Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #345 [Armáda].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-10/10
Stav:
#6937
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení pomník vojákům americké armády slovo americký s velkým písmenem?
Klíčové slovo: americká armáda
Odpověď: Protože nejde o oficiální název armády, je namístě podoba americká amáda.
Poslední užití: 3.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 8.2.2.2 Ostatní současné orgány státní správy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4550
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení nadporučík československé armády u přídavného jména československý velké, nebo malé písmeno?
Klíčové slovo: československá armáda
Odpověď: Protože oficiální název zněl Československá lidová armáda, doporučujeme psát u slova československý ve spojení nadporučík československé armády malé písmeno.
Zvažované varianty:
Československá armáda československá armáda
Poslední užití: 6.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4549
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení francouzská cizinecká legie u slova cizinecký malé písmeno?
Klíčové slovo: francouzská cizinecká legie
Odpověď: Ano, jde pouze o obecné označení.
Poslední užití: 12.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4548
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se slovo aliance ve významu NATO velké písmeno?
Klíčové slovo: Aliance
Odpověď: Vedle názvu North Atlantic Treaty Organization – NATO se užívá i název Severoatlantická aliance. Pokud se použije pouze výraz aliance, jde o zástupný název. Ten lze psát podle obecných zásad jak s velkým, tak s malým písmenem. Doporučujeme psát velké písmeno, které jednoznačně odkazuje právě na Severatlantickou alianci neboli NATO a v praxi tento způsob psaní převažuje. Pokud někdo zvolí malé písmeno, nelze to však hodnotit jako chybu.
Poslední užití: 2.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – zástupné názvy

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4507
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení ozbrojené síly České republiky ve slově ozbrojený velké, nebo malé písmeno?
Klíčové slovo: ozbrojené síly České republiky
Odpověď: Spojení ozbrojené síly České republiky je obecné pojmenování, proto je namístě psát u slova ozbrojený malé písmeno, a to i přesto, že za spojením ozbrojené síly následuje oficiální název státu. Stejně se píšou ozbrojené síly Spojených států amerických apod.
Zvažované varianty:
ozbrojené síly České republiky Ozbrojené síly České republiky
Poslední užití: 2.8.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4258
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se ve slově volkssturm velké, nebo malé písmeno?
Klíčové slovo: volkssturm
Odpověď: Třebaže jazykové příručky toto slovo, které v češtině znamená ,lidová domobrana´, neuvádějí, doporučujeme psát, analogicky např. podle výrazu wehrmacht, malé písmeno.
Zvažované varianty:
Volkssturm volkssturm
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4257
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení sovětská armáda slovo sovětský s malým písmenem?
Klíčové slovo: sovětská armáda
Odpověď: Třebaže SSJČ uvádí velké písmeno, doporučujeme psát písmeno malé. Tento způsob psaní je v souladu s psaním názvů tvořených spojením přídavného jména utvořeného od jiných názvů zemí a podstatného jména armáda: československá armáda, německá armáda, americká armáda atp. K psaní velkého písmena před r. 1989 vedly patrně důvody ideologické. Psaní s malým písmenem dnes převažuje.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4256
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo wehrmacht?
Klíčové slovo: wehrmacht
Odpověď: Tento výraz je považován za obecné podstatné jméno s významem ,armáda, branná moc, ozbrojené síly nacistického Německaʿ, a proto je namístě psát malé písmeno. Tento způsob psaní je i tradiční.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4255
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Rudá armáda slovo rudý s velkým písmenem?
Klíčové slovo: Rudá armáda
Odpověď: Ve spojení Rudá armáda se slovo rudý tradičně píše s velkým písmenem a tento způsob psaní v praxi i dnes jednoznačně převažuje.
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4253
Užití:
1 1 0
Dotaz: Armáda
Konkrétní dotaz: Často se píše slovo wehrmacht s malým písmenem. Není však náležité písmeno velké?
Klíčové slovo: wehrmacht
Odpověď: Tento výraz je považován za obecné podstatné jméno s významem ,armáda, branná moc, ozbrojené síly nacistického Německaʿ, a proto je namístě psát malé písmeno. Tento způsob psaní je i tradiční.
Zvažované varianty:
wehrmacht Wehrmacht
Poslední užití: 27.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?