Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #360 [Ubytovací a stravovací zařízení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/15
Stav:
#4836
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova vrch ve spojení chata Mikulčin v/Vrch? Jde o chatu, která se nachází na tomto kopci. V místním úzu je běžné psát velké písmeno.
Klíčové slovo: chata Mikulčin vrch
Odpověď: Problém je v tom, že uvedené spojení označuje jednak vrch (Mikulčin vrch), jednak sídelní jednotku podle názvu vrchu pojmenovanou (Mikulčin Vrch). Podobně se např. rozlišuje Bílá hora (kopec – bitva na Bílé hoře) a Bílá Hora (sídelní jednotka). Proto je těžké rozhodnout, které písmeno je náležité. V tomto případě doporučujeme řídit se místní zvyklostí.
Poslední užití: 1.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3787
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Spojení soumarský most označuje několik skutečností, a to most, obec, rozhlednu a kemp. Jaké písmeno se píše u slova most, pokud jde o název kempu? Domnívám se, že písmeno velké. 
Klíčové slovo: kemp Soumarský Most
Odpověď: Domníváme se, že kemp je pojmenován podle názvu obce, a proto doporučujeme u slova most psát velké písmeno.
Poslední užití: 10.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1913
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Jak psát spojení restaurace Na Zámku?
Klíčové slovo: restaurace Na Zámku
Odpověď: Náležitá podoba je restaurace Na Zámku. Výraz restaurace jen označuje druh stravovacího zařízení a pro psaní názvů stravovacích zařízení obsahujících předložkový název platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic.
Poslední užití: 17.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1907
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Platí pro psaní spojení restaurace Na Strouze stejná pravidla jako pro psaní názvů ulic?
Klíčové slovo: restaurace Na Strouze
Odpověď: Ano. Pro psaní názvů stravovacích zařízení obsahujících předložkový název platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic. Náležitá podoba je restaurace Na Strouze.
Poslední užití: 1.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1906
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Jak psát spojení restaurace Pivní sanatorium?
Klíčové slovo: restaurace Pivní sanatorium
Odpověď: Náležitá je podoba restaurace Pivní sanatorium. Výraz restaurace jen označuje druh stravovacího zařízení.
Poslední užití: 21.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1905
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Jak psát spojení hospůdka V Uličce?
Klíčové slovo: hospoda V Uličce
Odpověď: Náležitá podoba je hospůdka V Uličce. Výraz hospůdka jen označuje druh stravovacího zařízení a pro psaní názvů stravovacích zařízení obsahujících předložkový název platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic.
Poslední užití: 21.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1904
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Mělo by se u slova restaurace ve spojení restaurace U Horů psát malé písmeno, pokud celý název není RESTAURACE U HORŮ?
Klíčové slovo: restaurace U Horů
Odpověď: Výraz restaurace označuje jen druh ubytovacího zařízení, a proto se píše s malým písmenem. Aby se psalo velké písmeno, muselo by jít o právnickou osobu, která by byla takto zapsána v obchodním rejstříku. V tom případě by však byl za vlastním názvem připojen i druh právnické osoby (a. s. nebo s. r. o.).
Poslední užití: 22.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1903
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Slovenský název zní Chata pri Popradskom plese. Jak psát slovo chata v češtině?
Klíčové slovo: Chata pri Popradskom plese
Odpověď: Doporučujeme ponechat slovenský zápis a psát slovo chata s velkým písmenem.
Poslední užití: 30.5.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1900
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Je správná podoba Penzion u Sazamů? Tento zápis prý má majitel v živnostenském rejstříku.
Klíčové slovo: penzion U Sazamů
Odpověď: Výraz penzion označuje jen druh ubytovacího zařízení, a proto se píše s malým písmenem. Pro psaní předložkového názvu platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic. Náležitá podoba je penzion U Sazamů. Živnostenský rejstřík není závazný, závazný je pouze obchodní rejstřík. Tam by však byl uveden i druh právnické osoby. Pokud by tam byl uveden název Penzion u Sazamů, s. r. o., v právních dokumentech by byl tento zápis závazný. V jiných textech doporučujeme zápis v souladu s Pravidly českého pravopisu, tj. penzion U Sazamů.
Poslední užití: 5.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1899
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ubytovací a stravovací zařízení
Konkrétní dotaz: Má se ve spojení hostinec U Města Vídně psát výraz město s velkým písmenem?
Klíčové slovo: hostinec U Města Vídně
Odpověď: Pro psaní názvů ubytovacích zařízení obsahujících předložkový název platí stejné zásady jako pro psaní názvů ulic. Náležité je proto psát výraz město s velkým písmenem.
Poslední užití: 28.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 85
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90f
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 9 Lékárny, restaurace, vinárny, hospody, hotely, penziony, chaty, kempy, koupaliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.