Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #332 [Jednoslovné názvy].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-9/9
Stav:
#6760
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno máme napsat ve slově měsíc v titulku „Astronomové objevili nový m/Měsíc“? Jde o těleso Sluneční soustavy.
Klíčové slovo: měsíc
Odpověď: Obhajitelné je psaní jak s malým, tak s velkým písmenem. Malé signalizuje, že jde o nějaký objekt mající vlastnosti Měsíce, jehož název však může být zcela jiný. Velké písmeno naznačuje, že jde o objekt sice jiný, ale mající stejné jméno.
Poslední užití: 27.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2356
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: Píše se u slova slunce ve větě „Viděli také, že slunce pravidelně vychází a zapadá“ malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: slunce
Odpověď: Zde není slovo slunce užito jako hvězdářský termín, a proto by se mělo psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
slunce Slunce
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2353
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: Píše se ve větě „Na zemi nebyl nalezen kmen civilizace...“ u slova země velké písmeno?
Klíčové slovo: země
Odpověď: Vést hranici, kdy v neastronomických textech volit u slova země velké a kdy malé písmeno, je mnohdy problematické. To je i případ dané věty. Lze připustit obě řešení, přikláněli bychom se však k písmenu malému.
Poslední užití: 26.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2331
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: Píše se ve větě "Již prvobytní obyvatelé naší země se přátelili se psy" u slova země malé, nebo velké písmeno? Výrazem země se zde myslí planeta.
Klíčové slovo: země
Odpověď: Vést hranici, kdy v neastronomických textech volit u slova země velké a kdy malé písmeno, je mnohdy problematické. To je i případ dané věty. Lze připustit obě řešení, přikláněli bychom se však k písmenu malému.
Zvažované varianty:
země Země
Poslední užití: 27.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2329
Užití:
2 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: V textu týkajícím se velkého třesku je spojení „látky se ocitly kolem našeho Slunce“. Má se slovo slunce psát s malým, nebo velkým písmenem?
Klíčové slovo: Slunce
Odpověď: Doporučujeme psát velké písmeno, protože výraz slunce je zde užit jako astronomický termín.
Zvažované varianty:
slunce Slunce
Poslední užití: 27.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2316
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: Píše se u slova slunce ve spojení „nový den začíná se západem slunce“ malé, nebo velké písmeno?
Klíčové slovo: slunce
Odpověď: Zde není slovo slunce užito jako hvězdářský termín, a proto by se mělo psát malé písmeno.
Zvažované varianty:
západ slunce západ Slunce
Poslední užití: 21.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2315
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: SSČ uvádí zatmění slunce, SSJČ zatmění Slunce, IJP zatmění Slunce. Kterou podobu zvolit?
Klíčové slovo: zatmění Slunce
Odpověď: Doporučujeme psát velké písmeno, protože výraz slunce je zde užit jako astronomický termín.
Poslední užití: 7.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2313
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově měsíc ve spojení za svitu měsíce?
Klíčové slovo: měsíc
Odpověď: Zde není slovo měsíc užito jako hvězdářský termín, a proto by se mělo psát malé písmeno.
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2311
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednoslovné názvy
Konkrétní dotaz: V rozhovoru fotograf řekl, že chce zachytit měsíc, jak ho zakrývají mraky. Jaké písmeno u slova měsíc zvolit?
Klíčové slovo: měsíc
Odpověď: Zde není slovo měsíc užito jako hvězdářský termín, a proto by se mělo psát malé písmeno.
Poslední užití: 16.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 71a
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 78
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?