Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #195 [Zápis domácího slova].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana:
strana: 1/5, položky: 1-10/48
Stav:
#13478
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Píše se dotaz, nebo dotas? Na internetu jsem našel obě možnosti.
Klíčové slovo: dotaz
Odpověď: Náležitá podoba je jedině dotaz, pravopisnou podobu si můžete odvodit z příbuzných slov tázat, dotázat.
Zvažované varianty:
dotaz dotas
Poslední užití: 22.11.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13265
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V odborném textu je napsáno „někomu pomoct“. Je to v pořádku?
Klíčové slovo: pomoct
Odpověď: Je to v pořádku, infinitiv má rovnocenné varianty pomoct a pomoci. Obě možnosti jsou zachyceny např. v IJP a v SSČ. Ve starších jazykových příručkách najdeme jen variantu pomoci.
Zvažované varianty:
pomoct pomoci
Poslední užití: 11.1.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13264
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Zajímalo by mě, jestli se někdy v historii, konkrétně v roce 1922, mohlo psát francouský pouze s „s“. Ke stému výročí prvního dálkového letu jsme odhalovali památník a je na něm psáno, že let prováděla francousko-rumunská letecká společnost. Chtěla bych vědět, zda bylo dříve možné to tak psát, nebo jestli někdo udělal chybu.
Klíčové slovo: francouzský
Odpověď: Pravidla českého pravopisu vydaná v roce 1921 nemají přímo heslo francouzský, ale zachycují slovo francouzština. Bylo by podivné, kdyby se ve 20. letech užívala podoba francouský, nikoli francouzský. Je tedy zjevné, že na památníku nejde o dobový pravopis, ale o omyl.
Zvažované varianty:
francouzský francouský
Poslední užití: 14.11.2022
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13217
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V reklamním letáku jsme použili slovo mlíko. Jak moc je špatně, že jsme nezvolili podobu mléko, ale mlíko?
Klíčové slovo: mlíko
Odpověď: Podoba mlíko (místo náležitého spisovného zápisu mléko) není spisovná. Ve Slovníku spisovné češtiny zachycena není, Slovník spisovného jazyka českého ji hodnotí jako obecněčeskou. Ve spisovném textu bychom měli volit náležitý zápis mléko, při záměrné volbě nespisovných či nářečních variant je třeba pečlivě zvážit, komu je text určen a zda nebude užitý výraz pro některé čtenáře matoucí.
Zvažované varianty:
mlíko mléko
Poslední užití: 26.6.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13211
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Narazili jsme na slova ssát, vyssávat a zajímá nás, zda je povolena dvojí možnost psaní (ssát/sát; vyssávat/vysávat). A pokud ne, tak kdy se to změnilo.
Klíčové slovo: ssát
Odpověď: V dnešní češtině píšeme v těchto slovech pouze jedno s: sát, vysávat, savec. Změnu přinesla Pravidla českého pravopisu (PČP) v roce 1957. Zápis ssáti, ssavec najdeme ve starých textech, např. ještě i v Příručním slovníku jazyka českého (z let 1935–1957) a ve vydáních PČP do roku 1957. Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971) a novější příručky už zachycují pouze podobu s jedním s: sát, savec, vysávat. Stručné vysvětlení najdeme v časopise Naše řeč (ročník 41, 1958, s. 108-109): Důvod pro psaní dvou s byl historický. V praslovanštině znělo toto sloveso sъsati (s tzv. tvrdým jerem mezi oběma s); jer časem zanikl a už ve staré češtině se objevuje podoba ssáti. Poněvadž historický způsob psaní nebyl ve shodě se současným jazykovým povědomím, zjednodušila PČP z r. 1957 dvojí s na jedno.
Zvažované varianty:
sát ssát
Poslední užití: 13.4.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Pravidla českého pravopisu - školní, Fortuna. 1999. (platí od 1993)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Naše řeč.
Upřesnění příručky, časopisu apod.: drobnost Savec, vysavač, sací; Naše řeč, ročník 41 (1958), číslo 3-4, s. 108-109; http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4614

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#13107
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Chci se ujistit o psaní slova. Píše se hasení, nebo hašení požáru? Myslím, že je to spíš hasení.
Klíčové slovo: hašení
Odpověď: Trpné příčestí slovesa hasit je hašen, náležitá podoba podstatného jména je proto hašení.
Zvažované varianty:
hašení hasení
Poslední užití: 11.1.2023
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12976
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: V textu básně je uvedeno „Do rovnová_ nás vrátí jen víra.“ Bude se na konci psát h, nebo ch?
Klíčové slovo: rovnováha
Odpověď: Podstatné jméno rovnováha píšeme s h, při skloňování k žádné hláskové změně nedochází – tvar 2. pádu množného čísla je tedy rovněž s h: do rovnováh.
Zvažované varianty:
rovnováh rovnovách
Poslední užití: 29.9.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12728
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Pořád váhám, jestli psát t, nebo d. Jde o větu „Mohli bychom jet třeba v sobotu". Vím, že rozkaz je jeť (třeba ve větě Jeť rychle pryč), ale stále nevím.
Klíčové slovo: jet
Odpověď: Mýlíte se, v rozkazovacím způsobu jsou náležité podoby jeď (jeďme, jeďte). Tím ale pravopis slovesa jet, na které se ptáte, nezdůvodníme. V uvedené větě píšeme na konci slovesa t: „Mohli bychom jet třeba v sobotu“. Jde o infinitiv slovesa a infinitivy vždy končí na -t, např. jet, přijet, dojet, myslet, dělat.
Zvažované varianty:
jet jed
Poslední užití: 10.3.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12496
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Je správně snědení, nebo snězení?
Klíčové slovo: snědení
Odpověď: V souladu s jazykovými příručkami je pouze podoba snědení. Podstatné jméno slovesné se tvoří od příčestí trpného, které má v případě slovesa sníst v jednotném čísle rodu mužského tvar sněden (nikoli snězen). V praxi se však s nesprávnou podobou snězení setkáváme relativně často. Může jít o vliv rozkazovacího způsobu sněz, popř. mohou být uživatelé ovlivněni výrazy, u nichž existují obě možnosti, např. sedění i sezení (výrazně frekventovanější varianta je sezení).
Zvažované varianty:
snědení snězení
Poslední užití: 26.4.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. (platí od 1994)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)
Jazykový zdroj: Český národní korpus.

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Stav:
#12493
Užití:
1 1 0
Dotaz: Zápis domácího slova
Konkrétní dotaz: Píše se potažmo dohromady, nebo zvlášť (po tažmo)?
Klíčové slovo: potažmo
Odpověď: Příslovce potažmo se píše dohromady; psaní zvlášť neuvádí žádná jazyková příručka, doložen je pouze starší zápis potahmo (rovněž dohromady).
Zvažované varianty:
potažmo po tažmo
Poslední užití: 30.5.2022
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)
Jazykový zdroj: Slovník spisovného jazyka českého. 1989. (platí od 1960)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
* zobrazeny pouze záznamy, které jsou přístupné veřejnosti.