Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #321 [Jednotlivosti (m/Mistr, m/Matka z/Země, vůdce)].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#7877
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednotlivosti (m/Mistr, m/Matka z/Země, vůdce)
Konkrétní dotaz: Žil jsem v domnění, že se píše Mistr Jan Hus. V Pravidlech je však u slova mistr malé písmeno.
Klíčové slovo: mistr Jan Hus
Odpověď: Náležitá podoba je mistr Jan Hus. Slovo mistr zde označuje někdejší akademickou hodnost (v současnosti jsou jimi docent a profesor) a to je jméno obecné.
Zvažované varianty:
Mistr Jan Hus mistr Jan Hus
Poslední užití: 15.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 91
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 98
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 3 Jména, v nichž lze psát velké i malé počáteční písmeno

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7442
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednotlivosti (m/Mistr, m/Matka z/Země, vůdce)
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo vůdce jako označení Hitlera?
Klíčové slovo: vůdce
Odpověď: Jde o obecné pojmenování, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 12.7.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#7082
Užití:
1 1 0
Dotaz: Jednotlivosti (m/Mistr, m/Matka z/Země, vůdce)
Konkrétní dotaz: Jaké písmeno se píše ve slově vůdce? Myšlen je tím Adolf Hitler.
Klíčové slovo: vůdce
Odpověď: Toto slovo, označující ve fašistickém Německu titul A. Hitlera, je obecné podstatné jméno, a proto je namístě malé písmeno.
Poslední užití: 22.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo vůdce

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?