Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #198 [Psaní c/k].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/2, položky: 1-20/23
Stav:
#13480
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Máme v knize anglické jméno Eric. Je možnost při skloňování měnit c na k (Erika, Erikem), nebo má být c zachováno ve všech pádech (Erica, Ericem)?
Klíčové slovo: Eric
Odpověď: U jmen tohoto typu máme možnost volby – podoby Erica, Ericem i Erika, Erikem jsou v pořádku. Při skloňování cizích vlastních jmen zakončených na -c, v nichž se c vyslovuje jako [k], např. Balzac [balzak], je možné (nikoli nutné) psát v nepřímých pádech v souladu s výslovností místo c písmeno k. Z jazykového hlediska jsou varianty rovnocenné, preferenci doporučujeme volit s ohledem na celkový charakter textu. Vzhledem k tendenci v současné češtině, aby ze všech pádových tvarů daného jména byla rozpoznatelná jeho základní podoba, se ponechání c dnes stále více prosazuje (zvláště u méně známých jmen).
Zvažované varianty:
Erica Erika
Poslední užití: 13.10.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku (1.4 a)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku (1.4 a)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13280
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Před časem jsme vydali knihu, kde bylo několikrát použito slovo [kymatika] psané cymatika (obor související s akustikou). Napsal nám jeden rozhořčený čtenář, že správná podoba je kymatika. Verzi cymatika použila překladatelka, slovo jsme nenašli v žádném slovníku, abychom zápis ověřili. V ČNK jsme doklad nenašli, internet zná obě možnosti, ale zdá se, že zápis s c převládá. Rádi bychom věděli, jestli má čtenář pravdu a jediná možná podoba je kymatika, nebo zda jsou možné obě podoby.
Klíčové slovo: kymatika; cymatika
Odpověď: Jde o málo frekventovaný termín, slovníky (včetně nového elektronického ASSČ) bohužel výraz nezachycují. Internetové doklady ukazují, že původní anglický výraz cymatics (popisující studium frekvenčních jevů a vibrací; nauka o vlnění zvuku) bývá překládán oběma zmíněnými způsoby: cymatika a kymatika. Slovo se v posledních letech objevuje často ve spojitosti s léčením zvukovými vibracemi. Máte pravdu, že cymatika je v současné době frekventovanější. Proces počešťování přejatých výrazů nebývá vždy přímočarý, proto je někdy třeba počítat s kolísáním pravopisné podoby. Dokladů užití je v případě tohoto slova velmi málo. V korpusu SYN v11 jsme nenašli žádný doklad zápisu cymatika/cymatica a pouhé tři doklady podoby kymatika (dva jsou ale ze stejného textu). Při posuzování pravopisné podoby je vhodné zařadit slovo do kontextu podobných výrazů. Základem tohoto výrazu je podle internetových zdrojů řecké slovo kyma – vlna. Stejný základ mají v NASCS hesla kyma (architektonický prvek), kymografie, kymograf (lékařské termíny). Při zapojování slov cizího původu do češtiny je obvyklé, že písmeno c vyslovované jako [k] se mění v k, bylo by proto logické, aby se slovo zapisovalo kymatika. Nelze však přehlížet ani skutečnost, že zápis může být silně ovlivněn angličtinou, z níž k nám obvykle slovo přichází. Pak se setkáváme s kolísáním a dvojí pravopisnou podobou. Příkladem jsou výrazy se základem kyber-. Vedle ustálených výrazů kybernetika, kybernetický (psáno jen s k) se připouští dvojí možnost např. ve slovech kyberpunk/cyberpunk, kyberprostor/cyberprostor, kyberkultura/cyberkultura. Nelze tedy tvrdit, že podoba cymatika je nesprávná, za vhodnější však považujeme zápis kymatika.
Zvažované varianty:
cymatika kymatika
Poslední užití: 20.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Poprvé popsáno zde: Ano.
Kde popsáno: internet.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13007
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Jde o zápis sloganu „S colou/kolou je život hned lepší.“ Máme zkrácené označení coca-coly psát cola, nebo kola (s colou, nebo s kolou)? Klient navrhuje c, je to akceptovatelné?
Klíčové slovo: cola; kola
Odpověď: Obě možnosti jsou v pořádku. Jednoslovné pojmenování syceného sladkého nealkoholického nápoje hnědé barvy s obsahem kofeinu zachycuje elektronický ASSČ, a to jak v podobě kola, tak cola. Poznámku o tom, že pravopisnou podobu cola lze užívat, najdete rovněž v IJP u hesla kola. Doklady z ČNK (syn v 10) ukazují, že se v praxi uplatňují obě možnosti, zápis cola je frekventovanější. Pokud klient preferuje slogan v podobě „S colou je život hned lepší“, není jazykový důvod mu nevyhovět.
