Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #197 [Psaní u/ú/ů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/3, položky: 21-27/27
Stav:
#5462
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Slovo lúzr se píše s čárkovaným ú, je to tak?
Klíčové slovo: lúzr; lůzr
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny (včetně slovníku neologismů) výraz nezachycují. Slovník nespisovné češtiny výraz zachycuje v podobě lúzr (neúspěšný člověk) a odkazuje (ale nesprávně!) na anglický výraz looser (který vysvětluje slovy ‚kdo prohrává‘). Doklady z ČNK ukazují, že zatím v českých textech převládá zápis v původní podobě loser, ale nikoli ojediněle je doložen i počeštěný přepis lúzr. Proti zápisu lúzr nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Podoba lůzr s kroužkem nad ů je užívána patrně proto, že jde o dlouhé u uvnitř slova. Z historických důvodů tato podoba vhodná není, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však slovo lůzr nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto lze vedle původní podoby loser připustit jak počeštěný zápis lúzr, tak i lůzr.
Zvažované varianty:
lúzr
Poslední užití: 27.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5460
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Slovo túra se může psát s kroužkem i čárkou, je to tak?
Klíčové slovo: túra
Odpověď: Není, jde o přejaté slovo, píšeme ho v souladu s příručkami jedině s ú: túra.
Zvažované varianty:
túra tůra
Poslední užití: 29.3.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5459
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Když potřebujeme užít nespisovné slovo průmka, jak ho píšeme? Já bych ho vyslovovala i psala jedině krátce prumka, ale v několika příspěvcích se objevila podoba průmka. Poradíte?
Klíčové slovo: průmka
Odpověď: Jde o nespisovný výraz, jeho podoba proto není nikterak závazně kodifikována. Překvapuje nás, že výraz vyslovujete krátce, v našem povědomí je jedině výslovnost s dlouhým ú. Slovník nespisovné češtiny zachycuje podobu průmka jako jedinou variantu. To potvrzují i výskyty v ČNK, v němž se podoby prumka, popř. prúmka nevyskytují, zápis průmka doložen je.
Zvažované varianty:
průmka prumka
Poslední užití: 10.2.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#4963
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Potřebuji ujistit, že v příslovci dolů píšeme kroužkované ů.
Klíčové slovo: dolů
Odpověď: Ano, v zakončení příslovcí píšeme v souladu s PČP ů.
Poslední užití: 23.11.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Délka samohlásek v domácích slovech, § 32
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1569
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Vím, že se správně říká závin, ale když užijeme název štrúdl, nejsme si jistí, zda má být s kroužkem nebo s čárkou.
Klíčové slovo: štrúdl
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: Přejaté slovo štrúdl píšeme s čárkou.
Zvažované varianty:
štrúdl
Poslední užití: 25.9.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1568
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Píše se pedikůra, nebo pedikúra?
Klíčové slovo: pedikúra
Odpověď: Jde o přejaté slovo, náležitá pravopisná podoba je s ú: pedikúra. Je možné psát i pedikýra.
Zvažované varianty:
pedikúra pedikůra
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#1567
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Slovo štrúdl se píše s kroužkem, nebo s čárkou?
Klíčové slovo: štrúdl
Odpověď je neaktuální.
Odpověď: Jde o přejaté slovo, píšeme s čárkou štrúdl.
Zvažované varianty:
štrúdl štrůdl
Poslední užití: 3.10.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.