Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #364 [Církevní organizace].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-6/6
Stav:
#9859
Užití:
1 0 0
Dotaz: Církevní organizace
Konkrétní dotaz: Jaká písmena se píšou ve spojení benediktinské opatství břevnovské?
Klíčové slovo: benediktinské opatství břevnovské
Odpověď: Protože nejde o oficiální název církevní organizace – tím je Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, doporučujeme psát benediktinské opatství břevnovské.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 10 Církevní organizace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Církevní organizace
Konkrétní dotaz: Jaká písmena se píšou v názvu k/Kongregace nejsvětějšího srdce Páně?
Klíčové slovo: k/Kongregace nejsvětějšího srdce Páně
Odpověď: Způsob psaní záleží na tom, co dané spojení označuje. Může označovat jen druh církevní organizace a potom se bude psát slovo kongregace s malým písmenem, tedy kongregace nejsvětějšího srdce Páně (výraz Páně je nesklonné přídavné jméno utvořené od výrazu Pán (= Bůh) a píše se s velkým písmenem). Toto spojení však může být i oficiální název církevní organizace a potom by se první slovo psalo s velkým písmenem, tj. Kongregace nejsvětějšího srdce Páně.
Poslední užití: 1.7.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 10 Církevní organizace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7871
Užití:
1 1 0
Dotaz: Církevní organizace
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení česká evangelická církev augsburského vyznání u přídavného jména český velké písmeno?
Klíčové slovo: česká evangelická církev augsburského vyznání
Odpověď: Podle rejstříku církví a náboženských společností, který lze nalézt na webových stránkách Ministerstva kultury, je oficiální název Evangelická církev augsburského vyznání v České republice. Uvedený název považujeme za neoficiální a doporučujeme psát u všech výrazů malá písmena.
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 10 Církevní organizace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7391
Užití:
1 0 1
Dotaz: Církevní organizace
Konkrétní dotaz: Obrátil se na mě student s dotazem na to, jaká písmena se píšou u názvů řádů: vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského, suverénní a válečný řád nemocničních rytířů sv. Jana z Jeruzaléma, křižovníci s červenou hvězdou. Osobně bych se nebál velkého písmena v tom případě, že se by se jednalo o oficiální název řádu, kupř. Tovaryšstvo Ježíšovo či Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Ale... Je možné napsat kupř. „v té době vznikaly nové řády, jako jsou křižovníci s červenou hvězdou...“?
Odpověď: Názvy církevních řádů, pokud obsahují slovo řád, se tradičně píšou s malým písmenem (jezuitský řád, řád německých rytířů). Některé názvy mohou být i oficiálními názvy církevních organizací (např. Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou) a pak se v textech, v nichž půjde právě o název organizace, zvl. v textech právní povahy, budou psát s velkým písmenem. V případě věty „v té době vznikaly nové řády, jako jsou křižovníci s červenou hvězdou...“, o oficiální název nejde, a proto bychom měli zvolit písmeno malé.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo řád
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 10 Církevní organizace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6848
Užití:
1 1 0
Dotaz: Církevní organizace
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení kostel Svatého Benedikta řádu německých rytířů u slova řád s velkým písmenem?
Klíčové slovo: řád německých rytířů
Odpověď: V daném kontextu nepovažujeme spojení řád německých rytířů za vlastní jméno označující název církevní organizace, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 4.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 10 Církevní organizace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6613
Užití:
2 1 0
Dotaz: Církevní organizace
Konkrétní dotaz: V názvu Kongregace dcer b/Božské lásky bych psala slova kongregace a dcery s velkým písmenem, ale váhám, jaké písmeno psát u slova božský.
Klíčové slovo: Kongregace dcer b/Božské lásky
Odpověď: V tomto názvu církevní organizace se výraz dcery píše s malým písmenem, protože členové církevních řádů se píšou s malým písmenem. Pokud jde o přídavné jméno božský, to lze v daném kontextu napsat jak s malým, tak s velkým písmenem.
Poslední užití: 21.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.10 Církevní organizace
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 75
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?