Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #195 [Zápis domácího slova].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 3/5, položky: 21-30/48
Stav:
#10910
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Když píšu „Mohl bys přijet až večer?“, bude přijet, nebo přijed? Víc se mi tam líbí t, ale zase se říká přijedu a na nádraží je odjezd vlaků, tak by to asi mělo být přijed. Jak to je správně?
Klíčové slovo: přijet
Odpověď: Správně píšeme „Mohl bys přijet až večer?“. Ke zdůvodnění nám nepomůže ani to, že při časování má sloveso tvary přijedu, přijedeš, ani příbuznost se slovy odjezd/příjezd. Důvodem je to, že jde o infinitiv slovesa a infinitivy vždy končí na -t (dříve -ti), např. přijet, psát, myslet, číst, dělat.
Zvažované varianty:
přijet přijed
Poslední užití: 22.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10817
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V textu je psáno fousy. Je to přípustné? Nemá to být vousy?
Klíčové slovo: vousy; fousy
Odpověď: Záleží na kontextu. Máte pravdu, že ve spisovných projevech volíme podobu vousy. Zápis fousy je ve slovnících hodnocen jako obecněčeský, své místo však má v lidové slovesnosti (např. v pohádkách) a ve frazeologii (nejde mu to pod fousy, bylo to jen o fous, je to na fous přesně).
Zvažované varianty:
vousy fousy
Poslední užití: 4.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10638
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Je správně žalobník, nebo žalovník (protože jde o souvislost se slovesem žalovat)? Pokud si dobře vzpomínám, jako děti jsme říkali: žalovníček žaluje... Nebo se pletu?
Klíčové slovo: žalobník
Odpověď: Ten, kdo žaluje, je žalobník, žalobníček. Podstatné jméno žalobník a jeho zdrobnělina žalobníček souvisí se slovem žaloba (stejně jako slova obžaloba, žalobce, žalobkyně, žalobnice). Slovo žalovník (žalovníček) se sice v uživatelské praxi občas objevuje, ale spíše nedopatřením. SSČ a SSJČ slovo neuvádějí, v PSJČ je vedle slov žalobník, žalobníček zachycena i zdrobnělina žalovníček, ovšem s poznámkou „lidově“ (žalovníček nestojí ani za troníček). Písmeno „v“ má sloveso žalovat a z něj odvozené výrazy obžalovat, obžalovaný, zažalovat.
Zvažované varianty:
žalobník žalovník
Poslední užití: 13.4.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Příruční slovník jazyka českého. 1935-1957. (platí od 1935)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10577
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Existuje slovo zakládka? Mělo by se užívat v hornictví a mít význam vyskládaná zídka z odpadového kamene. Ve slovníku vidím jen slovo základka, ale v materiálech se objevuje podoba zakládka.
Klíčové slovo: zakládka; základka
Odpověď: Slovo zakládka je zachyceno v SSJČ jako řidčeji užívaná varianta výrazu základka (nebo též zakládání). Slovník u tohoto výrazu z hornického prostředí uvádí význam ‚materiál (jalová hornina ap.) užívaný při zakládání v hlubinných dolech‘. Doklady z ČNK a internetu ukazují, že v textech týkajících se hornického prostředí se objevují obě podoby: základka i zakládka. Výraz zakládka se běžně užívá v zahradnictví pro označení místa, kde se zakládají podnože, sazenice ap., a rovněž ve spojitosti s kompostováním, proto je toto slovo časté i v oblasti odpadového hospodářství.
Zvažované varianty:
zakládka základka
Poslední užití: 12.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10458
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Píšeme v množném čísle slova láhev krátce lahve, nebo můžu psát i láhve?
Klíčové slovo: lahev; láhev
Odpověď: Máte zcela libovolnou volbu. Obě možnosti (lahve i láhve) jsou v souladu s IJP a SSČ. Podstatné jméno lahev/láhev má ve všech pádech jednotného i množného čísla rovnocenné tvary s krátkým „a“ i dlouhým „á“. Rozdílná kvantita v základu slova ve tvarech jednotného a množného čísla, kterou zachycuje např. SSJČ, byla již před lety upravena ve prospěch rovnocenných variant. Doklady z ČNK svědčí o mírné preferenci podoby lahev/lahve.
Zvažované varianty:
lahve láhve
Poslední užití: 15.3.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10457
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Je ve spisovném jazyce možné nějak zapsat nespisovné vyjádření [ocamcať pocamcať]? Napadá mě jen odsud posud nebo odsud podsud, ale moc se mi to nezdá.
