Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #357 [Společenské organizace (politické strany, spolky...)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#10348
Užití:
0 0 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Můžete mi sdělit, zda psát Piráti, nebo piráti? V novinách se vyskytují oba způsoby psaní. Kterých z nich je však správně?
Klíčové slovo: P/piráti
Odpověď: Všechny politické strany a hnutí musí mít podle zákona č. 424/1991 Sb. v platném znění kromě plného oficiálního názvu i zkratku. Nejde však o zkratku v lingvistickém slova smyslu, ale o zkrácený název, jenž podle výše uvedeného zákona je povinný údaj a který, jak dokládá rejstřík stran a hnutí, má rozmanitou podobu. U víceslovných názvů tvoří zkrácené názvy nejčastěji iniciálové zkratky: Občanská demokratická strana – ODS, Radostné Česko – RČ atp. Oficiální název zní Česká pirátská strana. Tato strana na rozdíl např. od Občanské demokratické strany, České sociálně demokratické strany a dalších nezvolila jako zkrácený název zkratku, ale výraz Piráti. Podobně postupovala i Strana svobodných demokratů a Strana zelených, jejichž zkrácený název je Svobodní, Zelení. Od toho se odvíjí i dvojí způsob psaní. Jde-li o zkrácené názvy politických stran, je namístě psát Piráti, Svobodní, Zelení, např. jednání se účastnila ODS, ČSSD a Piráti. Příslušníci politických stran a hnutí se podle obecných zásad psaní velkých písmen píšou s malým písmenem: občanští/sociální demokraté, lidovci a také piráti, svobodní, zelení. V kontextech, v nichž je zřejmé, že jde právě o příslušníky jednotlivých stran, je třeba psát malé písmeno: jednání se účastnili občanští demokraté, sociální demokraté a piráti. V ostatních je třeba počítat s kolísáním: autor (pokud si je toho vědom), buď bude psát o straně (Piráti), nebo o jejích příslušnících (piráti).
Zvažované varianty:
Piráti piráti
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10346
Užití:
0 0 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Sdružení na svých webových stránkách používá podobu PRAHA SOBĚ, popř. Praha Sobě. Je psaní tvaru Sobě správné?
Klíčové slovo: sdružení Praha sobě
Odpověď: Pro psaní tvaru sobě s velkým písmenem není důvod. Nejde o vlastní jméno, a proto je namístě podoba Praha sobě.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 83
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 90

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7686
Užití:
1 1 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově strana ve spojení strana Šípových křížů?
Klíčové slovo: strana Šípových křížů
Odpověď: Oficiální název strany byl Šípové kříže. Vhodnější by proto bylo zvolit spojení strana Šípové kříže (tzv. nominativ jmenovací). Pokud se užije spojení Šípové růže v 2. pádě, mělo by se slovo strana psát s malým písmenem, tj. strana Šípových křížů.
Poslední užití: 28.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.3.1 Politické strany a politická hnutí

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3781
Užití:
1 1 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: Mám ve spojení nadace Dobrý anděl psát ve slově nadace velké písmeno?
Klíčové slovo: nadace Dobrý anděl
Odpověď: Oficiální název zní „Dobrý anděl, nadace“, proto by se slovo nadace, stojí-li na prvním místě spojení, mělo psát s malým písmenem.
Poslední užití: 8.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.3.2 Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3777
Užití:
1 1 0
Dotaz: Společenské organizace (politické strany, spolky...)
Konkrétní dotaz: V diplomové práci potřebuji použít název nadace, která je zapsána verzálkami: DOBRÝ ANDĚL. Musím tento zápis dodržet?
Klíčové slovo: Dobrý anděl
Odpověď: Dodržení zápisu z obchodního rejstříku se doporučuje v textech právní povahy. V diplomové práci můžete užít obvyklý způsob zápisu, tzn. velké písmeno jen na začátku prvního výrazu, tj. Dobrý anděl.
Poslední užití: 8.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.1 Úvod

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?