Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #346 [Městské, obecní, finanční aj. úřady, správy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-4/4
Stav:
#10024
Užití:
1 1 0
Dotaz: Městské, obecní, finanční aj. úřady, správy
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova finanční ve větě „Proběhla kontrola ze strany finanční správy“?
Klíčové slovo: finanční správa
Odpověď: Oficiální název instituce je Finanční správa ČR. V daném kontextu, třebaže by nebylo možné zcela vyloučit, abychom uvedené spojení chápali jako zástupný název, a psát tudíž velké písmeno, doporučujeme písmeno malé. Považujeme ho totiž za spojení označující druh instituce, která kontrolu prováděla, a je nepodstatné, jak zní její oficiální název.
Poslední užití: 7.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4247
Užití:
1 1 0
Dotaz: Městské, obecní, finanční aj. úřady, správy
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Magistrát statutárního města Brno výraz magistrát s velkým písmenem?
Klíčové slovo: Magistrát statutárního města Brno
Odpověď: Ano. Je to oficiální název organizace, a proto je namístě velké písmeno.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.5 Magistráty, městské/obecní úřady, zastupitelstva, rady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3745
Užití:
1 1 0
Dotaz: Městské, obecní, finanční aj. úřady, správy
Konkrétní dotaz: V životopisu jednoho umělce je uvedeno, že byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntálu. Předpokládám, že u slova okresní se bude psát velké písmeno. 
Klíčové slovo: okresní úřad v Bruntálu
Odpověď: V daném kontextu doporučujeme psát u slova okresní malé písmeno, protože primární je signalizace druhů institucí, ve kterých dotyčný umělec pracoval, nikoli jejich oficiální název. Navíc ten může mít i jinou podobu.
Poslední užití: 12.6.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1694
Užití:
1 1 0
Dotaz: Městské, obecní, finanční aj. úřady, správy
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Úřad městské části Praha 2 u slova úřad velké písmeno?
Klíčové slovo: Úřad městské části Praha 2
Odpověď: Jde o oficiální název instituce, a proto je namístě psát u slova úřad velké písmeno.
Poslední užití: 2.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81c
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89c
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.5 Magistráty, městské/obecní úřady, zastupitelstva, rady

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?