Zvažované varianty:
kola cola
Poslední užití: 6.12.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Akademický slovník současné češtiny. (platí od 2017)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13001
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: V beletristickém textu se píše o jednom bonbonku tic tac. Psal bych to s malým písmenem, zvlášť a s koncovým c, nebo by to mělo být tik tak?
Klíčové slovo: tic tac
Odpověď: Zápis tic tac je v pořádku. V tomto případě považujeme za vhodnější zachovat pro označení bonbonu původní c a nenahrazovat ho písmenem k, protože slovní spojení tik tak je nerozlučně spjato se zvukem hodin. Kontexty užití budou jistě rozdílné, ale i tak by to mohlo být pro některé čtenáře poněkud matoucí. Doklady z ČNK svědčí o tom, že se vedle zápisu tic tac užívá i psaní dohromady tictac (popř. TicTac).
Zvažované varianty:
tic tac tik tak
Poslední užití: 23.11.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12945
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: V překladu se jeden člověk jmenuje Salamanca. Mám při skloňování psát Salamanky, Salamankou?
Klíčové slovo: Salamanca
Odpověď: Nemusíte. Můžete zvolit jak podobu Salamanky, tak Salamancy. Při skloňování cizích vlastních jmen zakončených na -ca, v nichž se c vyslovuje jako [k], a to jak mužských (Seneca, Petrarca), tak ženských (Medica, Casablanca), je možné (nikoli nutné) psát v nepřímých pádech v souladu s výslovností místo c písmeno k. Ať zvolíte podobu s c, nebo s k, v obou případech píšeme v koncovce -y (Senecy/Seneky, Medicy/Mediky, Salamacy/Salamanky). Z jazykového hlediska jsou varianty rovnocenné, preferenci doporučujeme volit s ohledem na celkový charakter textu. Vzhledem k tendenci v současné češtině, aby ze všech pádových tvarů daného jména byla rozpoznatelná jeho základní podoba, se ponechání c dnes stále více prosazuje (zvláště u méně známých jmen).
Zvažované varianty:
Salamanky Salamancy
Poslední užití: 25.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní i – y po písmenu c
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní i – y po písmenu c

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12698
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Připravujeme pořad o různých zdravotních problémech, jeden z dílů tohoto pořadu se týká rekta. Všechny názvy se rýmují, proto bychom chtěli tento díl nazvat „rectum non perfectum“. Je možné takto název užít a máme psát slova s „k“ (rektum, perfektum), nebo s „c“ (rectum, perfectum)?
Klíčové slovo: rektum non perfektum; rectum non perfectum
Odpověď: V uměleckých textech je možné psát slova úzce odborná počeštěně, popř. naopak volit u výrazů počeštěných původní pravopisnou podobu. Pravopisnou podobu rektum (konečník) zachycuje vedle NASCS a IJP už i SSJČ, najdeme ji rovněž ve Velkém lékařském slovníku. Původní latinská podoba je rectum. Obě možnosti platí i pro výraz perfektum – v latině perfectum. Záleží tedy na vašem rozhodnutí, které z možností dáte přednost.
Poslední užití: 16.6.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10695
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Pokud nám v textu jméno Marcus psané s „c“, bude mít při skloňování podobu Marka, nebo Marca?
Klíčové slovo: Marcus
Odpověď: Toto antické jméno může mít v souladu s akademickými Pravidly českého pravopisu (viz příloha Seznam antických jmen) v 1. pádě podobu Markus i Marcus (s výslovností [markus]). Při skloňování jména psaného Marcus je možné v nepřímých pádech volit jak podoby s -c-: Marca, Marcovi, tak v souladu s výslovností s -k-: Marka, Markovi. Z jazykového hlediska jsou varianty rovnocenné, preferenci doporučujeme volit s ohledem na celkový charakter textu.
Zvažované varianty:
Marca Marka
Poslední užití: 11.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Seznam antických jmen

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10530
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: V univerzitním prostředí se slovo užívá běžně, ale nenašel jsem ho v žádném zdroji, proto bych rád věděl, zda psát postdoc, nebo postdok a jak eventuálně slovo skloňovat.
