Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #198 [Psaní c/k].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/3, položky: 21-23/23
Stav:
#1038
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Píše se aerobik, nebo můžu psát i aerobic?
Klíčové slovo: aerobik
Odpověď: Podle SSČ i NASCS píšeme aerobik. Podoba aerobic se sice v praxi někdy objevuje, ale nelze ji považovat za základní.
Zvažované varianty:
aerobik aerobic
Poslední užití: 15.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#988
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Mám psát ve slově [ajavaska] c, nebo k ?
Klíčové slovo: ayahuasca
Odpověď: Doklady z ČNK a internetu ukazují, že se v češtině objevují nejčastěji podoby ayahuasca, ayahuaska a ayawaska. Doporučujeme volit zápis ayahuasca – ten najdete v NASCS a v souladu s tímto zdrojem rovněž v IJP. Písmeno k (vedle c) je možné užít při skloňování tohoto podstatného jména: ayahuascy/ayahuasky, ayahuascou, ayahuaskou.
Zvažované varianty:
ayahuasca ayahuaska
Poslední užití: 2.1.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#987
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Pokud označím ledničku Calex jako kalexku, píšu c, nebo k? A jaké bude počáteční písmeno?
Klíčové slovo: calexka
Odpověď: Konkrétní značku píšeme s velkým C (Calex), neformální označení píšeme s písmenem malým. Je možné volit jak zápis respektující původní podobu (calexka), tak zápis odpovídající výslovnosti (kalexka).
Zvažované varianty:
calexka kalexka
Poslední užití: 12.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.