Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #240 [Uvození konkretizace/vysvětlení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-5/5
Stav:
#6518
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvození konkretizace/vysvětlení
Konkrétní dotaz: Na letáku je napsáno „Bylinky“ a na dalším řádku „naši spojenci pro fyzické i duševní zdraví“. Neměla by být za výrazem „Bylinky“ pomlčka?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: V běžném textu by byla pomlčka (nebo jiná interpunkce) namístě, protože jednou z funkcí pomlčky je právě signalizovat konkretizaci nebo vysvětlení řečeného. Specifické grafické řešení, jako je oddělení umístěním na samostatné řádky, však může interpunkci nahrazovat. V popsaném případě tedy pomlčka není nutná.
Poslední užití: 20.3.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5687
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvození konkretizace/vysvětlení
Konkrétní dotaz: V průvodci uvádíme zastavení na trase, která mají podobu např. "Hradiště-okraj" nebo "Gránické údolí – křížová cesta". Je to výčet v běžném textu s mnoha položkami oddělenými čárkami. Nebylo by možné sjednotit psaní položek bez ohledu na jednoslovnost/víceslovnost jejich částí?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Sjednocení z důvodu grafické jednotnosti považujeme za oprávněné. V takovém případě doporučujeme psát vše s pomlčkou oddělenou z obou stran mezerami. Ostatně jednou z funkcí pomlčky je signalizovat konkretizaci řečeného, což v podstatě platí i pro uváděné příklady.
Poslední užití: 26.4.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5639
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvození konkretizace/vysvětlení
Konkrétní dotaz: Viděla jsem název sportovního areálu zapsaný jako „Hamr Záběhlice“. Neměl by se mezi těmito dvěma slovy psát spojovník nebo pomlčka?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Zápis s pouhou mezerou je zcela v pořádku – takovou podobu najdeme u mnoha subjektů, např. u sportovních klubů (Slavia Praha apod.). Pomlčka by mezi oběma slovy také mohla být, jednou z jejích funkcí je právě signalizovat konkretizaci nebo vysvětlení řečeného. Spojovník však spojuje výrazy v souřadném vztahu, na stejné významové úrovni, což v tomto případě patrně neplatí.
Poslední užití: 26.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4617
Užití:
1 1 0
Dotaz: Uvození konkretizace/vysvětlení
Konkrétní dotaz: Když uvádím za pomlčkou výraz, který označuje totéž jako výraz před pomlčkou a konkretizuje ho (např. nejznámější pražský bulvár – Václavské náměstí), je potřeba zopakovat pomlčku i za tímto konkretizujícím výrazem?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Nutné to není. Z interpunkčního hlediska totiž přicházejí v úvahu dvě varianty. V první z nich je konkretizující výraz přístavkem, který se standardně odděluje čárkami z obou stran. Čárky lze v takových případech nahradit pomlčkami, je nicméně třeba zachovat oddělení přístavku od zbytku věty z obou stran. V druhé variantě pomlčka slouží jako oddělení „vlastního jádra sdělení, na které se tím zvlášť upozorňuje“, jak uvádějí Pravidla českého pravopisu (§ 139, bod 3, odstavec c). Taková pomlčka stojí pouze mezi prvním a druhým výrazem, není zdvojená. Proto je možné zapsat uváděný typ spojení ve větě oběma způsoby.
Poslední užití: 8.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#698
Užití:
6 17 0
Dotaz: Uvození konkretizace/vysvětlení
Konkrétní dotaz: Když chci k již řečenému dodat konkretizaci nebo vysvětlení, mohu to připojit pomlčkou?
Klíčové slovo: pomlčka
Odpověď: Ano, jednou z funkcí pomlčky je právě signalizovat konkretizaci nebo vysvětlení řečeného.
Poslední užití: 12.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?