Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #341 [Ministerstva].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Stav:
#7971
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Opravuji diplomovou práci a v ní jsme narazila na spojení ministerstvo zdravotnictví a váhám, zda psát velké, nebo malé písmeno. Konkrétně jde o spojení vyhláška Ministerstva zdravotnictví.
Klíčové slovo: Ministerstvo zdravotnictví
Odpověď: V daném spojení chápeme název ministerstva jako oficiální název organizace, a proto doporučujeme psát velké písmeno, tj. Ministerstvo zdravotnictví.
Zvažované varianty:
Ministerstvo zdravotnictví ministerstvo zdravotnictví
Poslední užití: 25.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7864
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Jak se píšou názvy ministerstev? V úzu se způsob psaní liší. Velké písmeno se píše podle mě pouze, pokud je připojena zkratka ČR.
Klíčové slovo: ministerstva
Odpověď: U tohoto typu pojmenování záleží na druhu textu a na tom, co má pisatel na mysli. V právních textech, jako jsou smlouvy, dohody atp., jde bezesporu o vlastní jména označující oficiální název instituce. K tomu je třeba dodat, že oficiální názvy zkratku ČR nemají. V jiných typech textů často nemusí mít pisatel na mysli název instituce, ale jen chce signalizovat, čím se dané ministerstvo zabývá (zemědělstvím, školstvím, průmyslem atp.). Proto jednoznačné pravidlo, zda tento typ pojmenování psát s malým, nebo velkým písmenem, stanovit nelze.
Poslední užití: 19.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6694
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova ministerstvo ve spojení m/Ministerstvo národního rozvoje? Jde o ministerstvo ve Švédsku.
Klíčové slovo: m/Ministerstvo národního rozvoje
Odpověď: Spojení ministerstvo národního rozvoje je od původu obecné pojmenování, které však může být zároveň oficiálním názvem jednoho z ministerstev ve Švédsku, a tedy oficiálním názvem organizace. Pokud je to i přeložený oficiální název, je nutné v daném kontextu zvážit, zda chceme signalizovat, že jde o název instituce, a pak psát velké písmeno, nebo že jde jen pouze o vyjádření činnosti, které se příslušné ministerstvo věnuje, a pak psát malé písmeno.
Poslední užití: 14.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6625
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše u slova ministerstvo ve spojení beseda s náměstkem m/Ministerstva spravedlnosti?
Klíčové slovo: m/Ministerstvo spravedlnosti
Odpověď: Spojení ministerstvo spravedlnosti je od původu obecné pojmenování, které však je zároveň oficiálním názvem organizace. Vždy je nutné v daném kontextu zvážit, zda chceme signalizovat, že jde o název instituce, a pak psát velké písmeno, nebo že jde pouze o vyjádření činnosti, které se příslušné ministerstvo věnuje, a pak psát malé písmeno. Ve spojení, na které se ptáte, je možné zvolit oba způsoby psaní.
Poslední užití: 24.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6598
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Je třeba ve spojení politika francouzského ministerstva financí psát slovo ministerstvo s velkým písmenem?
Klíčové slovo: francouzské ministerstvo financí
Odpověď: Spojení ministerstvo financí je od původu obecné pojmenování, které však může být zároveň oficiálním názvem organizace, jako je tomu třeba v ČR. I kdyby to byl přeložený oficiální název, v daném kontextu bychom upřednostnili malé písmeno.
Poslední užití: 14.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2305
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: V dopise od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra je slovo ministerstvo s malým písmenem. Je to správně?
Klíčové slovo: Ministerstvo vnitra
Odpověď: V tomto kontextu jde o oficiální název instituce, a proto by se mělo psát u slova ministerstvo velké písmeno.
Poslední užití: 31.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2304
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Píše se malé, nebo velké písmeno u slova ministerstvo v názvu ministerstvo financí, pokud není specifikován spojením České republiky?
Klíčové slovo: ministerstvo financí
Odpověď: Oficiální názvy ministerstev žádné doplnění nemají. Oficiální název tedy zní Ministerstvo financí. Tento název však může být i pojmenování obecné. To, zda zvolit velké, nebo malé písmeno, záleží na povaze textu. Pokud jde o text administrativně-právní povahy, je namístě velké písmeno. V jiných typech textů velké písmeno signalizuje, že jde o instituci takto pojmenovanou, malé naznačuje druh činnosti.
Zvažované varianty:
ministerstvo financí Ministerstvo financí
Poslední užití: 27.2.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2302
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Oficiální název zní Saské státní ministerstvo spravedlnosti. Pokud se užije pouze saské ministerstvo spravedlnosti, jaké písmeno ve slově saský napsat?
Klíčové slovo: saské ministerstvo spravedlnosti
Odpověď: Název saské ministerstvo spravedlnosti považujeme za neoficiální, a proto doporučujeme psát malé písmeno.
Poslední užití: 20.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2277
Užití:
1 1 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Když se za název ministerstvo obrany připojí ČR, pak se bude slovo ministerstvo psát s velkým písmenem?
Klíčové slovo: ministerstvo obrany
Odpověď: Připojení zkratky ČR ještě není signál toho, že náležité je velké písmeno. Zkratka ČR totiž není součástí oficiálního názvu, oficiální název zní Ministerstvo obrany. I se zkratkou ČR lze tedy u slova ministerstvo psát malé písmeno.
Poslední užití: 19.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2273
Užití:
1 0 0
Dotaz: Ministerstva
Konkrétní dotaz: Píše se v novinových článcích v názvu ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí atp. u slova ministerstvo malé písmeno?
Klíčové slovo: ministerstvo
Odpověď: Lze psát jak malé, tak velké písmeno. Velkým písmenem autor signalizuje, že má na mysli oficiální název instituce, malým naznačuje, že jde o druh činnosti daného ministerstva.
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 5.4 Ministerstva

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.