporučuje psát malé h.
Klíčové slovo: Zelená Hora
Odpověď: Psaní názvů zámků, pokud nejsou pojmenovány podle obcí nebo jejich částí (zámek Malá Skála, zámek Staré Hrady), není v praxi zcela jednotné. Ukazuje to i Geoportál Českého úřadu zeměměřického a kartografického. Pokud jde o název zámku, na který se ptáte, je na tomto geoportálu zapsán s velkými písmeny u obou slov. Tento způsob psaní je, jak dokládá Český národní korpus, v souladu i s územ a také jednoznačně převládá nad psaním Zelená hora. Důvodem může být i snaha rozlišit název zámku od názvu stejnojmenného kopce. Zdá se, že by si psaní názvu zámků a hradů, právě kvůli panující nejednotnosti, zasloužilo revizi, a to pravděpodobně v mnoha případech ve prospěch velkého písmene. Do té doby Vám doporučujeme pravopisnou podobu zámek Zelená Hora.
Zvažované varianty:
Zelená hora Zelená Hora
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 4 Psaní názvů hradů, zámků a rozhleden
Jazykový zdroj: Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Píše se šikmá věž v Pise, nebo Šikmá věž v Pise? V internetové příručce mátě u hesla Pisa uvedeno šikmá věž – nicméně nejedná se o případ, kdy by se mohlo psát i velké písmeno?
Klíčové slovo: šikmá věž v Pise
Odpověď: Namístě je skutečně malé písmeno, protože to není oficiální název této stavby, ale pouze druhové označení.
Zvažované varianty:
šikmá věž Šikmá věž
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Pisa

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Jsme příspěvková organizace Zámek Děčín. Na našich webových stránkách je např. věta „... mezi nejznámější památkové objekty patří zámek Děčín". Domnívám, se, že v tomto kontextu se bude psát slovo zámek s malým písmenem. Mám pravdu?
Klíčové slovo: zámek Děčín
Odpověď: Ano, máte. Zde nejde o název organizace, ale o název stavby, a proto je namístě psát u slova zámek malé písmeno.
Poslední užití: 11.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 4 Psaní názvů hradů, zámků a rozhleden

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Hrady, zámky, radnice, brány, rozhledny
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova arcibiskupský ve spojení arcibiskupský zámek v Kroměříži?
Klíčové slovo: arcibiskupský zámek v Kroměříži
Odpověď: Dané spojení hodnotíme jako druhové označení, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 25.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky, sekce 4 Psaní názvů hradů, zámků a rozhleden

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.