Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #353 [Školy – mateřské, základní, střední].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/3, položky: 1-10/23
Stav:
#10421
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát jenská škola, nebo Jenská škola.
Klíčové slovo: jenská škola
Odpověď: Spojení jenská škola označuje typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž je to obecné pojmenování. Proto je namístě podoba jenská škola.
Zvažované varianty:
jenská škola Jenská škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #10417 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10420
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát freinetova škola, nebo Freinetova škola.
Klíčové slovo: Freinetova škola
Odpověď: Dané spojení obsahuje přídavné jméno přivlastňovací utvořené od vlastního osobního jména (Freinet). Tato přídavná jména se píšou vždy s velkým písmenem. Správná podoba je proto Freinetova škola. Malé písmeno by bylo namístě ve spojení freinetovská škola.
Zvažované varianty:
freinetova škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 68
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 74
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 1 Jména s velkým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10419
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát waldorfská škola, nebo Waldorfská škola.
Klíčové slovo: waldorfská škola
Odpověď: Spojení waldorfská škola označuje typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž je to obecné pojmenování. Proto je namístě podoba waldorfská škola.
Zvažované varianty:
waldorfská škola Waldorfská škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno v odpovědi s ID: #10417 ukaž.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10417
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a nejsem si jistý, zda se má psát montessori škola, nebo Montessori škola.
Klíčové slovo: montessori škola
Odpověď: Třebaže výraz montessori je od původu osobní vlastní jméno (M. Montessori – lékařka a pedagožka), v tomto spojení vystupuje jako přídavné jméno (vedle spojení montessori škola se užívá i montessoriovská škola). Protože jde o typ školy, uplatňující odlišný výchovně-vzdělávací program, a tudíž o obecné pojmenování, je namístě podoba montessori škola. Podobně píšeme montessori výchova, montessori program. Velké písmeno by se psalo ve spojeních škola/program/výchova M. Montessori/Montessoriové.
Zvažované varianty:
montessori škola Montessori škola
Poslední užití: 4.3.2021
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10329
Užití:
0 0 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení g/Gymnázium u slova gymnázium velké písmeno? Oficiální název zní Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162.
Klíčové slovo: g/Gymnázium Kolín
Odpověď: Jde o zkrácený název a je možné ho chápat jako zástupný název a psát velké písmeno, nebo jako neoficiální a psát malé písmeno. S malým písmenem by se mělo psát spojení gymnázium v Kolíně.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1 Mateřské, základní, střední školy, gymnázia a učiliště; Velká písmena – zástupné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10126
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Autor píše název školy nejednotně: C. k. odborná škola pro zpracování dřeva, nebo c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva. Jde o oficiální název školy. Která z těch podob je správná?
Klíčové slovo: c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva
Odpověď: Zkratka c. k., která znamená císařsko-královský a která se umisťovala před začátek názvu v období Rakouska-Uherska, se píše s malými písmeny. Pokud je název, na jehož způsob psaní se ptáte, opravdu oficiální název školy, pak je namístě psát c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva.
Zvažované varianty:
C. k. odborná škola pro zpracování dřeva c. k. Odborná škola pro zpracování dřeva
Poslední užití: 25.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo c. k.
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6 Školy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9997
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení „absolventky vysokých škol, středních škol a vyšších odborných škol“ druh školy vždy s malým písmenem, a to i tehdy, když jsou tyto názvy užita v oficiálním dokumentu?
Klíčové slovo: absolventky vysokých škol, středních škol a vyšších odborných škol
Odpověď: Jde pouze o obecná pojmenování, která označují pouze typ škol, proto je namístě malé písmeno, a to bez ohledu na to, že jsou užity v oficiálním dokumentu.
Poslední užití: 13.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9969
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Po r. 1993 jsem navštívila školení, na němž jsme byli mj. seznámeni s tím, že podle PČP z r. 1993 se má název základních škol psát s velkým písmenem, pokud je připojeno místní určení, např. v Černošicích. Platí to i pro názvy základních škol ve větších městech? Tam jich je přece víc.
Klíčové slovo: základní škola
Odpověď: Velké písmeno se v názvech základních škol píše tehdy, pokud jde o oficiální název. U názvů škol v obcích, v nichž je pouze jedna základní škola, bývá oficiální název velmi často tvořen spojením základní škola a název obce v 1. p. (např. Základní škola Hradištko). V městech s více školami mohou být oficiální názvy různé: jejich součástí je název ulice (např. Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942), řadová číslovka (1. základní škola Holešov), jméno osobnosti, podle které je škola pojmenována (např. Základní škola T. G. Masaryka Milovice). Zcela výjimečné jsou dnes názvy, které obsahují spojení základní škola a místní jméno uvozené předložkou v.
Poslední užití: 6.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1 Mateřské, základní, střední školy, gymnázia a učiliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7908
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Oficiální název zní Gymnázium a obchodní akademie Bučovice. Pokud budeme psát pouze obchodní akademie v Bučovicích, jaké písmeno se bude psát u slova obchodní?
Klíčové slovo: obchodní akademie v Bučovicích
Odpověď: Protože nejde o oficiální název školy, doporučujeme podobu obchodní akademie v Bučovicích.
Poslední užití: 4.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 84
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1 Mateřské, základní, střední školy, gymnázia a učiliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7886
Užití:
1 1 0
Dotaz: Školy – mateřské, základní, střední
Konkrétní dotaz: Název mé bakalářské práce je Šikana na základní škole v Opavě. Píše se v názvu školy u přídavného jména základní velké písmeno?
Klíčové slovo: základní škola v Opavě
Odpověď: Velké písmeno se píše jen v oficiálních názvech základních škol. Vzhledem k tomu, že se v Opavě nenachází pouze jedna základní škola, nejde o oficiální název, a proto doporučujeme psát u slova základní malé písmeno.
Poslední užití: 3.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 6.1 Mateřské, základní, střední školy, gymnázia a učiliště

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.