Klíčové slovo: postdok; postdoc
Odpověď: Slovo se sice užívá (a v některém prostředí poměrně hojně), ale v jeho užití doporučujeme určitou zdrženlivost. Jde o neformální zkrácené pojmenování odvozené z výrazu postdoktorand (v jiných kontextech popř. postdoktorandský), které bychom stále hodnotili jako profesní, tedy stylově příznakové. Jeho užití je z důvodů jazykové ekonomie pochopitelné, nepochybně je posíleno i frekvencí výrazu postdoc v zahraničních materiálech, přesto doporučujeme v oficiálních textech zůstat u označení postdoktorand, postdoktorantský. Doklady z ČNK a internetu ukazují, že se v praxi objevují obě podoby (postdoc i postdok), doklady počeštěné podoby v ČNK dokonce převažují. Pokud budete výraz užívat, pro české prostředí je vhodnější volit podobu postdok, respektující pravopisně výraz doktorand (nikoli doctorand). Avšak ani pravopisná podoba postdoc chybná není. Obě podoby (postdok/postdoc) se vzhledem k zakončení ve výslovnosti skloňují podle vzoru „pán“ – 2. pád postdoka, 3. p. postdokovi... Písmeno -k- může být užito i v nepřímých pádech podoby postdoc, u ní jsou možné i variantní tvary s -c-: postdoka/postdoca, postdokovi/postdocovi...
Zvažované varianty:
postdok postdoc
Poslední užití: 18.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10413
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: V textu máme jméno Medica, bude ve 2. pádě Medicy, nebo Mediky? Je to stejné jako u jména Seneca?
Klíčové slovo: Medica
Odpověď: V podstatě ano. Můžete zvolit jak podobu Medicy, tak Mediky. Při skloňování cizích vlastních jmen zakončených na -ca, v nichž se c vyslovuje jako [k], a to jak mužských (Seneca, Petrarca), tak ženských (Medica, Casablanca), je možné (nikoli nutné) psát v nepřímých pádech v souladu s výslovností místo c písmeno k. Ať zvolíte podobu s c, nebo s k, v obou případech píšeme v koncovce -y (Senecy/Seneky, Medicy/Mediky). Z jazykového hlediska jsou varianty rovnocenné, preferenci doporučujeme volit s ohledem na celkový charakter textu. Vzhledem k tendenci v současné češtině, aby ze všech pádových tvarů daného jména byla rozpoznatelná jeho základní podoba, se dnes stále více prosazuje (zvláště u méně známých jmen) ponechání c.
Zvažované varianty:
Medicy Mediky
Poslední užití: 6.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní i – y po písmenu c
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní i – y po písmenu c

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10350
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Máme psát postcovidový syndrom, nebo postkovidový syndrom?
Klíčové slovo: postcovidový
Odpověď: Vzhledem k tomu, že nemoc covid-19 píšeme s c, doporučujeme zachovat toto písmeno i v odvozeném výrazu postcovidový syndrom. Doklady z praxe ukazují, že počeštěný zápis postkovidový se sice občas objevuje, psaní postcovidový však zatím zcela jednoznačně převládá.
Zvažované varianty:
postcovidový postkovidový
Poslední užití: 12.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9766
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Rád bych věděl, jak se aktuálně píše covid? Kovid, nebo Covid? A může se psát i s malým písmenem?
Klíčové slovo: covid
Odpověď: Pravopisná podoba se nezměnila. Přestože se na počátku slova vyslovuje [k], píšeme „c“: covid, přesněji covid-19. Zápis kovid se zatím v českých textech objevuje spíše výjimečně, zcela jednoznačně převažuje doporučovaná podoba covid. Slovo píšeme s malým počátečním písmenem, stejně jako názvy jiných nemocí, např. chřipka, malárie, cholera, viróza apod. Náležitou podobu lze ověřit v IJP.
Zvažované varianty:
covid Covid Kovid kovid
Poslední užití: 15.12.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9150
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: V překladu je užito vyjádření „několik plechovek koly“. Sice to tak běžně říkáme, ale jde mi o to, jak to má být zapsáno. Kola, nebo cola? Sama bych to psala jedině cola.
Klíčové slovo: cola; kola
Odpověď: U podstatného jména kola uvádí NASCS vedle významu ‚tropický strom‘ i význam (hovorově) ‚kokakola‘. Doklady z ČNK ukazují, že pravopisná podoba kokakola se sice v některých textech objevuje, ale zápis coca-cola je mnohonásobně častější. Totéž platí pro zkráceninu kola/cola. Jde-li o nápoj, je možné psát „několik plechovek koly“, ale s ohledem na frekvenci považujeme za vhodnější volit zápis „několik plechovek coly“. Poznámku o tom, že pravopisnou podobu cola lze užívat, najdete i v IJP u hesla kola.
Zvažované varianty:
kola cola
Poslední užití: 29.10.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8926
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Dohadujeme se s kolegy v umělecké škole, jestli se na program může napsat [končertýno] s „k“ (koncertino), nebo jenom s „c“ (concertino). někteří autoři podobu koncertino užívají.
