Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #358 [Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/13
Stav:
#10958
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Podle mého názoru se má psát Divadlo bez zábradlí. Mám pravdu?
Klíčové slovo: Divadlo bez zábradlí
Odpověď: Ano, máte. Na rozdíl od spojení Na Zábradlí, které označuje název ulice, podle níž je pojmenováno Divadlo Na Zábradlí, spojení bez zábradlí je obecné označení, a proto je podoba Divadlo bez zábradlí skutečně náležitá.
Poslední užití: 4.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 8 Názvy divadel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10432
Užití:
0 0 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Jak psát jednu ze stanic Českého rozhlasu, která se jmenuje Rádio junior?
Klíčové slovo: Rádio junior
Odpověď: Na webových stránkách Českého rozhlasu nalezneme podobu Rádio Junior. Z čistě pravopisné hlediska je možný dvojí zápis: 1. rádio Junior, pokud by výraz rádio nebyl součástí názvu. To, vzhledem k tomu, že jde o název stanice, je málo pravděpodobné; 2. Rádio junior, jestliže výraz rádio je součástí názvu, k tomu se přikláníme. Malé písmeno u slova junior by se mělo psát proto, že je to obecné pojmenování (na rozdíl např. od názvu Rádio Vltava). Autor má tedy na vybranou: buď bude respektovat obecné zásady a psát Rádio junior, nebo se rozhodne pro zápis, který užívá Český rozhlas., tj. Rádio Junior.
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9892
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: V připravované knize o psaní velkých písmen určené pro žáky základních škol autorka chtěla zvolit jako příklad názvu divadla d/Divadlo Semafor. Zjistila, že v IJP je toto spojení uvedeno v podobě Divadlo Semafor, kdežto na webových stránkách tohoto divadla je divadlo Semafor. Jak to tedy je?
Klíčové slovo: d/Divadlo Semafor
Odpověď: Při psaní názvu divadel, který je tvořen spojením výrazu divadlo a dalším výrazem v 1. pádě, se bez věcných znalostí neobejdeme. Musíme totiž vědět, zda je výraz divadlo součástí názvu, pak se píše velké písmeno, nebo ne, pak je namístě písmeno malé. V případě d/Divadla Semafor je situace tato: Toto spojení pojmenovává organizaci, která toto divadlo provozuje, a tou je Divadlo Semafor, o. p. s. (tento zápis se bude vyskytovat v právních dokumentech, např. ve smlouvách). Zároveň však označuje místo/budovu, v níž se divadelní představení konají. V tomto případě je vhodné výraz divadlo nechápat jako součást vlastního názvu, ale jen jako pojmenování druhu budovy a psát ho s malým písmenem, tj. divadlo Semafor.
Zvažované varianty:
divadlo Semafor Divadlo Semafor
Poslední užití: 1.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.6 Kulturní instituce

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7298
Užití:
1 0 1
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Ve vaší internetové příručce jsem našla Divadlo Na Zábradlí. Na jejich oficiálních stránkách je ale podoba Divadlo Na zábradlí. Co je správně?
Klíčové slovo: Divadlo Na Zábradlí
Odpověď: Podle Pravidel českého pravopisu z r. 1993 je skutečně náležitá podoba Divadlo Na Zábradlí. Divadlo bylo totiž pojmenováno podle ulice Na Zábradlí, nacházející se poblíž. Způsob psaní Divadlo Na zábradlí odpovídá zásadám platným do r. 1993. Je zřejmé, že samotné divadlo se doporučením platných PČP neřídí.
Zvažované varianty:
Divadlo Na Zábradlí Divadlo Na zábradlí
Poslední užití: 12.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 8 Názvy divadel

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: V rozhovoru byla vznesena otázka: Je stále o divadlo Járy Cimrmana zájem? Píše se ve slově divadlo velké písmeno? Oficiální název je Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
Klíčové slovo: divadlo Járy Cimrmana
Odpověď: V daném kontextu doporučujeme psát malé písmeno. Spojení divadlo Járy Cimrmana zde nepovažujeme za zkrácený název názvu oficiálního, ale o druhové označení, signalizující zaměření tohoto divadla.
Poslední užití: 9.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 65

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3784
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Jak se píše spojení Rádio Svobodná Evropa?
Klíčové slovo: Rádio Svobodná Evropa
Odpověď: Protože slovo rádio je součástí vlastního jména, píšou se všechny výrazy s velkým písmenem.
Poslední užití: 7.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3753
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se bude psát ve spojení autor vystavoval v kulturním domě v Třebíči u slova kulturní?
Klíčové slovo: kulturní dům v Třebíči
Odpověď: V daném kontextu doporučujeme psát malé písmeno, protože jde o druh kulturního zařízení, nikoli o oficiální název.
Poslední užití: 31.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3752
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Oficiální název je Muzeum Litomyšl. Bude se ve spojení muzeum v Litomyšli pořádá výstavu u slova muzeum psát velké, nebo malé písmeno?
Klíčové slovo: muzeum v Litomyšli
Odpověď: Protože oficiální název zní Muzeum Litomyšl, ve spojení muzeum v Litomyšli bychom upřednostnili malé písmeno. Velké písmeno bychom však nehodnotili jako chybné.
Zvažované varianty:
Muzeum v Litomyšli muzeum v Litomyšli
Poslední užití: 20.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3751
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: V průvodci je spojení muzeum pošumavské železnice. Psala bych velké písmeno, protože to je vlastní název toho muzea.
Klíčové slovo: muzeum pošumavské železnice
Odpověď: U tohoto typu pojmenování lze psát jak velké, tak malé písmeno. Buď má autor na mysli pouze místo, kde jsou předměty týkající se železnice vystaveny, a pak je namístě malé písmeno, nebo má na mysli oficiální název instituce, a pak zvolí velké písmeno. V daném textu bychom upřednostnili malé písmeno, protože oficiální název tohoto muzea není podstatný, zde jde skutečně primárně o to, které předměty jsou v něm vystaveny.
Poslední užití: 20.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 67

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3748
Užití:
1 1 0
Dotaz: Kulturní instituce – divadla, galerie, muzea, knihovny, nakladatelství
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení muzeum vodárenských tradic u slova muzeum velké, nebo malé písmeno?
Klíčové slovo: muzeum vodárenských tradic
Odpověď: U tohoto typu pojmenování lze psát jak velké, tak malé písmeno. Buď má autor na mysli pouze místo, kde jsou předměty týkající se vodárenství vystaveny, a pak je namístě malé písmeno, nebo má na mysli oficiální název instituce, a pak zvolí velké písmeno. Na internetu je pouze zmínka o tom, že bude toto muzeum otevřeno v objektu trafostanice v úpravně vody Rečkov. Z dalších textů je zřejmé, že v daném objektu je pouze stálá výstava s názvem Expozice vodárenských tradic na Mladoboleslavsku, nikoli muzeum. Proto doporučujeme psát u slova muzeum malé písmeno.
Zvažované varianty:
Muzeum vodárenských tradic muzeum vodárenských tradic
Poslední užití: 21.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 67

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.