Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #197 [Psaní u/ú/ů].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/3, položky: 11-20/27
Stav:
#8892
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Uvědomil jsem si, že ve slově blůza píšeme ů, ale v jiných přejatých slovech (např. túra) je ú. Je to proto, že blůza je tak běžné slovo, že jeho cizost nepociťujeme?
Klíčové slovo: blůza
Odpověď: Slovo blůza se podle etymologického slovníku do češtiny dostalo prostřednictvím němčiny (Bluse) z francouzštiny (blouse). Původně se psalo krátce bluza – takto slovo zaznamenává např. PSJČ a stará vydání PČP (do roku 1941). Změnu přinesla až PČP z roku 1957, v nichž je uvedena pravopisná podoba blůza (blůzička, blůzka). Kroužkované ů bylo zavedeno jako dubletní varianta i u slov lůza, přezůvka. Proč se autoři PČP rozhodli pro podobu s ů, když v jiných přejatých slovech (túra, manikúra, fúze, ocún, túje...) píšeme ú, se nám bohužel nepodařilo zjistit. Domněnka, že slovo se stalo natolik běžným, že ztrátě vnímání cizosti se přizpůsobil i pravopis slova, je značně pravděpodobná.
Zvažované varianty:
blůza blúza
Poslední užití: 14.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: F. Váhala (1956): Vyjde nové vydání Pravidel českého pravopisu (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4499) a F. Váhala (1958): Délka samohlásek v domácích slovech (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4605)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8890
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Může se psát expresivní výraz čúza i s ů: čůza?
Klíčové slovo: čúza; čůza
Odpověď: Vulgární výraz přejatý do češtiny z německého argotu označující (nepříjemnou) ženu, případně prostitutku, dozorkyni atp. výkladové slovníky češtiny nezachycují. Slovník nespisovné češtiny uvádí podobu čúza, v Českém etymologickém slovníku je užita podoba čůza. Protože nejde o původní staročeskou dvojhlásku uo, je logičtější psát čúza (ú užíváme v přejatých spisovných slovech, jako např. skútr, ragú, múza). Varianta čůza se prosazuje na základě zvyklosti psát uprostřed slov ů s kroužkem (např. dům, půl, krůta). Doklady z ČNK ukazují, že zápis čůza je v úzu výrazně častější, proto IJP připouští u tohoto expresivního výrazu obě možnosti: čúza i čůza.
Zvažované varianty:
čúza čůza
Poslední užití: 14.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český etymologický slovník. Rejzek. 2015. (platí od 2015)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#8886
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Slovo loser jsem našel pouze v databázi Neomat, kde je uvedeno s čárkou i s kroužkem. Osobně bych preferoval podobu lúzr, protože ů nemá historické opodstatnění. Jak je to?
Klíčové slovo: lúzr; lůzr
Odpověď: Neomat zachycuje užívané podoby, ale nekomentuje jejich vhodnost. Příklady užití z praxe svědčí o tom, že se vedle anglické podoby loser stále častěji a stále více i bez uvozovek signalizujících pisatelův odstup užívá varianta lúzr, proti níž nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Zápis lúzr zachycuje i Slovník nespisovné češtiny. Podoba lůzr s kroužkem nad ů (užívaná pisateli nejspíš proto, že jde o samohlásku uvnitř slova) skutečně z historických důvodů není vhodná, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však toto slovo nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto lze připustit jak počeštěný zápis lúzr, tak i lůzr. Upozorňujeme, že někdy užívaná podoba looser je nesprávná (looser znamená v angličtině volnější, je to 2. stupeň přídavného jména), náležitá původní podoba slova je loser.
Zvažované varianty:
lúzr lůzr
Poslední užití: 14.1.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6312
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Jak se píše slovo kúra/kůra? Mám na mysli léčebnou.
Klíčové slovo: kúra
Odpověď: Léčebná kúra se píše s čárkovaným ú, jde o přejaté slovo. Písmeno ů píšeme v domácím slově kůra s významem ochranná povrchová vrstva, např. kůra stromu, kůra na pomeranči. Kůra některých stromů a keřů (např. dubová, březová, bezová kůra) se může používat i k léčení. Pokud bychom chtěli vyjádřit, že léčí, neužili bychom přídavné jméno léčebná, ale léčivá (léčivá dubová kůra).
Zvažované varianty:
kúra kůra
Poslední užití: 21.5.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6310
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Jde o vymyšlené citoslovce kabúm/kabům, které má evokovat zvuk, kdy něco vybouchlo v autě. Překladatelka slovo zapsala s ů, ale nezdá se mi to, psala bych kabúm (s čárkou).
Klíčové slovo: kabúm
Odpověď: Souhlasíme s vámi. Historické důvody pro psaní ů v tomto případě nejsou, písmeno ů nahradilo původní dvojhlásku uo. Kabúm je navíc i citoslovečný výraz, proto doporučujeme kvantitu zapisovat písmenem ú s čárkou.