Klíčové slovo: concertino
Odpověď: NASCS a SSJČ uvádějí jen původní italskou podobu concertino. Podle dokladů z ČNK je zřejmé, že zápis koncertino se někdy (poměrně ojediněle) objevuje jako autorský název. Pokud však nejde o provedení takto nazvaného díla, doporučujeme do programu volit podobu concertino. Ta je podle ČNK v praxi výrazně převažující.
Zvažované varianty:
concertino koncertino
Poslední užití: 17.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8254
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Autor užívá v textu zápis biankosměnka; na internetu jsem našla spíše zápisy zvlášť a jednou s k, podruhé s c. Jak bychom to měli psát?
Klíčové slovo: bianko; bianco
Odpověď: NASCS a SSČ uvádějí pouze počeštěnou podobu bianko, v úzu je podle dokladů z ČNK a internetu frekventovanější podoba nepočeštěná: bianco. Proto IJP připouští obě možnosti psaní: bianko i bianco (obě možnosti zachycuje i starší SSJČ).
Zvažované varianty:
bianko bianco
Poslední užití: 28.1.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8146
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Autor textu použil označení pocovidová doba. Nemělo by se to spíše psát s k – pokovidová doba?
Klíčové slovo: pocovidový
Odpověď: Protože se onemocnění covid (covid-19) píše s „c“ (podoba kovid se v textech na internetu objevuje výjimečně), doporučujeme zachovat „c“ i v odvozeném přídavném jménu pocovidový.
Zvažované varianty:
pocovidový pokovidový
Poslední užití: 18.6.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5411
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Vím, že se při skloňování jména Seneca mohou v dalších pádech používat jak podoby s „c“ (Senecy), tak s „k“ (Seneky). Které z nich mám dát přednost?
Klíčové slovo: Seneca
Odpověď: Máte pravdu, že pokud u mužského osobního jména koncovce -a předchází v písmu c, které se čte jako [k] (Lorca [lorka], Seneca [seneka]), máme v nepřímých pádech dvě možnosti. Obvykle zaměňujeme v grafické podobě c za k (2. p. Lorky, Seneky). Pokud pisatel chce, aby čtenář z příslušného tvaru mohl odvodit podobu prvního pádu, je možné -c- ponechat (2. p. Lorcy, Senecy). Podoby jsou rovnocenné, máte tedy možnost svobodné volby. Doklady z ČNK ukazují, že u jména Seneca jsou frekventovanější podoby nepřímých pádů s „k“: Seneky, Senekovi.
Zvažované varianty:
Senecy Seneky
Poslední užití: 15.2.2018
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]; Psaní i – y po písmenu c
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]; Psaní i – y po písmenu c
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4853
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Je možné psát slovo cadillac počeštěně, tedy kadilak?
Klíčové slovo: kadilak; cadillac
Odpověď: Slovníky ani jednu z podob nezachycují. Doklady z ČNK i internetu svědčí o tom, že počeštěná podoba kadilak se užívá velice zřídka, podoba kadillak vůbec, zatímco původní pravopisná podoba cadillac je běžná. Volba pravopisné podoby záleží i na povaze textu, v němž chcete slovo užít.
Zvažované varianty:
kadilak cadillac
Poslední užití: 14.6.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#3136
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Píše se holokaust, nebo holocaust? Je mezi podobami nějaký významový rozdíl?
Klíčové slovo: holokaust; holocaust
Odpověď: Příručky nejsou jednotné, NASCS zachycuje zápis holocaust, SSČ holokaust. Proto IJP uznává obě varianty jako rovnocenné, není mezi nimi žádný významový rozdíl. Podle ČNK se užívá obojí možnost zápisu, poněkud převažuje zápis holocaust.
Zvažované varianty:
holokaust holocaust
Poslední užití: 22.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2705
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Když je v prvním pádě psáno pontiac, píšu při skloňování prodal pontiaca, nebo pontiaka?
Klíčové slovo: pontiac
Odpověď: Je možné volit obě podoby: jak tu, která odpovídá výslovnosti: pontiaka, tak tu, která zachovává cizí pravopisnou podobu: pontiaca (Podobně zacházíme např. se jménem Balzac, ve 2. pádě lze volit podobu Balzaca i Balzaka). Z jazykového hlediska jsou rovnocenné, záleží na povaze textu, v němž je slovo užito.
Poslední užití: 19.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku - sekce 1. 4 Jména zakončená v písmu a ve výslovnosti rozdílně (typ Chirac, Balzac, Gerard, Beaufort, Jacques, Descartes, Charles, Jules, Yves, Smith, Heath)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#2642
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní c/k
Konkrétní dotaz: Je brněnská mluva hantec, nebo hantek?
Klíčové slovo: hantec
Odpověď: Místní varieta češtiny užívaná v Brně se nazývá hantec.
Zvažované varianty:
hantec hantek
Poslední užití: 5.12.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.