Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #200 [Dohromady, nebo se spojovníkem?].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/31, položky: 11-20/307
Stav:
#13215
Užití:
0 0 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Máme psát vědecko-fantastická literatura se spojovníkem, nebo dohromady – vědeckofantastická literatura?
Klíčové slovo: vědecko-fantastický; vědeckofantastický
Odpověď: Pro rozhodnutí, jak psát složené přídavné jméno, jehož první složka je zakončena na -sko, -cko, -ně, nebo -ově, je určující vztah mezi jeho složkami. Jsou-li v souřadném vztahu, je náležitý zápis se spojovníkem (např. výraz politicko-ekonomický vznikl ze spojení přídavných jmen politický a ekonomický a nese význam ‚týkající se politiky a ekonomie/ekonomiky‘). Pokud je mezi složkami vztah podřadnosti, tj. jedna složka rozvíjí druhou, zapisujeme složené přídavné jméno dohromady (např. výraz politickoekonomický vznikl ze spojení politická ekonomie a znamená ‚týkající se politické ekonomie‘). Obecně lze tedy říci, že odlišný způsob zápisu reflektuje odlišný význam. To však zcela neplatí pro složené přídavné jméno vědecko(-)fantastický. I když psaní se spojovníkem vědecko-fantastický odkazuje ke slovům vědecký a fantastický (a odpovídá anglickému přídavnému jménu science-fictional, běžně zkracovanému na sci-fi) a psaní dohromady vědeckofantastický odkazuje ke spojení vědecká fantastika (což je kalk podstatného jména science fiction), významy těchto složených přídavných jmen jsou si natolik blízké, že jsou jen těžko rozlišitelné a v důsledku toho snadno zaměnitelné. Příručky se navíc rozcházejí v doporučených zápisech: starší Slovník spisovného jazyka českého zachycuje pouze podobu vědeckofantastický, kdežto zdroje novější, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost a Nový akademický slovník cizích slov, zaznamenávají jen zápis vědecko-fantastický. V současné době považujeme z pravopisného i významového hlediska za zcela rovnocenné obě varianty, proto obě uvádíme v IJP. Můžeme tedy psát např. vědecko-fantastická i vědeckofantastická literatura, vědecko-fantastický i vědeckofantastický thriller, vědecko-fantastická i vědeckofantastická myšlenka apod.
Zvažované varianty:
vědecko-fantastický vědeckofantastický
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Kde popsáno: rubrika Zajímavé dotazy, 12. 6. 2023 (https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/).

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13200
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Psala bych maso-zeleninový příkrm spíše se spojovníkem, ale nevím, zda to není dohromady.
Klíčové slovo: masozeleninový
Odpověď: Máte pravdu, že spojovník ve složeném přídavném jménu signalizuje, že jde o dvě souřadně spojené složky (v tomto případě je to maso/masový a zelenina/zeleninový). Avšak podle platných doporučení používáme spojovník pro oddělení obou souřadných složek tehdy, je-li první složka složeného přídavného jména zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. Pokud je zakončení první části -o, popř. -ovo, pak píšeme složené přídavné jméno dohromady. První část složeného výrazu může být někdy tvořena jak celým, tak zkráceným kmenem přídavného jména, např. ořechovotvarohový (i ořechotvarohový), tvarohovomakový (i tvarohomakový). Dohromady tedy píšeme i přídavné jméno masozeleninový, popř. masovozeleninový (příkrm).
Zvažované varianty:
masozeleninový maso-zeleninový
Poslední užití: 23.2.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13197
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Student v práci nepoužil formulaci nástroj měnové politiky, ale vytvořil slovo měnověpolitický nástroj. Jak to zapsat? Může se to psát i jako dvě samostatná slova?
Klíčové slovo: měnověpolitický
Odpověď: Složená přídavná jména se podle platných zásad nemají psát jako dvě samostatná slova, ale buď dohromady, nebo se spojovníkem. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -ově (a také na -sko, -cko, -ně) vycházíme z věcné znalosti. Jestliže složené přídavné jméno tvoříme z ustáleného slovního spojení měnová politika, pak jde o podřadné spojení, a složené přídavné jméno proto píšeme dohromady: měnověpolitický nástroj. Zápis se spojovníkem se užívá tehdy, jestliže jsou složky přídavného jména v souřadném vztahu – adjektivum měnově-politický nástroj by tedy znamenalo měnový a politický nástroj (mělo by tedy jiný význam).
