Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #201 [Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/36, položky: 21-30/360
Stav:
#13387
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát slovo [logdaun] dohromady, nebo se spojovníkem?
Klíčové slovo: lockdown
Odpověď: Výraz lockdown píšeme dohromady, bez spojovníku. Náležitou podobu lze ověřit v IJP, popř. v nově vznikajícím elektronickém ASSČ.
Zvažované varianty:
lockdown lock-down
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Odpovědi, které na tuto odpověď odkazují jako na související:

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13386
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je uvedeno, že ceny rostou v důsledku po-lockdownové poptávky. Nejsem si jistá, jestli je psaní se spojovníkem v pořádku, ale i zápis bez spojovníku se mi zdá divný.
Klíčové slovo: polockdownový
Odpověď: Spojovník se v podobných případech neužívá, náležité je psaní dohromady: polockdownový. Obdobně např. pomaturitní, poinfarktový, poválečný, polistopadový.
Zvažované varianty:
polockdownový po-lockdownový
Poslední užití: 7.12.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13271
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V odborné práci potřebuji použít pojmenování onemocnění alfa-manosidóza. Nacházím různé možnosti: s pomlčkou a bez ní, liší se také počet n.
Klíčové slovo: alfa-mannosidóza
Odpověď: Jde o odborný termín, v běžných slovnících není uveden. U odborných názvů se můžeme setkat s kolísáním pravopisné podoby podle toho, komu je text určen. Některé texty preferují původní názvy (často respektující latinu, popř. řečtinu), jiné upřednostňují počeštěné podoby (v souladu s výslovností), popř. i zjednodušení hláskových skupin. Určitou nejednotnost nacházíme i ve Velkém lékařském slovníku, a to jak v knižní, tak elektronické verzi. Je zde uvedeno heslo alfa-mannosidáza (mannosidóza), ale také heslo mannosidosa. Každopádně jsou zachována dvě n (manno-) a zápis je se spojovníkem (nejde o pomlčku). Doplňujeme, že zakončení -óza (v úzce odborném prostředí -osa) signalizuje onemocnění (např. dermatóza, neuróza); zakončení -áza označuje enzymy. Doklady z Českého národního korpusu jsou zcela nedostatečné, na základě dokladů z internetu lze považovat za nejvhodnější zápis alfa-mannosidóza.
Zvažované varianty:
alfa-mannosidóza alfa mannosidóza alfa-manosidóza
Poslední užití: 28.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Velký lékařský slovník.
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13268
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuju v beletrii zapsat neformálně vyjádřenou formulaci „na sto procent“. Autor má nastopro dohromady, psala bych to spíš na stopro, protože vím, že výraz stopro se občas objevuje.
Klíčové slovo: na stopro
Odpověď: Máte pravdu, že samotné stopro je poměrně obvyklé (nikdy stopro nevíte, co se může stát), zachycuje ho např. i Slovník nespisovné češtiny. Doklady z korpusu ukazují, že obvyklejší je psaní zvlášť: na stopro (na stopro zůstaneme; to vyjde na stopro), spřežka nastopro se objevuje méně často (nastopro krade).
Zvažované varianty:
na stopro nastopro
Poslední užití: 30.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13267
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji do beletrie do přímé řeči zapsat slovy formát A4, aby to odpovídalo výslovnosti v určité větě. Nevím, jestli se to má psát se spojovníkem, jestli se má psát a, nebo raději á, nejraději bych psala podle výslovnosti á čtyřka.
Klíčové slovo: á čtyřka
Odpověď: Jde o neformální jazykový prostředek, jeho pravopisná podoba není stanovena závazně. Psaní se spojovníkem nedoporučujeme, vhodnější je psaní zvlášť, popř. dohromady. Korpusové vyhledávky ukazují, že nejobvyklejší je zápis, který preferujete, tedy á čtyřka (rychle jsem popsal á čtyřku z obou stran; nástěnka je pokryta barevnými á čtyřkami); zápis áčtyřka je řidší (zahrada vypadá jako nepopsaná áčtyřka).
Zvažované varianty:
á čtyřka a čtyřka á-čtyřka áčtyřka
Poslední užití: 30.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13225
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Můžu napsat miniakademie dohromady, nebo zvlášť? Psala bych to stejně jako třeba slovo minisukně, miniauto dohromady.
Klíčové slovo: miniakademie
Odpověď: Máte pravdu. Výraz mini- funguje jako první část mnohých složených slov (vedle minisukně je to např. minigolf, minirobot), dohromady proto doporučujeme psát i slovo miniakademie.
Zvažované varianty:
miniakademie mini akademie
Poslední užití: 5.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13206
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme v článku použít psaní fake news (zvlášť), nebo fakenews (dohromady)?
Klíčové slovo: fake news
Odpověď: Jazykové příručky (zatím) výraz nezachycují. V IJP najdeme samosný výraz fake s variantou fejk. Doklady z korpusu SYN v 11 ukazují zcela jednoznačnou převahu psaní zvlášť: fake news = 2682 dokladů, fakenews = 23 dokladů. Je možné, že se časem způsob zápisu změní, zatím však doporučujeme psát výraz jako dvě slova.
Zvažované varianty:
fake news fakenews
Poslední užití: 1.2.2022
Atributy odpovědi
Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13204
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo znovuotevření dohromady? Nebo s pomlčkou?
Klíčové slovo: znovuotevření
Odpověď: Komponent znovu tvoří první část složených slov. Výraz znovuotevření píšeme dohromady, stejně jako např. slova znovuotevřený, znovunavázání, znovuzrozený. Doplňujeme, že pomlčka se pro zápis složených slov neužívá, u některých složených přídavných jmen se užívá spojovník. To však není tento případ.
Zvažované varianty:
znovuotevření znovu-otevření
Poslední užití: 14.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13201
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Ve své práci používám pojem [í komers]. Nenašla jsem nikde ve slovníku, jak ho psát, nenacházím ani českou variantu, používám anglickou podobu. Na internetu vidím různé varianty zápisu: s velkým písmenem na začátku i uprostřed (Ecommerce, eCommerce), s pomlčkou, bez ní. Jak mám slovo psát?
Klíčové slovo: e-commerce
Odpověď: Máte pravdu, že na internetu se můžeme setkat s nejrůznějšími variantami zápisu tohoto výrazu. Pokud slovo z angličtiny používáte v českém textu, doporučujeme volit zápis odpovídající českým zvyklostem a psát e-commerce (počeštěně e-komerce) se spojovníkem (nikoli s pomlčkou, což je delší vodorovná čárka) a s malými písmeny. Jde o ustálený způsob zápisu slov s první částí e- znamenající ‚elektronický‘. Stejně píšeme např. e-shop, e-book, e-mail, e-learning, e-business / e-byznys.
Zvažované varianty:
e-commerce Ecommerce eCommerce ecommerce
Poslední užití: 15.3.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13199
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: V textu je slovo samonakládací mechanismus a samonakládací přepravník. Může se to psát dohromady? Nebo tam má být spojovník?
Klíčové slovo: samonakládací
Odpověď: Spojovník se v tomto slově nepíše. Komponent samo- tvoří první část složených slov (samolepicí, samosprávný, samomluva, samonosný, samovýroba...). Dohromady píšeme i slovo samonakládací (mechanismus, přepravník).
Zvažované varianty:
samonakládací samo-nakládací
Poslední užití: 19.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.