Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #314 [Antropologická jména].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#5522
Užití:
1 1 0
Dotaz: Antropologická jména
Konkrétní dotaz: Píše se slovo indián s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: indián
Odpověď: Podle PČP z r. 1993 se toto slovo řadí ke jménům příslušníků antropologických skupin a píše se s malým písmenem.
Zvažované varianty:
Indián indián
Poslední užití: 12.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69, pozn. 2
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76, pozn. 2
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5521
Užití:
1 1 0
Dotaz: Antropologická jména
Konkrétní dotaz: Píše se slovo indián s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: indián
Odpověď: Podle PČP z r. 1993 se toto slovo řadí ke jménům příslušníků antropologických skupin a píše se s malým písmenem.
Zvažované varianty:
Indián indián
Poslední užití: 17.5.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69, pozn. 2
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76, pozn. 2
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5520
Užití:
1 1 0
Dotaz: Antropologická jména
Konkrétní dotaz: Jak se píše slovo indián?
Klíčové slovo: indián
Odpověď: Podle PČP z r. 1993 se toto slovo řadí ke jménům příslušníků antropologických skupin a píše se s malým písmenem.
Poslední užití: 9.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69, pozn. 2
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76, pozn. 2
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5519
Užití:
1 1 0
Dotaz: Antropologická jména
Konkrétní dotaz: S jakým písmenem se píše slovo árijec?
Klíčové slovo: árijec
Odpověď: Jde o obecné jméno, na základě rasistických teorií zneužitých nacisty jde o označení příslušníka tzv. vyšší rasy, reprezentované zvl. Němci, a proto je namístě psát malé písmeno.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo árijec

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5518
Užití:
1 1 0
Dotaz: Antropologická jména
Konkrétní dotaz: Píše se slovo indián s velkým, nebo malým písmenem?
Klíčové slovo: indián
Odpověď: Podle PČP z r. 1993 se toto slovo řadí ke jménům příslušníků antropologických skupin a píše se s malým písmenem.
Zvažované varianty:
Indián indián
Poslední užití: 15.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 69, pozn. 2
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: § 76, pozn. 2
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená, sekce 2 Jména s malým počátečním písmenem

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?