Zvažované varianty:
měnověpolitický měnově-politický měnově politický
Poslední užití: 26.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13128
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Píše se pracovně lékařská prohlídka jako dvě slova, nebo to mám psát dohromady jako jedno slovo?
Klíčové slovo: pracovnělékařský
Odpověď: Složená přídavná jména se podle platných zásad nemají psát jako dvě samostatná slova, ale buď dohromady, nebo se spojovníkem. Zápis pracovně lékařská prohlídka tedy vhodný není. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Zápis se spojovníkem se užívá tehdy, jestliže jsou složky přídavného jména v souřadném vztahu – pracovně-lékařský znamená pracovní a lékařský. V tomto případě však přídavné jméno neznamená pracovní a lékařský, ale odkazuje ke slovnímu spojení pracovní lékařství (to souvisí s označením pracovní lékař). Takováto podřadná spojení jsou východiskem pro složené přídavné jméno zapisované dohromady. Náležitá podoba je tedy pracovnělékařská prohlídka.
Zvažované varianty:
pracovnělékařský pracovně lékařský
Poslední užití: 8.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13111
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji poradit s psaním slovního spojení územněplánovací dokumentace. Koriguju stránky Institutu plánování a rozvoje, což je instituce zabývající se územním plánováním, a nacházím to psané několika způsoby, nejčastěji zvlášť a se spojovníkem. Také v ČNK je mnoho dokladů na psaní zvlášť.
Klíčové slovo: územněplánovací
Odpověď: ČNK není kodifikační příručka – doklady výskytů ukazují, jak se určité slovo či slovní spojení obvykle používá, ale neznanemá to, že tato podoba je vždy ta nejvhodnější a že odpovídá platným jazykovým doporučením. Složená přídavná jména s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově bychom měli podle jazykových příruček psát buď se spojovníkem, nebo dohromady. Psaní zvlášť není v souladu se současnou kodifikací, přestože se takové doklady stále objevují (jak dokládá zápis územně plánovací, může být dokonce v některých textech převažující). Zápis se spojovníkem: územně-plánovací by odkazoval ke dvěma souřadně spojeným složkám: uzemní a plánovací dokumentace (problematika, proces), což není správný předpoklad. Přídavné jméno je v tomto případě odvozeno ze slovního spojení územní plánování (popř. územní plán). Jde o podřadné spojení, v němž jedna složka rozvíjí druhou – taková slova píšeme dohromady. Doporučujeme proto psát územněplánovací dokumentace.
Zvažované varianty:
územněplánovací územně-plánovací územně plánovací
Poslední užití: 6.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Kapitola Složená prídavná jména, bod 2 Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13037
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Pojmenování obchodně-technický zástupce se píše s pomlčkou?
Klíčové slovo: obchodně-technický
Odpověď: Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Přídavná jména se píšou buď dohromady, nebo se spojovníkem (tedy kratší vodorovnou čárkou), a to bez mezer. Pomlčka (delší vodorovná čárka) se při zápisu složených přídavných jmen neužívá. V tomto případě jde o souřadné spojení slov obchodní a technický; složky jsou na stejné úrovni, složené přídavné jméno píšeme proto se spojovníkem: obchodně-technický zástupce.
Zvažované varianty:
obchodně-technický obchodně technický
Poslední užití: 9.11.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 1 – Typy složených přídavných jmen souřadných z hlediska pravopisu

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13036
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Dcera napsala slovo párminutový (ve smyslu párminutový běh) dohromady a bylo jí to opraveno na psaní zvlášť. Myslím si, že psát pár minutový není v pořádku, ale raději si to ověřuji. Jak je to možné vysvětlit?
Klíčové slovo: párminutový
Odpověď: Souhlasíme, slovníky sice přídavné jméno párminutový nezachycují, protože takto tvořených slov je nepřeberné množství a všechna se do slovníku nedostanou, navíc v tomto případě jde spíše o řidčeji užívaný výraz. Ale při zápisu postupujeme stejně jako u složenin typu několikahodinový, vícečlenný, mnohaletý, popř. podle složených přídavných jmen, jejichž první složkou je číslovka, např. pětiminutový, sedmihodinový, osmiletý. Poučení je možné najít např. v IJP v kapitole Složená přídavná jména (bod 2. 2). Doklady užití výrazu párminutový najdeme rovněž v ČNK (párminutový potlesk, odpočinek, rozhovor).
