Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #196 [Zápis měkčení].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-8/8
Stav:
#13544
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Potřebuji si ověřit, jestli se při skloňování příjmení Staňo (n s háčkem) háček přesouvá nad e: Staněm.
Klíčové slovo: Staňo
Odpověď: Je to naprosto správný postup. Sedmý pád příjmení Staňo je Staněm, háček nad ň se neopakuje, měkčení je signalizováno písmenem ě.
Zvažované varianty:
Staněm Staňem
Poslední užití: 29.4.2024
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13315
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Potřebuju vědět, jak mám zapsat 2. pád příjmení Líňa. Skloňovala bych ho podle vzoru žena a pak napíšu Líňy, ale je to zvláštní. Nejspíš se to původní ň měkčí tím měkkým i, ale když napíšu Líni, tak to jméno ztrácí úplně svou podobu a je to někdo jiný.
Klíčové slovo: Líňa
Odpověď: Pokud jde o mužské příjmení Líňa, pak upřesňujeme, že se neskloňuje podle vzoru žena, ale předseda, tvar 2. pádu je však stejný, a to Líni (nikoli Líňy). Přestože se vám zápis nelíbí, je správně. Háček nad ň ze základní podoby jména Líňa se neopakuje, měkčení n je ve 2. pádě signalizováno písmenem i. Obdobně se zachází např. se jmény Váňa – Váni, Baťa – Bati, popř. Naďa – Nadi, Nadě.
Zvažované varianty:
Líni Líňy
Poslední užití: 30.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Psaní i, í – y, ý v domácích nebo zdomácnělých slovech

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13226
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Máme v textu příjmení Holáň, které končí na ň. Píšu ve druhém pádě Holáně (tedy n + ě), nebo Holáňe (zachovávám ň + e)?
Klíčové slovo: Holáň
Odpověď: Náležitý zápis 2. pádu příjmení Holáň je Holáně, háček nad ň se neopakuje, měkčení je signalizováno písmenem ě.
Zvažované varianty:
Holáně Holáňě
Poslední užití: 19.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Písmeno ě

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11109
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Pokud mám domáckou podobu jména Patrik Páťa, píšu ve druhém pádě Páťi, nebo Páti? Zůstává háček na ť?
Klíčové slovo: Páťa
Odpověď: Nezůstává, náležitý zápis je Páti. Háček nad ť ze základní podoby Páťa se neopakuje, protože měkčení t je signalizováno písmenem i.
Zvažované varianty:
Páti Páťi
Poslední užití: 10.6.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10589
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: V textu je slovenské jméno Kmeť. Při skloňování píšu ť + e, nebo to přechází na t + ě?
Klíčové slovo: Kmeť
Odpověď: Náležitý zápis 2. pádu příjmení Kmeť je Kmetě, háček nad ť se neopakuje, měkčení je signalizováno písmenem ě.
Zvažované varianty:
Kmetě Kmeťe
Poslední užití: 12.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#9863
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Jak správně napsat 2. pád jména Klocaň? Jsou tam skutečně dva háčky za sebou (Klocaňě)?
Klíčové slovo: Klocaň
Odpověď: Náležitý zápis je Klocaně, háček nad ň se neopakuje, měkčení je signalizováno písmenem ě. Stejně postupujeme např. i v zápisu tvaru 5. pádu: Klocani. Ani v tomto případě se neponechává písmeno ň, měkkost hlásky je vyjádřena použitím měkkého i.
Zvažované varianty:
Klocaně Klocaňě
Poslední užití: 11.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#986
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Jaké znaménko píšeme při zápisu měkčených písmen ď a ť, píše se háček, nebo apostrof?
Klíčové slovo: ď, ť
Odpověď: Nejde o jazykový dotaz, ale o typografickou záležitost, resp. možnosti konkrétního typu písma.
Zvažované varianty:
háček apostrof
Poslední užití: 4.1.2018
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#903
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis měkčení
Konkrétní dotaz: Jak zapsat měkčení u 2. pádu jména Váňa?
Klíčové slovo: Váňa
Odpověď: Háček nad ň se neopakuje, měkčení je signalizováno měkkým i.
Zvažované varianty:
Váni Váňi
Poslední užití: 8.6.2015
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - akademická, Academia. 1994. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?