Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #198 [Psaní c/k].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/3, položky: 11-20/23
Stav:
#9766
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Rád bych věděl, jak se aktuálně píše covid? Kovid, nebo Covid? A může se psát i s malým písmenem?
Klíčové slovo: covid
Odpověď: Pravopisná podoba se nezměnila. Přestože se na počátku slova vyslovuje [k], píšeme „c“: covid, přesněji covid-19. Zápis kovid se zatím v českých textech objevuje spíše výjimečně, zcela jednoznačně převažuje doporučovaná podoba covid. Slovo píšeme s malým počátečním písmenem, stejně jako názvy jiných nemocí, např. chřipka, malárie, cholera, viróza apod. Náležitou podobu lze ověřit v IJP.
Zvažované varianty:
covid Covid Kovid kovid
Poslední užití: 15.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9150
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: V překladu je užito vyjádření „několik plechovek koly“. Sice to tak běžně říkáme, ale jde mi o to, jak to má být zapsáno. Kola, nebo cola? Sama bych to psala jedině cola.
Klíčové slovo: cola; kola
Odpověď: U podstatného jména kola uvádí NASCS vedle významu ‚tropický strom‘ i význam (hovorově) ‚kokakola‘. Doklady z ČNK ukazují, že pravopisná podoba kokakola se sice v některých textech objevuje, ale zápis coca-cola je mnohonásobně častější. Totéž platí pro zkráceninu kola/cola. Jde-li o nápoj, je možné psát „několik plechovek koly“, ale s ohledem na frekvenci považujeme za vhodnější volit zápis „několik plechovek coly“. Poznámku o tom, že pravopisnou podobu cola lze užívat, najdete i v IJP u hesla kola.
Zvažované varianty:
kola cola
Poslední užití: 29.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Dohadujeme se s kolegy v umělecké škole, jestli se na program může napsat [končertýno] s „k“ (koncertino), nebo jenom s „c“ (concertino). někteří autoři podobu koncertino užívají.
Klíčové slovo: concertino
Odpověď: NASCS a SSJČ uvádějí jen původní italskou podobu concertino. Podle dokladů z ČNK je zřejmé, že zápis koncertino se někdy (poměrně ojediněle) objevuje jako autorský název. Pokud však nejde o provedení takto nazvaného díla, doporučujeme do programu volit podobu concertino. Ta je podle ČNK v praxi výrazně převažující.
Zvažované varianty:
concertino koncertino
Poslední užití: 17.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8254
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Autor užívá v textu zápis biankosměnka; na internetu jsem našla spíše zápisy zvlášť a jednou s k, podruhé s c. Jak bychom to měli psát?
Klíčové slovo: bianko; bianco
Odpověď: NASCS a SSČ uvádějí pouze počeštěnou podobu bianko, v úzu je podle dokladů z ČNK a internetu frekventovanější podoba nepočeštěná: bianco. Proto IJP připouští obě možnosti psaní: bianko i bianco (obě možnosti zachycuje i starší SSJČ).
Zvažované varianty:
bianko bianco
Poslední užití: 28.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8146
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Autor textu použil označení pocovidová doba. Nemělo by se to spíše psát s k – pokovidová doba?
Klíčové slovo: pocovidový
Odpověď: Protože se onemocnění covid (covid-19) píše s „c“ (podoba kovid se v textech na internetu objevuje výjimečně), doporučujeme zachovat „c“ i v odvozeném přídavném jménu pocovidový.
Zvažované varianty:
pocovidový pokovidový
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5411
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Vím, že se při skloňování jména Seneca mohou v dalších pádech používat jak podoby s „c“ (Senecy), tak s „k“ (Seneky). Které z nich mám dát přednost?
Klíčové slovo: Seneca
Odpověď: Máte pravdu, že pokud u mužského osobního jména koncovce -a předchází v písmu c, které se čte jako [k] (Lorca [lorka], Seneca [seneka]), máme v nepřímých pádech dvě možnosti. Obvykle zaměňujeme v grafické podobě c za k (2. p. Lorky, Seneky). Pokud pisatel chce, aby čtenář z příslušného tvaru mohl odvodit podobu prvního pádu, je možné -c- ponechat (2. p. Lorcy, Senecy). Podoby jsou rovnocenné, máte tedy možnost svobodné volby. Doklady z ČNK ukazují, že u jména Seneca jsou frekventovanější podoby nepřímých pádů s „k“: Seneky, Senekovi.
Zvažované varianty:
Senecy Seneky
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]; Psaní i – y po písmenu c
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]; Psaní i – y po písmenu c
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Je možné psát slovo cadillac počeštěně, tedy kadilak?
Klíčové slovo: kadilak; cadillac
Odpověď: Slovníky ani jednu z podob nezachycují. Doklady z ČNK i internetu svědčí o tom, že počeštěná podoba kadilak se užívá velice zřídka, podoba kadillak vůbec, zatímco původní pravopisná podoba cadillac je běžná. Volba pravopisné podoby záleží i na povaze textu, v němž chcete slovo užít.
Zvažované varianty:
kadilak cadillac
Poslední užití: 14.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Píše se holokaust, nebo holocaust? Je mezi podobami nějaký významový rozdíl?
Klíčové slovo: holokaust; holocaust
Odpověď: Příručky nejsou jednotné, NASCS zachycuje zápis holocaust, SSČ holokaust. Proto IJP uznává obě varianty jako rovnocenné, není mezi nimi žádný významový rozdíl. Podle ČNK se užívá obojí možnost zápisu, poněkud převažuje zápis holocaust.
Zvažované varianty:
holokaust holocaust
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2705
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Když je v prvním pádě psáno pontiac, píšu při skloňování prodal pontiaca, nebo pontiaka?
Klíčové slovo: pontiac
Odpověď: Je možné volit obě podoby: jak tu, která odpovídá výslovnosti: pontiaka, tak tu, která zachovává cizí pravopisnou podobu: pontiaca (Podobně zacházíme např. se jménem Balzac, ve 2. pádě lze volit podobu Balzaca i Balzaka). Z jazykového hlediska jsou rovnocenné, záleží na povaze textu, v němž je slovo užito.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - sekce 1. 4 Jména zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílně (typ Chirac, Balzac, Gerard, Beaufort, Jacques, Descartes, Charles, Jules, Yves, Smith, Heath)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2642
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Je brněnská mluva hantec, nebo hantek?
Klíčové slovo: hantec
Odpověď: Místní varieta češtiny užívaná v Brně se nazývá hantec.
Zvažované varianty:
hantec hantek
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.