Vyhledávání odpovědí

Oblast:
Kategorie dotazu:
Dotaz:
Klíčové slovo dotazu:
Konkrétní znění dotazu:
Odpověď nebo zvažovaná varianta:
Konkrétní případ dotazu či jeho odpověď/komentář:
Hledání odpovědí dle jejich základních údajů
Klíčové slovo dotazu konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%ce" pro nalezení všech odpovědí, které používají klíčové slovo končící na "ce".
Odpověď nebo zvažovaná varianta konkrétně: Konkrétní vyhledávání hledá přesnou shodu, ale lze využít znak '%', který zastupuje libovolný počet libovolných znaků, a znak '_', který zastupuje jeden libovolný znak, např. lze použít "%věty%čárk%" pro nalezení všech odpovědí, které v textu odpovědi nebo zvažovaných variantách obsahují slova "věty" a "čárk" v tomto pořadí, přičemž mezi slovy může být libovolný počet libovolných znaků.
ID odpovědi:
ID zadejte buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Varianty:
Hledat v odpovědi:
Stav anotace:
Zkontrolováno odborníkem:
S detailní anotací:
Vytvoření od data:
Vytvoření do data:
ID klíčového slova:
ID související odpovědi:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Hledání odpovědí dle jejich atributů
Jazykový zdroj:
Poprvé popsáno zde:
Poprvé popsáno v odpovědi s ID:
Vyhledat
Zadejte ID odpovědi buď jen číslem (např. 36), nebo číslem, které předchází znak '#' (např. #36).
Kdy poprvé popsáno, není-li v příručkách:
Kde popsáno:
Historie a změny popisu tohoto jevu:
Kam odkazujeme:
Hledání odpovědí dle jejich detailní anotace
Volba okna:
Volba tabulky: Nejprve zvolte okno.
Volba položky: Nejprve zvolte tabulku.
Volba hodnoty: Nejprve zvolte položku.
Zvolte pouze úroveň, kterou požadujete. Např.: volba položky bez vyplnění její hodnoty vyhledá všechny odpovědi, které používají v detailní anotaci danou položku s libovolnou hodnotou.
Možnosti řazení odpovědí
Způsob řazení:
Sloupec řazení:
Použitý filtr ID dotazu: #174 [Tykání/vykání].
Použité řazení Řadit: Sestupně. Dle: Datum vložení do systému.


položek: 5, 10, 20,
strana: 1/1, položky: 1-2/2
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#7701
Užití:
1 0 1
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Překládám historickou fikci, která se odehrává v době 2. světové války. Chtěla bych se zeptat, jak to bylo v té době s tykáním a vykáním. Hlavní hrdina knihy se ožení „z rozumu“ s vdovou, která má tři děti a se kterou se poprvé setká teprve dva týdny před svatbou. Budou si po svatbě vykat? A jak je to s oslovováním rodičů? Budou jim děti tykat, nebo vykat?
Odpověď: Váš dotaz nespadá do kompetence jazykové poradny. Volba mezi vykáním a tykáním totiž není čistě jazyková záležitost, spadá do oblasti etikety. Možná byste se mohla podívat do jiných literárních děl, jejichž děj je zasazen do stejné doby, jak se s vykáním a tykáním (a případně též onikáním a onkáním) vypořádali jejich autoři a překladatelé.
Poslední užití: 2.6.2020
Atributy odpovědi

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?
Oblast: Pragmatika
Kategorie: Zdvořilost
Stav:
#887
Užití:
7 5 0
Dotaz: Tykání/vykání
Konkrétní dotaz: Lze užívat v textu tvar viz v případech, kdy čtenáři textu vykáme či se obracíme na větší počet čtenářů? Nebo je nutné v takových případech zvolit tvar vizte?
Klíčové slovo: viz
Odpověď: Viz je tvar 2. osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu od slovesa vidět, podobně vizte je tvar 2. osoby množného čísla téhož slovesa. Mnozí uživatelé jazyka si však spojitost viz se slovesem vidět neuvědomují, chápou jej jako ustrnulý odkazovací výraz, někdy jej dokonce považují za zkratku. V důsledku toho se tvar viz běžně užívá v textech, v nichž jejich tvůrce adresátovi vyká nebo se obrací na větší počet adresátů. Užití tvaru viz je v pořádku, stejně jako užití tvaru vizte.
Poslední užití: 25.9.2020
Atributy odpovědi
Jazykový zdroj: Internetová jazyková příručka. (platí od 2008)

Graf užití odpovědi

Poprvé odpovězeno: ? Naposledy odpovězeno: ?