Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #343 [Soudy, zastupitelství, prokuratura].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#10637
Užití:
1 1 0
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Píše se norimberský tribunál, nebo Norimberský tribunál?
Klíčové slovo: norimberský tribunál
Odpověď: Výraz tribunál má význam ,soud´. Spojení norimberský tribunál považujeme za obecné pojmenování, stejně jako např. benešovský soud, a proto doporučujeme podobu norimberský tribunál. Oficiální název soudu, ve kterém se konal proces s fašisty, byl Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku.
Zvažované varianty:
norimberský tribunál Norimberský tribunál
Poslední užití: 4.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní velkých písmen – obecné poučení, sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10035
Užití:
1 1 0
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova krajský ve spojení „ke krajskému soudu do Jičína“?
Klíčové slovo: krajský soud
Odpověď: V daném kontextu nejde o oficiální název soudu, pouze o obecné pojmenování, a proto je namístě malé písmeno. Ještě dodáváme, že v Jičíně se nenachází krajský soud, ale okresní.
Poslední užití: 5.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 1 Obecné poučení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7410
Užití:
0 0 0
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Píšeme ve spojení francouzská soudní rada u slova soudní velké písmeno?
Klíčové slovo: francouzská soudní rada
Odpověď: Dané spojení se nám nepodařilo dohledat. Protože jde o popisné označení, obecné pojetí je vždy možné, proto doporučujeme psát malé písmeno.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 61, § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 67, § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7409
Užití:
1 0 1
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u přídavného jména nejvyšší ve spojení Nejvyšší soud USA?
Klíčové slovo: Nejvyšší soud USA
Odpověď: Protože to je přímý překlad oficiálního názvu Supreme Court of the United States, doporučujeme psát velké písmeno.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7407
Užití:
2 0 1
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Píšeme ve spojení maďarský ústavní soud u slova ústavní malé písmeno?
Klíčové slovo: maďarský ústavní soud
Odpověď: Dané spojení doporučujeme chápat jako obecné označení a psát malé písmeno.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7406
Užití:
1 0 1
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Píšeme ve spojení český ústavní soud nebo náš ústavní soud u slova ústavní malé písmeno?
Klíčové slovo: český ústavní soud, náš ústavní soud
Odpověď: Ano. Nejsou to oficiální názvy organizace, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7405
Užití:
1 0 1
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že píšeme Ústavní soud, pokud je zřejmé, že chceme označit Ústavní soud ČR; jde minimálně o úzus dle zákona.
Klíčové slovo: Ústavní soud
Odpověď: Ano. Pokud jde opravdu o Ústavní soud ČR, píše se velké písmeno, i když je vynechána zkratka ČR.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7404
Užití:
1 0 1
Dotaz: Soudy, zastupitelství, prokuratura
Konkrétní dotaz: Předpokládám, že píšeme Ústavní soud ČR.
Klíčové slovo: Ústavní soud ČR
Odpověď: Ano. Je to oficiální název instituce, a proto je velké písmeno namístě.
Poslední užití: 18.5.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 82
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 89
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.6 Soudy, armáda, policie

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?