Zvažované varianty:
párminutový pár minutový
Poslední užití: 10.1.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13034
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Potřebuji poradit, jak napsat ovocnozeleninový protlak, pyré. Na základě informací v IJP bych slovo psala dohromady, ale matou mě výrobci, protože často píšou slovo se spojovníkem (ovocno-zeleninový). Také nevím, zda se při zápisu slova nějak nezohledňuje to, když jsou složky zastoupeny ve stejném poměru, nebo naopak, když ovocné části je větší procento.
Klíčové slovo: ovocnozeleninový
Odpověď: Zápis ovocnozeleninový protlak, pyré je v pořádku, přestože v praxi opravdu poměrně často vídáme psaní se spojovníkem. Spojovník však používáme pro oddělení obou souřadných složek tehdy, je-li první složka složeného přídavného jména zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. V tomto případě je první část zakončena na -o (popř. to může být u obdobného typu pojmenování i -ovo). Složené přídavné jméno píšeme proto dohromady: ovocnozeleninový. Převaha jedné složky nemá vliv ani na způsob zápisu, ani na pořadí, v němž jsou složky uvedeny. Ještě doplňujeme, že první část složeného výrazu může být někdy tvořena jak zkráceným, tak celým kmenem přídavného jména, např. ořechovotvarohový (i ořechotvarohový), tvarohovomakový (i tvarohomakový). Dvě rovnocenné možnosti zápisu by mohly nastat, pokud by bylo pořadí složek uvedeno obráceně: zeleninoovocný i zeleninovoovocný.
Poslední užití: 16.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13009
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Jak máme psát spojení pracovnělékařská prohlídka? Nemůžeme se dohodnout, jestli psát dohromady, se spojovníkem nebo zvlášť. Nacházíme všechny možnosti.
Klíčové slovo: pracovnělékařský
Odpověď: Máte pravdu, že v praxi se můžeme setkat se všemi uvedenými možnostmi. Ale neznamená to, že jsou všechny vhodné. Složená přídavná jména se podle platných zásad nemají psát jako dvě samostatná slova. Zápis pracovně lékařský tedy v pořádku není. Při psaní složených přídavných jmen s první složkou zakončenou na -sko, -cko, -ně nebo -ově vycházíme z věcné znalosti. Zápis se spojovníkem se užívá tehdy, jestliže jsou složky přídavného jména v souřadném vztahu – pracovně-lékařský znamená pracovní a lékařský. To teoreticky vyloučit nelze, avšak v případě, který řešíte, přídavné jméno neznamená pracovní a lékařský, ale odkazuje ke slovnímu spojení pracovní lékařství (to souvisí s označením pracovní lékař). Takováto podřadná spojení jsou východiskem pro složené přídavné jméno zapisované dohromady. Náležitá podoba je tedy pracovnělékařská prohlídka.
Zvažované varianty:
pracovnělékařský pracovně-lékařský pracovně lékařský
Poslední užití: 13.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 2 – Typy složených přídavných jmen podřadných z hlediska pravopisu
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2014. (platí od 2014)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12970
Užití:
1 1 0
Dotaz: Dohromady, nebo se spojovníkem?
Konkrétní dotaz: Vím, že se píše lískooříškový dohromady, protože je to od lískového oříšku. Ale pokud píšu oříškovo-mléčný krém, tak bych to psala s pomlčkou, protože jsou tam dvě složky. Je to tak?
Klíčové slovo: oříškovomléčný; oříškomléčný
Odpověď: Pomlčka se pro zápis složených přídavných jmen neužívá, náležitý zápis je buď se spojovníkem, nebo dohromady. Ale ani psaní se spojovníkem v tomto případě v pořádku není, přestože jde o dvě složky: oříšky a mléko (oříškovou a mléčnou). Spojovník používáme pro oddělení dvou souřadných složek tehdy, je-li první část složeného přídavného jména zakončena na -sko, -cko, -ně nebo -ově. Se spojovníkem bychom psali pojmenování oříškově-mléčný krém. Pokud je první část zakončena na -(ov)o, pak bychom měli psát v souladu s doporučením složené přídavné jméno dohromady (přestože má dvě složky): oříškovomléčný, popř. oříškomléčný. Varianty jsou významově rovnocenné, v obou případech píšeme slovo dohromady. Obdobně např. tvaroho(vo)maková buchta. V praxi se toto pravidlo často nedodržuje.
Zvažované varianty:
oříškovomléčný oříškovo-mléčný
Poslední užití: 13.10.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Složená přídavná jména, sekce 3.5 – Typ tvarohomakový – tvarohovomakový

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.