Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #201 [Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/36, položky: 1-10/360
Stav:
#13578
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo znovuobjevená dohromady?
Klíčové slovo: znovuobjevený
Odpověď: Ano, slovo znovuobjevený doporučujeme psát dohromady (stejně jako např. znovuzrozený, znovunalezený). V korpusu SYN v 12 je doloženo 2478 příkladů užití. Slovo je možné ověřit i v IJP.
Zvažované varianty:
znovuobjevený znovu objevený
Poslední užití: 21.3.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13577
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo stáleplodící dohromady?
Klíčové slovo: stáleplodící
Odpověď: Příručky slovo nezachycují, ale analogicky podle výrazu stálezelený doporučujeme volit psaní dohromady i u slova stáleplodící. V korpusu SYN v12 najdeme 199 dokladů, často ve spojení stáleplodící jahody, stáleplodící odrůdy. Psaní zvlášť je rovněž možné, v praxi se využívá méně často. V korpusu je zachyceno 96x (opět převážně ve spojení se slovem jahody).
Zvažované varianty:
stáleplodící stále plodící
Poslední užití: 21.3.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13576
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se psychoteror, nebo zvlášť psycho teror?
Klíčové slovo: psychoteror
Odpověď: Komponent psycho- tvoří poměrně běžně první část složených slov, např. psychoanalýza, psycholingvistika, psychoterapeut, psychofarmaka. Doporučujeme proto psát jako jedno slovo i výraz psychoteror. Doklady užití zachycuje i korpus SYN v12 (172x doložen zápis psychoteror, 1x psycho teror).
Zvažované varianty:
psychoteror psycho teror
Poslední užití: 30.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13548
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Nikde jsem nenašel, jestli psát video shrnutí, video-shrnutí, nebo videoshrnutí. Umělá inteligence mi tvrdí pokaždé něco jiného.
Klíčové slovo: videoshrnutí
Odpověď: Psaní se spojovníkem se pro češtinu nedoporučuje. Psaní zvlášť nelze považovat za vysloveně chybné, ale za jednoznačně nejvhodnější považujeme psaní dohromady: videoshrnutí. Komponent video- tvoří běžnou součást složených slov, např. videohra, videocentrum, videodokumentace, videoklub, videokazeta. Pokud nechcete použít složené slovo, pak lze volit formulaci shrnutí na videu.
Poslední užití: 21.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13547
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát video trénink zvlášť, nebo se spojovníkem video-trénink, nebo dohromady videotrénink?
Klíčové slovo: videotrénink
Odpověď: Doporučujeme psát videotrénink dohromady jako jedno slovo. Část video- je běžnou součástí mnohých složených slov, z běžně užívaných je to např. videocentrum, videodokumentace, videoklub, videokazeta.
Zvažované varianty:
videotrénink video trénink video-trénink
Poslední užití: 21.5.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13546
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Zajímá mě, jestli psát euroobal, euro obal, nebo euro-obal. Nenašla jsem ho ve slovníku, jde o spisovné slovo?
Klíčové slovo: euroobal
Odpověď: Slovo euroobal je v pořádku, do slovníku se dostane jen malá část slovní zásoby. Doporučujeme psát dohromady euroobal, komponent euro- tvoří první část složených slov, k běžněji užívaným výrazům tvořeným stejným způsobem patří např. eurokomisař(ka), europoslanec, euroregion, euroskeptik, eurozóna.
Zvažované varianty:
euroobal euro obal euro-obal
Poslední užití: 28.5.2024
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13475
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jde mi o slovo bioregion, resp. BIO region. Obvykle chápu bio- jako součást slov a píšu ho dohromady s příslušným slovem (např. bioregion). V publikaci, kterou upravuji, je psáno BIO region, protože autoři chtějí rozlišit význam. Bioregion chápu jako území s jistou biodiverzitou. V publikaci je užito psaní BIO region, protože se tím myslí území, kde je podporováno ekozemědělství.
Klíčové slovo: bioregion
Odpověď: Zápis BIO region nemůžeme doporučit, protože je pro čtenáře matoucí. BIO není iniciálová zkratka, proto není důvod psát slovo velkými písmeny. Domněnku, že se neobvyklým zápisem vyjádří význam, nesdílíme, pro čtenáře zůstane slovo neprůhledné. Bio může fungovat jako samostatné přídavné jméno, ale stále běžnější je to, že tvoří první komponent ve složenině. Některé výrazy lze proto zapsat oběma způsoby. Ve spojení s podstatným jménem doporučujeme chápat bio- jako komponent složeniny a psát dohromady s příslušným podstatným jménem. Zápis bioregion je vhodnější, ale nelze vyloučit ani možnost psát bio region. V ČNK (korpus SYN v12) je bioregion zachycen 124x, bio region jednou.
Zvažované varianty:
bioregion bio region BIO region
Poslední užití: 3.8.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13474
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak mám zapsat subsaharská Afrika? V angličtině je to s pomlčkou a písmena jsou velká (Sub-Saharan Africa), je to tak i v češtině?
Klíčové slovo: subsaharský
Odpověď: V češtině píšeme slovo subsaharský dohromady, komponent sub- tvoří první část mnohých složených slov, např. subtropický, subalpínský, subdodávka, subkontinentální. Nejde o vlastní jméno, doporučujeme proto psát subsaharská Afrika (obdobně např. jižní Evropa). Doplňujeme, že v anglickém slově Sub-Saharan nejde o pomlčku, ale o spojovník, tedy o kratší vodorovnou čárku.
Zvažované varianty:
subsaharský sub-saharský
Poslední užití: 5.9.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13462
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak máme napsat pomalurozpustné tablety? Píše se to dohromady, nebo zvlášť?
Klíčové slovo: pomalu rozpustný; pomalurozpustný
Odpověď: Příručky výraz nezachycují, doklady z ČNK a internetu ukazují, že převažuje psaní zvlášť: pomalu rozpustný, popř. je možné volit obrácený slovosled: rozpustný pomalu. Analogicky podle frekventovaného výrazu rychleschnoucí lze zvolit i psaní dohromady: pomalurozpustný.
Zvažované varianty:
pomalurozpustný pomalu rozpustný
Poslední užití: 17.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13451
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se slovo spoluzákonodárce (ten, kdo vytváří např. evropskou legislativu) dohromady, nebo zvlášť (spolu zákonodárce)? Na googlu psaní zvlášť převažuje, ale spíše bych slovo psala dohromady.
Klíčové slovo: spoluzákonodárce
Odpověď: Slovo je poměrně nové a málo frekventované. Doporučujeme ho psát jako jedno slovo: spoluzákonodárce. Jde o ústrojně vytvořené kompozitum s první částí spolu- ve významu ‚společně‘. Stejně jsou tvořeny frekventovanější výrazy jako např. spolupracovník, spolupachatel, spolucestující, spolujezdec, spolumajitel.
Zvažované varianty:
spoluzákonodárce spolu zákonodárce
Poslední užití: 23.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: heslo spolu-
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.