Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #366 [Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/4, položky: 1-10/39
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jedna z brigád Pohraniční stráže se nazývá 9. domažlická brigáda. Autorka u přídavného jména píše velké písmeno. Nemá tam být malé?
Klíčové slovo: 9. domažlická brigáda
Odpověď: I kdyby uvedené spojení bylo vlastním jménem, přídavné jméno je třeba psát s písmenem malým. Jde o analogické pojmenování s názvy akcí, které obsahují číslovku, např. XX. zimní olympijské hry – pokud bychom číslovku napsali slovně, velké písmeno by se psalo u ní. Dodejme, že v případě domažlické brigády nejde o vlastní název, ten zní 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice.
Zvažované varianty:
9. Domažlická brigáda 9. domažlická brigáda
Poslední užití: 19.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – akce, soutěže

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména školský ve spojení „volby do školské rady“?
Klíčové slovo: školská rada
Odpověď: V tomto kontextu, protože není připojen oficiální název školy, doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 1.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 86
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 93
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se má napsat u slova koordinační ve spojení k/Koordinanční výbor Komory daňových poplatníků?
Klíčové slovo: k/Koordinační výbor
Odpověď: Názvy organizačních složek, pokud je připojen oficiální název organizace, lze psát jak s velkým, tak s malým písmenem.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Máme napsat divize Aviation, nebo Divize aviation?
Klíčové slovo: d/Divize aviation
Odpověď: Názvy organizačních složek lze psát jak s malým, tak s velkým písmenem. Slovo divize je součást názvu, a proto lze psát divize aviation i Divize aviation.
Zvažované varianty:
Divize aviation divize Aviation
Poslední užití: 19.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82–86
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 89–93

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jak se píšou názvy oddělení? Konkrétně mi jde o název o/Oddělení materiály a konstrukce.
Klíčové slovo: o/Oddělení materiály a konstrukce
Odpověď: Názvy organizačních složek lze psát jak s malým, tak s velkým písmenem. V převážné většině mají strukturu: přídavné jméno + podstatné jméno, např. s/Stavební odbor nebo podstatné jméno + podstatné jméno v 2. p. (to může být rozvito přídavným jménem), např. o/Oddělení následné péče. Název, na který se ptáte, je zvláštní v tom, že název je tvořen jmény v 1. p. V tomto případě doporučujeme zápis oddělení materiály a konstrukce nebo Oddělení materiály a konstrukce.
Poslední užití: 19.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 9.3 Typ S/sekce K/kancelář(e)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82–86
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90–93

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova sekce ve spojení s/Sekce digitalizace Vědecké knihovny v Olomouci?
Odpověď: Protože jde o název organizační složky, je možné psát jak malé, tak velké písmeno.
Poslední užití: 15.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova valný ve spojení valné hromady?
Klíčové slovo: valné hromady
Odpověď: Užití množného čísla signalizuje, že nejde o vlastní jméno, a proto je třeba psát malé písmeno, tedy stejně, jako píšeme např. oblastní inspektoráty, psychiatrické kliniky.
Poslední užití: 17.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 67

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: V textu, který opravuji, je spojení Studijní oddělení. Z předchozího textu je zřejmé, že jde o oddělení na fakultě, jejíž plný název byl uveden. Mohu velké písmeno písmeno ponechat?
Klíčové slovo: studijní oddělení
Odpověď: Jde o název organizační složky a ty lze psát jak s malým, tak velkým písmenem. Pokud by za název organizační složky byl připojeno oficiální název instituce, pak by bezesporu nešlo proti velkému písmenu nic namítat. V kontextu, který uvádíte, bychom se však přikláněli k malému písmenu.
Poslední užití: 25.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova kontrolní ve spojení Úřad práce ČR, k/Krajská pobočka v Příbrami, k/Kontrolní pracoviště Praha-západ?
Klíčové slovo: k/Kontrolní pracoviště Praha-západ
Odpověď: Protože jde o název organizační složky, je možné psát jak malé, tak velké písmeno.
Poslední užití: 12.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Dotaz: Divize, odbory, oddělení, výbory, komise...
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova krajský ve spojení Úřad práce ČR, k/Krajská pobočka v Příbrami?
Klíčové slovo: k/Krajská pobočka v Příbrami
Odpověď: Protože jde o název organizační složky, je možné psát jak malé, tak velké písmeno.
Poslední užití: 12.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.