Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #242 [Vztah „a, až, od ... do, versus“].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-3/3
Stav:
#5964
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“
Konkrétní dotaz: Jak správně zapsat pomocí číslic a pomlčky „dva tisíce dvě stě až tři tisíce dvě stě korun českých“?
Klíčové slovo: mezera
Odpověď: V takovém případě jsou dvě základní možnosti – buď budou obě částky spojeny pomlčkou natěsno, bez mezer, nebo bude kolem pomlčky z každé strany mezera. První řešení je namístě v případě, že bude částka psána bez oddělení trojic řádů mezerou, tj. „2200–3200 Kč“. Pokud však bude poslední trojčíslí odděleno mezerou, stane se z takové částky formálně víceslovný výraz (obsahující mezeru), a pro ně při zápisu vztahu a, až, od … do, versus doporučujeme psát kolem pomlčky mezery, tj. „2 200 – 3 200 Kč“.
Poslední užití: 4.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2783
Užití:
1 1 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“
Konkrétní dotaz: Jak se zapisuje uvedení stránkového rozsahu, např. strana jedna až pět?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: V zápisu stránkového rozsahu „jedna až pět“ se píše pomlčka přiléhající natěsno k oběma číslicím, tj. „s. 1–5“, protože tyto číslice jsou z pravopisného hlediska jednoslovné výrazy (nejsou vnitřně členěny mezerami).
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#700
Užití:
1 14 0
Dotaz: Vztah „a, až, od ... do, versus“
Konkrétní dotaz: Pokud chci zapsat vztah „a, až, od … do nebo versus“, jak je to s mezerami kolem ní?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Když pomlčka vystupuje ve funkci výrazů a, až, od … do nebo versus, jsou dvě možnosti. V případě, že jsou oba pomlčkou oddělené výrazy jednoslovné, píšeme pomlčku bez mezer. Pokud je v těchto spojeních alespoň jedna ze složek víceslovná, doporučujeme oddělovat pomlčku mezerami z obou stran.
Poslední užití: 3.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?