Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #354 [Školy – mateřské, základní, střední sloučené].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#7307
Užití:
1 0 1
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední sloučené
Konkrétní dotaz: Při opravě diplomové práce jsem narazila na spojení reálné gymnázium v Příbrami. Ve slově reálný bych psala velké písmeno.
Klíčové slovo: reálné gymnázium v Příbrami
Odpověď: Velká písmena se u názvů škol píšou tehdy, pokud je užit oficiální název. Název, na které se ptáte, není dnes oficiální, a proto je malé písmeno náležité. Pokud by šlo o název, který byl v minulosti oficiální, malé písmeno je též namístě, protože až do roku 1993 se i oficiální názvy škol (vyjma vysokých) psaly s malým písmenem.
Zvažované varianty:
reálné gymnázium v Příbrami Reálné gymnázium v Příbrami
Poslední užití: 13.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6 Školy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7305
Užití:
2 0 1
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední sloučené
Konkrétní dotaz: Při opravě diplomové práce jsem narazila na spojení obecná škola ve Smilkově. Ve slově obecný bych psala velké písmeno.
Klíčové slovo: obecná škola ve Smilkově
Odpověď: Velká písmena se u názvů škol píšou tehdy, pokud je užit oficiální název. Název, na které se ptáte, není oficiální, a proto je malé písmeno náležité. Pokud by šlo o název, který byl v minulosti oficiální, malé písmeno je též namístě, protože až do roku 1993 se i oficiální názvy škol (vyjma vysokých) psaly s malým písmenem.
Zvažované varianty:
obecná škola ve Smilkově Obecná škola ve Smilkově
Poslední užití: 13.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6 Školy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6942
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední sloučené
Konkrétní dotaz: V Bíloveckém zpravodaji máme spojení mateřská škola na Zahradnické ulici, název města Bílovec tam uveden není. Píše se u přídavného jména mateřský velké písmeno?
Klíčové slovo: mateřská škola na Zahradnické ulici
Odpověď: Protože nejde o oficiální název mateřské školy, doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 5.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1 Mateřské, základní, střední školy, gymnázia a učiliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3571
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední sloučené
Konkrétní dotaz: V životopisu uvádím názvy jednotlivých zaměstnavatelů. Jedním z nich je Základní a Mateřská škola Jimramov, druhým Základní a mateřská škola Telecí. Tyto podoby jsou uvedeny na oficiálních stránkách jednotlivých škol. Mám způsob psaní sjednotit?
Odpověď: Třebaže podle platné kodifikace by u tohoto typu názvů škol mělo být velké písmeno jen na začátku celého spojení a u jmen obcí, doporučujeme v tomto typu textu ponechat ten způsob psaní, který mají školy uvedeny ve zřizovací listině.
Poslední užití: 17.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1.2 Názvy škol vzniklých sloučením dvou (i více) původně samostatných škol

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?