Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #337 [Historické (říše, království, knížectví)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-10/19
Stav:
#10666
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno psát u výrazu britský v názvu vyznamenání Řád britského impéria? Slovníky se ve způsobu psaní liší.
Klíčové slovo: Řád britského impéria
Odpověď: Uvedené spojení uvádí pouze SSJČ, a to v podobě Britské impérium, SSČ toto spojení nemá, v něm lze nalézt pouze Římské (i římské) impérium, v NASCS římské impérium. Jak dokládá Český národní korpus, obvyklejší je podoba britské impérium. U tohoto typu pojmenování je problematické jednoznačně stanovit, zda ho chápat jako vlastní jméno, nebo ne. Přikláněli bychom se k tomu, považovat ho za jméno obecné a psát malé písmeno. Pokud by však pisatel dal přednost velkému písmenu, i tento způsob psaní lze tolerovat.
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo impérium
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.5 Starověké a středověké říše

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10480
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Píše se starověké Řecko, nebo Starověké Řecko?
Klíčové slovo: starověké Řecko
Odpověď: Přídavné jméno starověký není součást vlastního jména, tím je pouze Řecko, a proto je namístě psát starověké Řecko, stejně jako starověký Egypt, starověká Čína.
Zvažované varianty:
starověké Řecko Starověké Řecko
Poslední užití: 22.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.5 Starověké a středověké říše

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10470
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: V některých zdrojích se uvádí habsburská monarchie, v jiných Habsburská monarchie. Která podoba je správná?
Klíčové slovo: habsburská monarchie
Odpověď: Protože nejde o oficiální název zaniklého státního útvaru, je třeba zvolit podobu habsburská monarchie.
Zvažované varianty:
habsburská monarchie Habsburská monarchie
Poslední užití: 19.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.4 Různá označení pro útvar známý jako Rakousko-Uhersko

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10324
Užití:
0 0 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Je správná podoba Rakousko-uherská monarchie, nebo rakousko-uherská monarchie?
Klíčové slovo: rakousko-uherská monarchie
Odpověď: PČP, SSJČ i SSČ uvádějí pouze podobu rakousko-uherská monarchie. Podle publikace Psaní velkých písmen v češtině není vyloučeno chápat toto spojení i jako vlastní jméno a psát na jeho začátku velké písmeno. V ČNK naprosto jednoznačně převládá podoba s malým písmenem a tu doporučujeme užívat. Pokud by však autor zvolil podobu s velkým písmenem, je tento zápis tolerovatelný.
Zvažované varianty:
Rakousko-uherská monarchie rakousko-uherská monarchie
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Rakousko-Uhersko
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo monarchie
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: 7.4.2 Zaniklé útvary na území dnešního Česka (a Slovenska)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10303
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově říše ve větě „Část území byla připojen k Říši“?
Klíčové slovo: Říše
Odpověď: Pro označení fašistického Německa se má podle PČP má volit podoba Říše, aby bylo zřejmé, že nejde o užití tohoto slova v obecném významu.
Poslední užití: 18.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 4 Psaní historických označení států

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8003
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: S jakými písmeny se píše spojení země Koruny české?
Klíčové slovo: země Koruny české
Odpověď: Podle kodifikace z r. 1993 je náležitá podoba země Koruny české (výraz koruna zde znamená království).
Poslední užití: 24.9.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo země
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo koruna

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7960
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz:  Píše se ve spojení p/Protektorát Čechy a Morava u slova protektorát velké, nebo malé písmeno? V praxi se vyskytují obě podoby.
Klíčové slovo: p/Protektorát Čechy a Morava
Odpověď: SSJČ, SSČ i NASCS uvádějí pouze podobu protektorát Čechy a Morava. V praxi se však, zejména po r. 1989, začalo stále větší měrou prosazovat velké písmeno, proto i podobu Protektorát Čechy a Morava je nutno hodnotit jako možnou.
Zvažované varianty:
protektorát Čechy a Morava Protektorát Čechy a Morava
Poslední užití: 25.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 4 Psaní historických označení států

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7847
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Píše se ve spojení Velká Morava přídavné jméno s velkým písmenem?
Klíčové slovo: Velká Morava
Odpověď: V tomto spojení, které je synonymem Velkomoravské říše, doporučujeme psát v souladu s SSJČ přídavné jméno s velkým písmenem.
Poslední užití: 17.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo Morava

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7844
Užití:
2 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: Napsal jsem Východofranská říše. Je to správně?
Klíčové slovo: V/východofranská říše
Odpověď: Podle PČP u tohoto typu pojmenování lze zvolit jak velké, tak malé písmeno. Podoba Východofranská říše je tedy v souladu s platnou kodifikací.
Poslední užití: 17.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 4 Psaní historických označení států

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7720
Užití:
1 1 0
Dotaz: Historické (říše, království, knížectví)
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo svatý ve spojení s/Svatá říše římská?
Klíčové slovo: s/Svatá říše římská
Odpověď: SSJČ sice uvádí podobu svatá říše římská, ale podle PČP lze u tohoto typu pojmenování zvolit jak malé, tak velké písmeno. Domníváme se proto, že lze připustit oba způsoby psaní, tj. svatá říše římská i Svatá říše římská.
Poslední užití: 2.3.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 81
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 88
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo svatý
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.), sekce 4 Psaní historických označení států

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.