Klíčové slovo: odtud potud; odsud potud
Odpověď: Slovo podsud správné není. Výraz posud s významem ‚až do přítomné doby, do této doby‘ existuje, je zachycen jak v SSJČ, tak v SSČ. Obvykle se však tento význam vyjadřuje synonymními výrazy dosud a doposud. Uvedený obecněčeský expresivní obrat v praxi existuje v mnoha hláskových obměnách; v SSJČ je zachycen v podobě vocamcaď až pocamcaď (u hesla pocamcaď). Pokud bychom chtěli toto úsloví s významem ‚vše má své meze; už je toho dost, moc‘ zapsat neexpresivními slovy, pak slovníky zachycují ustálené spojení odtud (až) potud, SSJČ má navíc i variantu odsud (až) potud. Tento ustálený obrat se uplatňuje spíše v mluveném než psaném projevu, v něm se dává přednost obratu všechno má své meze.
Zvažované varianty:
ocamcať pocamcať odtud posud odtud potud
Poslední užití: 5.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.
Jazykový zdroj: Jsme v češtině doma. 2012. (platí od 2012)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10455
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Je mi to trapné, ale nevím, jestli ve sdělení oprava pracovních oděvů je ve slově pracovních h, nebo ch. A proč?
Klíčové slovo: pracovních
Odpověď: Náležitá podoba je pracovních. Jde o koncovku 2. pádu množného čísla měkkého přídavného jména. Stejně jako píšeme -ch u vzoru jarní (jarních), popř. i mladý (mladých), píšeme -ch u 2. p. mn. č. slova pracovní.
Zvažované varianty:
pracovních pracovníh
Poslední užití: 7.2.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Základní mluvnice českého jazyka. 2017. (platí od 2007)
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)
Jazykový zdroj: Mluvnice češtiny 2. 1986. (platí od 1986)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10437
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Mám ve větě spojení „napříč obdobími“. Jsou obě i měkká?
Klíčové slovo: obdobími
Odpověď: Ano, jsou. Podstatné jméno období je středního rodu, patří ke vzoru stavení, proto píšeme i jak po b (období), tak v koncovce 7. pádu (obdobími).
Zvažované varianty:
obdobími obdobímy
Poslední užití: 25.1.2017
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10317
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V knížce je na jedné straně uvedeno „kterákoli část matematiky“ a na další straně „násobíme jakékoliv číslo“. Nemělo by to být řešeno jednotně? A je vhodnější podoba s -v na konci (kterýkoliv, jakýkoliv), nebo bez ní (kterýkoli, jakýkoli)?
Klíčové slovo: kterýkoli; kterýkoliv
Odpověď: Zájmena kterýkoli(v), jakýkoli(v), kdokoli(v), cokoli(v), příslovce kdykoli(v), kamkoli(v), odkudkoli(v), částice nikoli(v) a spojka ačkoli(v) mají dvě zcela rovnocenné podoby zakončení: ‑koli a ‑koliv. Samotné ‑koli je od původu zesilovací nebo zobecňovací částice. Koncové -v je pozůstatkem částice -věk, která se dříve ke slovu rovněž připojovala (kdokolivěk, nikolivěk apod.). Dnes už částici ‑koli, a zejména částici ‑věk nepociťujeme jako samostatná slova, ale jako specifický druh zakončení. Máte pravdu, že je vhodné, aby v jednom textu byla zvolena jednotná podoba. Vzhledem k tomu, že jsou jazykově rovnocenné, máte možnost zcela svobodné volby. Doklady z ČNK ukazují velice mírnou preferenci tvaru kterýkoli nad kterýkoliv.
Zvažované varianty:
kterýkoli kterýkoliv
Poslední užití: 19.2.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Akademická příručka českého jazyka. Pravdová – Svobodová. 2019. (platí od 2019)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ ačkoli – ačkoliv, kdokoli – kdokoliv
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Upřesnění příručky, časopisu apod.: Typ ačkoli – ačkoliv, kdokoli – kdokoliv
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#10244
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Mám větu „Musíme vyjet brzy, abychom nezmokli“. Píšeme vyjed, nebo vyjet? Zdůvodňuju si to slovy vyjedu, vyjedeme, ale „d“ se mi tam nelíbí.
Klíčové slovo: vyjet
Odpověď: Ve větě je užit infinitiv slovesa. Infinitivy všech sloves končí na -t (dříve -ti), správně je tedy vyjet. Tvary vyjedu, vyjedeme jsou správné, ale nelze je užít jako pomůcku pro zdůvodnění psaní t/d v infinitivu.
Zvažované varianty:
vyjed vyjet
Poslední užití: 22.1.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.