Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #365 [Jiné].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/2, položky: 11-15/15
Stav:
#7473
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova hradní ve spojení Hradní stráž na Pražském hradě?
Klíčové slovo: Hradní stráž
Odpověď: Jde o oficiální název jednoho z vojenských útvarů, a proto doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 18.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo stráž
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo stráž

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova hudba ve spojení Hudba Hradní stráže?
Klíčové slovo: Hudba Hradní stráže
Odpověď: Oficiální název zní Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Třebaže druhá část názvu chybí, doporučujeme psát velké písmeno, a to i proto, aby bylo zřejmé, že jde o orchestr, a ne druh umění.
Poslední užití: 10.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.3.2 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6723
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova lichtenštejnský ve spojení lichtenštejnský archiv ve Vídni?
Klíčové slovo: lichtenštejnský archiv
Odpověď: S velkými písmeny se píšou jen oficiální názvy institucí, nebo jejich zkrácené, tzv. zástupné názvy. Protože v případě spojení lichtenštejnský archív o přeložený oficiální ani zástupný název nejde (oficiální nepřeložený název zní: Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein), doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 24.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5091
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Pokud je v jednoslovném oficiálním názvu firmy vedle počátečního písmene i další písmeno velké, musím dodržovat tento způsob zápisu?
Klíčové slovo: psaní názvu firmy
Odpověď: Záleží na druhu textu. V právních dokumentech doporučujeme ponechat způsob psaní uvedený v obchodním rejstříku. V jiných druzích textů můžete zvolit způsob psaní odpovídající obecným zásadám psaním velkých písmen, tedy psát velké písmeno jen na začátku názvu.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8 Organizace a instituce

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3756
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení zoologická zahrada ve Dvoře Králové u slova zoologický velké písmeno?
Klíčové slovo: zoologická zahrada ve Dvoře Králové
Odpověď: Protože nejde o oficiální název, je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.