Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #363 [Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/20
Stav:
#13413
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jak psát, pokud jde o velká písmena, spojení kavárna Na Cestě?
Klíčové slovo: kavárna Na Cestě
Odpověď: Jméno označující druh podniku veřejného stravování se píše s malým písmenem, v předložkovém spojení se píšou obě písmena velká. Náležitá podoba je tedy kavárna Na Cestě.
Poslední užití: 31.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10661
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Píše se Zoo Praha, nebo Z00 Praha?
Klíčové slovo: Zoo Praha
Odpověď: Pokud namísto spojení zoologická zahrada použijeme výraz zoo, obě písmena o budou malá. Nejde totiž o iniciálovou zkratku. Oficiální název je Zoologická zahrada hlavního města Prahy, sama zahrada na svých webových stránkách užívá zkrácený název Zoo Praha. I tento zkrácený název lze považovat za vlastní jméno a psát u výrazu zoo velké písmeno. Vzhledem k tomu, že nejde o plný oficiální název nelze malé písmeno označit jako chybu.
Poslední užití: 2.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zoo
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo zoo

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10231
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Píše se slovo hvězda v názvu sportovního oddílu Rudá hvězda s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: Rudá hvězda Praha
Odpověď: Slovo hvězda je obecné podstatné jméno, a proto je v názvu sportovního oddílu náležité psát u slova hvězda malé písmeno. Velké písmeno by se psalo pouze tehdy, pokud by šlo o název obce nebo její části.
Zvažované varianty:
Rudá hvězda Rudá Hvězda
Poslední užití: 4.11.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo hvězda

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10191
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Text pojednává o historii obce a je v něm zmíněn i hostinec, který v něm existuje desetiletí s neměnným názvem. Mám ho psát podle tehdejších pravopisných zásad, tj. hostinec U lípy, nebo podle současných, tj. U Lípy?
Klíčové slovo: hostinec U Lípy
Odpověď: V textech, které se zabývají historií a v níž se užívají dobové názvy, je obvyklejší volit pravopisné podoby, pokud nejde o citace, podle PČP, která jsou platná dnes. Přesto však není vyloučené, abyste název hostince zapsala podle zásad PČP předchozích. V tom případě by však bylo vhodné připojit poznámku (pod čarou, na konci textu) a vysvětlit v ní čtenářům, proč byl zvolen starší způsob psaní.
Zvažované varianty:
U lípy U Lípy
Poslední užití: 26.10.2020
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10173
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u výrazu škola ve spojení lékárna U Školy?
Klíčové slovo: lékárna U Školy
Odpověď: Na předložkové názvy lékáren se vztahují stejná pravidla jako na psaní názvů veřejných prostranství: první slovo po předložce se píše s velkým písmenem. Náležitá je proto podoba lékárna U Školy.
Poslední užití: 27.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10144
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno mám psát u výrazu záchranný, když je za spojením záchranná stanice živočichů připojeno jméno Makov?
Klíčové slovo: Z/záchranná stanice živočichů Makov
Odpověď: Z webových stránek je možno zjistit, že oficiální název organizace, která záchrannou stanici živočichů provozuje, je ZO 18/02 ČSOP Makov (v této podobě je zapsána u Městského. soudu v Praze). Záchranná stanice je tedy pouze jeho organizační složkou, a proto je třeba připustit jak zápis s velkým, tak s malým písmenem.
Poslední užití: 23.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7868
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Mám spor s kolegyní. Myslím si, že náležitá je podoba Občerstvení Na Splávku.
Klíčové slovo: občerstvení Na Splávku
Odpověď: Předložkový název je zapsán v souladu s PČP, ale podstatné jméno označující druh stravovacího zařízení se podle PČP píše s malým písmenem. Náležitá podoba je tedy občerstvení Na Splávku.
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7867
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Je náležitá podoba nové restaurace v Unhošti Restaurace V Pivovaru?
Klíčové slovo: restaurace V Pivovaru
Odpověď: Předložkový název je zapsán v souladu s PČP, ale podstatné jméno označující druh stravovacího zařízení se podle PČP píše s malým písmenem. Náležitá podoba je tedy restaurace V Pivovaru.
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 92
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7838
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit, že se ve spojení Občanská plovárna u slova plovárna píše malé písmeno.
Klíčové slovo: Občanská plovárna
Odpověď: Ano. Ve víceslovných názvech se u dalších slov píše velké písmeno jen tehdy, pokud jsou to vlastní jména. Výraz plovárna je obecné podstatné jméno, a proto je náležitá podoba Občanská plovárna.
Poslední užití: 17.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7685
Užití:
1 1 0
Dotaz: Organizace pro výrobu, služby a sport – ostatní
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že ve spojení Československé státní dráhy, míněn je tím název organizace, se píše u prvního slova velké písmeno.
Klíčové slovo: Československé státní dráhy
Odpověď: Ano, je to skutečně oficiální název, a proto je velké písmeno namístě.
Poslední užití: 28.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo dráhy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.