Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #195 [Zápis domácího slova].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 2/5, položky: 11-20/48
Stav:
#12478
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Vím, že 2. stupeň přídavného jména tichý je tišší se dvěma š. Ale když napíšu, že na hrázi rybníka seděli tiší rybáři, tak je tam jen jedno š?
Klíčové slovo: tiší
Odpověď: Ano, druhý stupeň přídavného jména tichý se píše se dvěma š: tišší. Pokud u rybníka seděli tiší rybáři, pak jde o tvar množného čísla přídavného jména skloňovaného podle tvrdého vzoru „mladý": mladý tichý rybář – mladí tiší rybáři. Stejný tvar by mohlo mít i souhrnné označení rodiny nositelů jména Tichý a Tichá – manželé Tiší.
Zvažované varianty:
tišší tiší
Poslední užití: 13.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Česká mluvnice. Havránek – Jedlička. 1981. (platí od 1981)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12457
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Je pořád ve spisovné češtině možné užít výraz přeze ve smyslu ‚přes‘?
Klíčové slovo: přese
Odpověď: Nikdy se nepsalo přeze, náležitá psaná podoba je a vždy byla s písmenem s: přese, popř. přes.
Zvažované varianty:
přese přeze
Poslední užití: 2.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12455
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Ve slově sebezbožštělá chemie mám napsat žš, nebo žž?
Klíčové slovo: sebezbožštělá
Odpověď: Náležitá podoba je sebezbožštělá; výraz souvisí s přídavným jménem božský (nikoli božzký).
Zvažované varianty:
sebezbožštělá sebezbožžtělá
Poslední užití: 20.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12054
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V Nymburce žila rodina Pickových, která provozovala továrnu, všeobecně nazývanou [pikárna]. Nikde se to nepsalo, ale dodnes je toto označení známé. Užili bychom na pozvánku zápis pickárna, ale nejsme si jistí, zda se nemá psát podle výslovnosti pikárna. Neradi bychom se dopustili chyby.
Klíčové slovo: pickárna; pikárna; Pickárna; Pikárna
Odpověď: Pokud preferujete zápis pickárna, chybu neuděláte. Vzhledem k tomu, že jde o nespisovné označení, nelze vyloučit ani jednu z podob zápisu. Je přijatelná jak podoba pickárna, respektující osobní jméno Pickovi, tak podoba pikárna, odpovídající výslovnosti. Variantu je v tomto případě třeba připustit rovněž u psaní počátečního písmena. Neformální označení může být chápáno buď jako univerbizace typu Karlovo náměstí – Karlák, Pickova továrna – Pickárna (v tom případě píšeme písmeno velké), nebo jako obrazné pojmenování na základě jazykové hříčky: továrna – pickárna (pak píšeme písmeno malé). Uvedené užívané neformální označení je tedy možné zapsat čtyřmi způsoby: pickárna/Pickárna, pikárna/Pikárna.
Zvažované varianty:
Pickárna Pikárna pickárna pikárna
Poslední užití: 30.9.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Psaní velkých písmen v češtině. 2015. (platí od 2015)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12041
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Je správně čištění pleti, nebo čistění pleti?
Klíčové slovo: čištění; čistění
Odpověď: Podle IJP a výkladových slovníků češtiny jsou správné obě podoby: čištění i čistění, můžete zvolit kteroukoli z nich. V praxi je výrazně frekventovanější podoba čištění.
Zvažované varianty:
čištění čistění
Poslední užití: 10.8.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11703
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Potřebujeme do titulků napsat eňo ňůňo. Jde mi o diakritiku – bude tam ů? A je e krátké, nebo dlouhé?
