Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #201 [Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 36/36, položky: 351-360/360
Stav:
#1699
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Mám psát nejenže jako jedno slovo, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: nejenže
Odpověď: Běžně se píše jako spřežka, tedy dohromady, podle PČP je možné psát jak nejenže, tak i zvlášť nejen že.
Zvažované varianty:
nejenže nejen že
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1698
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo vícetýdenní jako jedno slovo, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: vícetýdenní
Odpověď: Píšeme dohromady vícetýdenní, analogicky podle pětidenní (5denní), třítýdenní (3týdenní) apod.
Zvažované varianty:
vícetýdenní více týdenní
Poslední užití: 11.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2.2 – První složkou jména je číslovka
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1641
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak mám psát retroseriál – píše se tam spojovník, nebo se to nechává jako dvě slova? Autor to má zvlášť.
Klíčové slovo: retroseriál
Odpověď: Retro- může tvořit první část složených slov, analogicky ke slovům retrostyl, retrofilm apod. můžeme psát dohromady: retroseriál. Výraz retro může být chápán i jako samostatné přídavné jméno a stát samostatně: retro seriál. Je tedy možné psát dohromady i zvlášť, zápis se spojovníkem vhodný není.
Zvažované varianty:
retroseriál retro seriál retro-seriál
Poslední užití: 20.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1209
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se výraz mimotextový jako jedno, nebo dvě slova?
Klíčové slovo: mimotextový
Odpověď: Píšeme dohromady: mimotextový. Jde o složený výraz s první částí mimo-, obdobně např. mimosoudní, mimoúrovňový.
Zvažované varianty:
mimotextový mimo textový
Poslední užití: 13.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1022
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Zapisuje se „golf driving range“ s mezerami, nebo s pomlčkou?
Klíčové slovo: golf driving range
Odpověď: Výraz není ustálený, doporučujeme volit variantu odpovídající úzu; podle dokladů z internetu a ČNK převažuje psaní zvlášť: golf driving range.
Zvažované varianty:
golf driving range golf–driving range
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1020
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píšeme beachvolejbal jako jedno slovo, nebo jako dvě slova (beach volejbal)?
Klíčové slovo: beachvolejbal
Odpověď: Ustálený je zápis dohromady: beachvolejbal, takto slovo zachycuje např. i NASCS.
Zvažované varianty:
beachvolejbal beach volejbal
Poslední užití: 28.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#981
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Mám psát mějtese dohromady, nebo zvlášť: měj te se, mějte se?
Klíčové slovo: mějte se
Odpověď: Sloveso se píše dohromady, zvratné zájmeno je zvlášť. Náležitá podoba je „mějte se“.
Zvažované varianty:
mějte se mějtese měj te se
Poslední užití: 4.9.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#970
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Setkáváme se se zápisem beta glukan, beta-glukan i betaglukan, jak máme slovo psát správně?
Klíčové slovo: beta-glukan
Odpověď: Příručky tento výraz nezachycují, doporučujeme psát obdobně jako např. beta-částice, tedy se spojovníkem: beta-glukan.
Zvažované varianty:
beta glukan beta-glukan betaglukan
Poslední užití: 6.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#969
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Vím, že se píše pradědeček dohromady, ale nevím, jak zapsat výraz, kde se část pra- několikrát opakuje?
Klíčové slovo: prapraprapředkyně
Odpověď: Výraz, v němž se část pra- pro zesílení významu několikrát opakuje, píšeme stejně jako výrazy s jednou předponou, tedy dohromady: prapraprapředkyně.
Zvažované varianty:
pra pra prapředkyně prapraprapředkyně
Poslední užití: 21.2.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#968
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak zapsat slovo e-cigareta?
Klíčové slovo: e-cigareta
Odpověď: Píšeme se spojovníkem a s malým počátečním písmenem: e-cigareta.
Zvažované varianty:
e-cigareta ecigareta
Poslední užití: 27.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.