Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #365 [Jiné].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/15
Stav:
#11867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Rediguji překlad o mafii. V textu se často objevuje slovo camorra. S jakým písmenem ho mám psát?
Klíčové slovo: camorra
Odpověď: Jde o obecné pojmenování, které označuje typ mafiánské organizace, jež má hlavní působište v Neapoli, proto doporučujeme podobu camorra.
Poslední užití: 22.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo camorra
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo camorra

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11040
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Ve výroční zprávě organizace Charita ČR, která má různé organizační složky v jednotlivých oblastech, je podoba oblastní Charity. Je u slova charita velké písmeno správně?
Klíčové slovo: oblastní charity
Odpověď: Dané spojení je obecné pojmenování, za vlastní jméno lze považovat pouze název konkrétní organizační složky, např. Oblastní charita Blansko (podle současné kodifikace je možná však i podoba oblastní charita Blansko).
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10879
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Ve výroční publikaci se mj. vyskytuje spojení národní výbor v Praze 8. Jde o text pojednávající o r. 1945. Jaké písmeno se má psát ve slově národní?
Klíčové slovo: národní výbor v Praze 8
Odpověď: Tento typ názvů zanikl. V současnosti je oficiálním názvem Úřad městské části Praha 8. Zjistit, zda v r. 1945 bylo uvedené spojení vlastním jménem označujícím orgán státní správy, je velmi problematické. Z nařízení vlády č. 4/1945 Sb. je zřejmé, že byly obnoveny místní, okresní a zemské národní výbory. Z toho by bylo možné usuzovat, že pokud v Praze 8 byl obnoven orgán státní správy, pak jeho oficiální název mohl znít Místní národní výbor v Praze 8. Bohužel s jistotou to říci nemůžeme, nelze totiž vyloučit, že oficiální název mohl být jiný. Zároveň jde o typ pojmenování, které i kdyby bylo vlastním jménem, podobně jako např. název Okresní soud v Ostravě, je možno v jistých kontextech považovat i za obecné a psát ho s malým písmenem. Na základě získaných informací doporučujeme podobu národní výbor v Praze 8. Tento způsob psaní odpovídá i dobovým pravopisným zásadám. Až do r. 1957 se i oficiální názvy tohoto typu úřadů psaly s malým písmenem.
Poslední užití: 7.5.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10328
Užití:
0 0 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Má se psát název Evropská společenství s velkým, nebo malým písmenem u výrazu evropský?
Klíčové slovo: Evropská společenství
Odpověď: Evropská společenství je souhrnné označení pro tři hospodářsko-politická sdružení evropských států mezi lety 1967–2009, a to Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské hospodářské společenství. Pokud má autor na mysli právě toto sdružení, chápe se tento název jako vlastní jméno a namístě je pak velké písmeno. Mohou však existovat kontexty, v nichž půjde pouze o obecné označení, tedy ne o název organizace (např. jedno ze tří evropských společenství).
Zvažované varianty:
Evropská společenství evropská společenství
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo společenství

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10188
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Překladatel používá podobu říšský sněm i Říšský sněm. Slovníky uvádějí malé písmeno, ale práce z oblasti historie velmi často slovo říšský velkým písmenem. Bylo by dobré způsob psaní sjednotit. Kterou podobu mám zvolit?
Klíčové slovo: říšský sněm
Odpověď: SSJČ i SSČ opravdu uvádějí pouze podobu říšský sněm. V úzu, jak dokládá ČNK, se velmi často vyskytuje velké písmeno. I přesto považujeme za vhodné setrvat u zápisu s malým písmenem. Pokud by však autor zvolil velké písmeno, i tento způsob psaní je tolerovatelný.
Zvažované varianty:
říšský sněm Říšský sněm
Poslední užití: 26.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sněm
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo sněm
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.1.4 Ostatní názvy (sněmy)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7717
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Píše se Moravské místodržitelství, nebo moravské místodržitelství?
Klíčové slovo: moravské místodržitelství
Odpověď: Ze zákona č. 44/1868 říšského zákoníku vyplývá, že moravské místodržitelství nebyl oficiální název správního úřadu. Tento název jen signalizuje, že šlo o úřad zřízený pro Markrabství moravské, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
Moravské místodržitelství moravské místodržitelství
Poslední užití: 25.11.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7696
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: V překladu z němčiny je spojení říšská kancelář. Nedokážu posoudit, zda je to oficiální název, nebo ne. V němčině je to složené podstatné jméno a u všech podstatných jmen se píše velké písmeno.
Klíčové slovo: říšská kancelář
Odpověď: Ani my nedokážeme jednoznačně posoudit, zda šlo o oficiální název, nebo ne. Na základě vyhledávek na internetu se však zdá, že o oficiální název nešlo, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 17.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7683
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Nevím, zda ve spojení demokratická služba napsat velké písmeno u slova demokratický. Tato organizace za 2. světové války kryla ve Francii odboj a sloužila pro přípravu mobilizace. Patrně nešlo o oficiální název, ten byl vytvořen později. Přikláním se k malému písmenu.
Klíčové slovo: demokratická služba
Odpověď: Na základě vašich informací je zřejmé, že jde pouze o obecné označení, proto souhlasíme s podobou demokratická služba.
Poslední užití: 28.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7681
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Nevím, jaké písmeno napsat u slova centrum ve spojení centrum židovské komunity. Z textu vyplývá, že tento název vznikl ad hoc a nebyl ustálený.
Klíčové slovo: centrum židovské komunity
Odpověď: Na základě vašich informací i vyhledávání na internetu a v ČNK doporučujeme psát malé písmeno, protože se zdá, že opravdu nešlo o oficiální název organizace.
Poslední užití: 28.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7678
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jiné
Konkrétní dotaz: Nevím, zda ve spojení rada starších napsat velké písmeno u slova rada. Šlo patrně o organizaci ad hoc utvořenou.
Klíčové slovo: rada starších
Odpověď: Protože jde od původu o obecné označení, a jak dokládá ČNK, malé písmeno převažuje, doporučujeme podobu rada starších.
Poslední užití: 28.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.