Klíčové slovo: eňo ňuňo
Odpověď: Obdobné výrazy ve výkladových slovnících spisovné češtiny zachyceny nebývají. Vzhledem k tomu, že jde o neformální výrazový prostředek, není jeho pravopisná podoba stanovena závazně a mohou se v ní projevit různé odchylky. Ve Slovníku nespisovné češtiny jsou pro vyjádření významu ‚vynikající‘ uvedeny varianty eňo něňo a eňo ňuňo. Doklady z ČNK a internetu ukazují, že největší frekvenci mají podoby eňo ňuňo a eňo ňůňo. Varianta éňo je velmi řídká. Přestože citoslovečné výrazy píšeme obvykle s ú (cukrú, vrkú, hú), je zápis ňúňo doložen jen ojediněle. I když u nekodifikovaných nespisovných slov máte možnost volby, jak je zapsat, za vhodné považujeme volit jednu z nejčastěji užívaných variant, a to eňo ňuňo či eňo ňůňo.
Zvažované varianty:
eňo ňuňo eňo ňůňo éňo ňůňo
Poslední užití: 5.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník nespisovné češtiny. 2009. (platí od 2009)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11672
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Jak máme v češtině správně zapsat zvuk, který vydává kočka?
Klíčové slovo: mňau
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny pro zvuk vydávaný kočkou shodně uvádějí citoslovce mňau, SSJČ má navíc ještě variantu mňou a miau. Doklady ukazují, že podoba mňau je v češtině nejběžnější.
Poslední užití: 22.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11451
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Pořád váhám, jestli mám psát přijet, nebo přijed. Třeba ve větě „Mohl bych jet zítra ráno“. Já tam slyším d, ale někdo mi říká, že je to rozkazovací způsob a je tam t. Jak je to správně?
Klíčové slovo: jet
Odpověď: Správný zápis je jedině s t: „Mohl bych jet zítra ráno“. Na to, co slyšíme, se nedá vždy při zdůvodnění pravopisné podoby spoléhat. Nejde o rozkazovací způsob, ale o infinitiv slovesa. Infinitivy sloves nekončí na -d, ale na -t (dříve -ti), např. jet, přijet, psát, pracovat, sedět, myslet, číst, dělat. D má toto sloveso (a předponová slovesa od něj odvozená) v tvarech přítomného času: jedu, přijedu, vyjedu, odjedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou... V rozkazovacím způsobu jsou náležité podoby jeď, jeďme, jeďte.
Zvažované varianty:
jet jed
Poslední užití: 22.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11221
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Potřebuji poradit, zda jsou rostliny vápnostřezné, nebo vápnostřežné. Botanici používají obě podoby, v dokladech v korpusu a na internetu rovněž nacházím obojí možnost.
Klíčové slovo: vápnostřezný
Odpověď: Výkladové slovníky češtiny tento úzce odborný výraz nezachycují. Máte pravdu, že v textech v ČNK a na internetu jsou doloženy obě podoby. Bohužel nemáme žádné aktualizované botanické příručky, ale za dostatečně autoritativní zdroj lze považovat Naučný slovník zemědělský (vydal Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 12. svazek (V), Praha 1989), v němž je uvedena podoba vápnostřezné (heslo vápnobojné – kalcifobní též vápnostřezné). Doporučeme proto dát přednost podobě vápnostřezný.
Poslední užití: 7.2.2019
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#11043
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Nevím, jak správně napsat větu: V rámci akce budou brigádníci plet/plít záhony.
Klíčové slovo: plít
Odpověď: Správně je pouze možnost „V rámci akce budou brigádníci plít záhony“. Význam ‚odstraňovat plevel‘ vyjadřuje podle všech výkladových slovníků češtiny sloveso plít; o infinitivu plet se žádný slovník nezmiňuje. Plet je tvar trpného příčestí slovesa plít (např. záhon byl plet celé odpoledne). Je pravděpodobné, že obecněčeský/nářeční tvar infinitivu plet vzniká nesprávnou analogií podle ostatních tvarů slovesa plít. To má ve všech osobách, příčestí i přechodníku tvary s -e- (pleješ, plejete, plel, plejíc...). Varianta plet se sice někdy v projevech/textech vyskytuje (např. i v Čapkově knize Zahradníkův rok: ... ale nyní je nutno kropit a plet a vybírat z hlíny kamení), ale její užití ve spisovných textech nedoporučujeme.
Zvažované varianty:
plít plet
Poslední užití: 24.5.2021
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.