Zvažované varianty:
kabúm kabům
Poslední užití: 6.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#6309
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Potřebuji si ujasnit, zda v nářečním výrazu píšeme čárku, nebo kroužek, jde mi konkrétně o slovo fěrtůšek/fěrtúšek.
Klíčové slovo: fěrtušek, fěrtúšek; fěrtůšek
Odpověď: Pro spisovné výrazy platí pro psaní ú/ů poměrně jednoduché pravidlo, jehož kořeny souvisejí s historickým vývojem češtiny: ve slovech domácího původu píšeme na začátku slova písmeno ú, uvnitř slova písmeno ů (mimo švy předpon a kořenů nebo švy předpon a předpony ú‑(troj‑úhelník, nej‑úspěšnější). Pro zápis nářečních výrazů však toto pravidlo neplatí vždy důsledně, bývá obvyklé, že se pro zápis kvantity používá ú (ú s čárkou). Zastaralé a nářeční podstatné jméno fěrtoch podle SSJČ a NASCS obvykle zapisujeme jako fěrtoch, popř. fěrtuch, zdrobněliny pak fěrtošek/fěrtušek (tedy s krátkým u). Pokud chcete slovo zapsat s kvantitou, pak doporučujeme preferovat zápis fěrtúšek, přestože i podoba fěrtůšek je v ČNK doložena. Jednoznačnou odpověď by vám poskytli spíše dialektologové, doporučujeme, abyste se obrátili např. na dialektologické oddělení ÚJČ v Brně.
Zvažované varianty:
fěrtůšek fěrtúšek fěrtušek
Poslední užití: 5.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Nový akademický slovník cizích slov. 2005. (platí od 2005)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5718
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Potřebuji potvrdit, že se dříve mohlo psát slovo bůvol s ů. Když jsem chodila do školy, tak jsme se to tak učili.
Klíčové slovo: buvol
Odpověď: Učebnice nemáme, abychom do nich mohli nahlédnout a vaši domněnku ověřit, ale všechny dostupné výkladové slovníky češtiny, a to jak současné (NASCS, SSČ), tak i starší (SSJČ, PSJČ), zachycují jen podobu buvol, varianta bůvol v nich uvedena není. Doklad nenajdeme ani v PČP z roku 1957. Slovo není užíváno ani ve slovenštině (v ní je to byvol). Domníváme se proto, že jste se ve škole s podobou bůvol setkat nemohla. Protože se však tato pravopisná podoba občas v textech objevuje (viz ČNK a internet), není vyloučené, že jste se s ní mohla setkat třeba v nějaké knize, časopise, popř. třeba v pexesu apod.
Zvažované varianty:
buvol bůvol
Poslední užití: 25.4.2017
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5466
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Mám psát skútr s čárkou, nebo skůtr s kroužkem?
Klíčové slovo: skútr
Odpověď: Kroužek nad ů z historických důvodů není vhodný, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Skútr je přejaté slovo, píšeme v něm proto čárkované ú.
Zvažované varianty:
skútr skůtr
Poslední užití: 13.12.2016
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5465
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Když chci psát slovo lúzr česky, mám ho psát s čárkou, nebo kroužkem (lůzr)?
Klíčové slovo: lúzr; lůzr
Odpověď: Slovník nespisovné češtiny výraz zachycuje v podobě lúzr (neúspěšný člověk) a odkazuje (ale nesprávně!) na anglický výraz looser (který vysvětluje slovy ‚kdo prohrává‘). Doklady z ČNK ukazují, že zatím v českých textech převládá zápis v původní podobě loser, ale nikoli ojediněle je doložen i počeštěný přepis lúzr. Proti zápisu lúzr nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Podoba lůzr s kroužkem nad ů je užívána patrně proto, že jde o dlouhé u uvnitř slova. Z historických důvodů tato podoba vhodná není, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však slovo lůzr nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto lze vedle původní podoby loser připustit jak počeštěný zápis lúzr, tak i lůzr.
Zvažované varianty:
lúzr lůzr
Poslední užití: 17.4.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)

Poprvé popsáno zde: Ano.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#5464
Užití:
1 1 0
Dotaz: Psaní u/ú/ů
Konkrétní dotaz: Píšeme lúzr (s čárkou), nebo lůzr (s kroužkem)?
Klíčové slovo: lúzr; lůzr
Odpověď: Příklady užití z praxe svědčí o tom, že se vedle anglické podoby loser stále častěji a stále více i bez uvozovek signalizujících pisatelův odstup užívá varianta lúzr, proti níž nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Podoba lůzr s kroužkem nad ů (užívaná pisateli nejspíš proto, že jde o samohlásku uvnitř slova) z historických důvodů není vhodná, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však slovo lůzr nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto lze připustit jak zápis lúzr, tak i lůzr.
Zvažované varianty:
lúzr lůzr
Poslední užití: 6.12.2016
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině. 1998. (platí od 1998)
Jazykový zdroj: Nová slova v češtině 2. 2004. (platí od 2004)
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.